Redactieblog

2 reacties

Ketenonderzoek melkprijs overbodig

Wordt u ook zo boos over de uitkomsten van het ketenoverleg?

Vooral het punt dat men wil onderzoeken hoe de marge op zuivelproducten wordt verdeeld. Maar daar is geen onderzoek voor nodig. Het is zo helder als glas. De melkprijs van de boer is sinds 2007 met minstens dertig procent gedaald. De prijs van kaas in de supermarkten is nog altijd 25 procent hoger. Waar denkt u dat die marge blijft?

Natuurlijk bij de supermarkten. De boer krijgt het niet via het melkgeld. Onze coöperaties ook niet. Anders zou DOC wel meer uitbetalen. De tussenhandel dan? Ook niet, lijkt me. FrieslandCampina levert rechtstreeks aan de supermarkten. Daar zit geen tussenhandel bij. En ook FrieslandCampina klaagt over de opbrengsten van kaas en betaalt een lage melkprijs. Dus is er maar één die er beter van wordt: de supermarkt.

En daar moet nu nog een onderzoek naar worden gedaan. LTO, DDB, NMV, Rabo, en nog wat organisaties besluiten daartoe. Onzin. De boerenvertegenwoordigers hebben zich met een kluitje in het riet laten sturen. Een ieder kan op zijn vingers natellen dat de supermarkten de winst opstrijken van de malaise in de melkveehouderij. Waarom dan nog onderzoek?

Reken maar dat de heren van de supermarkt in hun vuistje lachen. Met dit onderzoek hebben ze de discussie weer mooi voor zich uitgeschoven. Dat betekent nog langer winst maken ten koste van de boer.

En dat accepteren onze organisaties. Het hele vergadercircuit houdt elkaar de hand boven het hoofd. Om ziek van te worden. Bah.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    melkveehouder

    Heel slim van de Rabo om aan te sluiten. Laat ze de vraag eens beantwoorden waarom ze de grondleggers van de coöperatie niet helpen. Ze krijgen zelf momenteel het geld voor minder dan 1%, het Euribor tarief, en tellen de leden minstens het viervoudige. De Rabo kan morgen de helpende hand bieden, maar doet dit niet. Waarom? Ik dacht dat de, door CDA-ers bestuurde, Rabo een coöperatie was zonder winstoogmerk, toch?

  • no-profile-image

    Ondernemer

    Wel een beetje naief om te denken dat de PABO een coöperatie is zonder winstoogmerk. De RABO zit bij dit overleg om haar belangen zo goed mogelijk te behartigen. De RABO heeft veel geld geïnvesteerd in de gehele zuivelsector (echt van hoog tot laag) dus van BOER tot INDUSTRIE. Als de BOER een hogere prijs krijgt uitbetaald gaat dit ten koste van de andere partijen in de keten........dus moeten de diverse krachten goed beheer(s)d worden. De LTO stelt zich zo zwak op omdat deze bestuurders rekening houden met de belangen van RABO en INDUSTRIE en daarmee het primaire belang van de BOEREN verkwanselen. Als er geen goede/betere belangenbehartiging komt zal de sociaal economische positie van BOEREN en TUINDERS alleen maar meer achteruit gaan. VERGADERBOER heeft helemaal gelijk, onderzoek naar marges in de keten is niet nodig. De discussie hierover wordt vertroebeld door de FALENDE bestuurders. KIJK maar eens op www.voedselprijzen.be Daar kan iedereen zien hoe het zit met de beloning die Boeren en Tuinders ontvangen voor hun producten. Waarom doet LTO niet hetzelfde als de Belgische Boerenbond? Juist ja omdat LTO teveel verstrikt is geraakt in het gehele agribusiness complex.....en daarbij vergeten is waar zij uitvoort is gekomen. Mijn vader zei het vroeger al: Een koe weet niet dat zij kalf is geweest!

Of registreer je om te kunnen reageren.