Redactieblog

PPO: specifiek mineralentekort zichtbaar

Met speciale technieken is het mogelijk om een stikstoftekort in een plant te onderscheiden van fosfaat- of kalitekorten.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van een proef met sensortechnologie op proefbedrijf Marwijksoord van Prakijktonderzoek Plant en Omgeving van de Wageningen UR.

Het was al eerder mogelijk om via sensoren vast te stellen dat een plant een mineralentekort heeft. Het was echter nog niet mogelijk om vast te stellen welk mineraal de oorzaak is van de tegenvallende groei. Hierdoor is het lastig om te bepalen met welke mestsoort een gewas bijbemest moet worden. Dat lijkt straks wel mogelijk.

Voor het onderzoek is een veldproef aangelegd met aardappelen, suikerbieten en zomergerst. De proef ligt op een perceel waar vijftig jaar lang niet bemest is. Hierdoor is het perceel zeer geschikt voor onderzoek naar mineralengebrek. Uit de eerste metingen blijkt dat er verschillen zijn in de zogeheten 'spectrale handtekening' van een plant. Dit kan de oorzaak van verschillen in groei zichtbaar te maken.

PPO denkt binnen afzienbare tijd betrouwbare en degelijke ijklijnen te maken. Met deze ijklijnen is het mogelijk informatie uit stellietbeelden of gewassensoren te vertalen in specifieke bemestingsadviesen.

Of registreer je om te kunnen reageren.