Redactieblog

PvdD wil jachtverbod ganzen opvanggebied

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Utrecht pleit voor een jachtverbod in ganzenopvanggebieden.

“De Provincie Utrecht staat jacht toe in gebieden die bedoeld zijn als opvanglocaties voor overwinterende ganzen. Met het toestaan van de jacht in deze gebieden komt de opvangfunctie ernstig onder druk te staan”, aldus PvdD.

“Onderzoek heeft uitgewezen dat de huidige gebieden te klein zijn om plaats te bieden aan alle overwinterende ganzen. Gebieden die er zijn moeten dus zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Elke onnodige verstoring in deze gebieden moet dus vermeden worden”, zegt de dierenpartij.

Omdat de locaties voor het grootste deel bestaan uit landbouwgrond, wordt een uitzondering gemaakt voor reguliere landbouwwerkzaamheden.

Of registreer je om te kunnen reageren.