Redactieblog

201 x bekeken

Nieuwe maatregelen Q-koorts op komst

De melkgeitenhouderij hangt een nieuwe reeks maatregelen boven het hoofd als gevolg van de Q-koortsepidemie.

Dit bevestigt vakgroepvoorzitter Jan van Lokven van LTO Nederland. De kans bestaat dat in overleg met de overheid wordt besloten tot de afvoer van alle geiten die positief worden getest voor Q-koorts. Mogelijk moet ook de mest van deze bedrijven op een centrale plek industrieel worden gecomposteerd. Minister Gerda Verburg (LNV) heeft al gehint naar deze laatste mogelijkheid.

Vooral het centraal composteren van de geitenmest dreigt tot een flinke verhoging van de kosten te leiden. Nu kost de afvoer van geitenmest nog maximaal 12 euro per ton, bij industriële compostering zal dat flink meer worden. Het staat nog niet helemaal vast of het ervan komt, maar mocht industriële compostering een verplichting worden voor besmette bedrijven, dan staat voor Van Lokven vast dat de geitenhouderij hier de kosten niet alleen van kan dragen. Zeker niet nu de opbrengstprijzen voor de geitenmelk weer dalen. De overheid zal dus moeten bijspringen om de verwerking van besmette geitenmest te regelen.

Ondertussen staat nog helemaal niet vast dat besmette geitenmest wel de bron is van Q-koortsbesmettingen onder mensen. Van Lokven wijst erop dat 60 procent van alle geitenmest die in Noordoost-Brabant wordt geproduceerd, verdwijnt naar elders. Toch worden daar geen of nauwelijks extra besmettingen waargenomen. Eerst is dus meer onderzoek nodig naar de transmissieroute van de Q-koortsbacterie. Een belangrijk onderdeel daarin is het onderzoek van CVI en Gezondheidsdienst naar het gedrag van de bacterie in geitenmest. Eind dit jaar moet dat zijn afgerond. Volgens van Lokven lopen nog 15 of 16 andere onderzoeken.

Q-koorts wordt waarschijnlijk ook onder de reikwijdte van het diergezondheidsfonds gebracht. Dat kan de bestrijding vergemakkelijken, maar kost mogelijk ook meer geld. Geitenhouders moeten daardoor waarschijnlijk een hogere heffing voor het fonds betalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.