185 x bekeken 12 reacties

Kabinet houdt vast aan alternatief voor ontpoldering

Het kabinet blijft bij haar besluit de hertogin Hedwigepolder niet onder water te zetten.

Zojuist gaf premier Jan Peter Balkenende te kennen pas als Brussel bezwaar maakt tegen het alternatieve plan voor natuurherstel in Zeeland alsnog over te gaan tot ontpoldering.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme zei deze week Nederland te houden aan de afspraken in de Scheldeverdragen, inclusief de ontpoldering. Balkenende geeft echter nog steeds de voorkeur aan buitendijks natuurherstel. Dit plan is eerder dit jaar voorgelegd aan de Europese Commissie, maar die heeft hier nog geen oordeel over gegeven.

Balkenende wilde gisteren niet garanderen dat de Westerschelde nog dit jaar wordt uitgediept, zoals minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) onlangs zei. Volgende week gaat de premier met de Tweede Kamer in debat over de kwestie. Hoewel het parlement eerder dit jaar zelf heeft aangedrongen op een alternatief voor de ontpoldering, zijn veel partijen kritisch op de handelswijze van het kabinet.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Mien

  Ha die Huib, zeker gaat het jouw aan het hart. Jij hebt je bedrijf daar toch niet, dus wat heb je te vrezen. (ego)

 • no-profile-image

  realist

  Goed nieuws ! De aarde bestaat al voor 70 % uit wateroppervlakte. Voor mijn part polderen ze de hele westerschelde in met een kanaal naar Antwerpen. Met sluizen ben je het probleem met eb en vloed ook kwijt voor die containerschepen. Dus ook minder tijdverlies om op hoog water te wachten.
  En natuur heb je in de hele wereld, waarom moet je dat in Nederland dan nog aanleggen ??

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Betse melkveehouder, laat ik zo maar beginnen. In je reactie staan een aantal veronderstellingen over mij persoonlijk waarvan ik geen enkel idee hebben betreffende de herkomst.
  Iedereen mag het met mij oneens zijn, hartgrondig zelfs. Maar mij argumenten in de mond leggen die niet de mijne zijn vindt ik onbehoorlijk.
  Boeren vinden het immers ook altijd onprettig als hun motieven worden verdraaid.
  Ik heb zelf weinig behoefte anderen te be- of veroordelen (ik weet niet altijd wat ik van mezelf moet vinden, dus aan anderen begin ik maar niet). Ik vindt het veel interessanter om iets te begrijpen. Vandaar mijn eerdere reacties en de oproep voor reacties.

 • no-profile-image

  Harm

  Iedere keer wanneer de natuur ter sprake komt, is de boer de klos. Het is de boer die het land heeft ontgonnen en bewerkbaar heeft gemaakt voor het produceren van voedsel. De grote mensenmassa in dit land heeft steeds meer ruimte nodig. Nog steeds worden natuurgebieden opgeofferd voor woningen, wegen en industrie. Overal moet de boer wijken voor deze grote mensenmassa. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat er in dit land een beleid wordt gevoerd wat het agrarische bestaan ondermijnd. Agrarische grond is duur, dus door de boeren te ontmoedigen komt er vanzelf grond beschikbaar voor woningen en wegen. Ter compensatie van al de bouwwoede zal er extra natuur nodig zijn. En waar halen wij die ruimte vandaan? ....bij de boeren!!!
  Onze politiek is al jaren onbetrouwbaar. De agro industrie wordt geofferd ten gunste van andere nationale en internationale belangen. De intensieve veehouderij wordt verplaatst naar getto-achtige gebieden, ver van natuur en burgers. De melkveehouderij zal drastisch gesaneerd worden tot enkele grote bedrijven verspreid over het land. Het overgrote deel zal uiteindelijk een veredelde landschaps beheerder worden.
  Grote vraag is: hoe kunnen wij deze beweging keren?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste Huib, allereerst was het zeker niet mijn bedoeling je persoonlijk te raken, wel om scherp te reageren op je stelling. Zou dit toch het geval zijn dan bied ik hiervoor excuses aan. Met je opmerking van 29 augustus 0.44 dat "je niet begrijpt dat LTO voor iedere meter landbouwgrond vecht" wek je de indruk ingenomen te zijn met een afname van het areaal landbouwgrond. En als je vervolgens ook nog de vraag stelt wie er nou persoonlijk slechter van wordt (behalve de betrokken boeren) dat er een polder onder water gezet wordt, komt dit toch weinig collegiaal over, en neigt naar eigenbelang. Als lezer trek je dan al vlug de conclusie '' de een zijn brood is de ander zijn dood".
  Nou Huib, de verklaring voor mijn reactie heb je, nou zou ik graag lezen wat je dan wel tot je opmerking(en) brengt.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  De aarde bestaat voor 70% uit water. Maar gebieden als de Westerscheldemonding zijn uniek door de geleidelijke overgang van zout naar zoet en het effect van de getijdewerking. Iedereen zal mij als volslagen idioot beschouwen misschien, maar - als boer - ben ik voor de ontpoldering en het instandhouden van de natuur in de Westerscheldemonding.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Het is mogelijk om mij te beschuldigen van egoisme. Ik voel me alleen niet aangesproken, omdat ik niet het gevoel heb dat dat mijn meest kenmerkende eigenschap is.
  Ik kan me best indenken dat de betrokken boeren in die polder het niet leuk vinden, sterker nog dat zij dat als ramp ervaren. Maar de algemene stemming die ik in de landbouw proef is dat de sector als geheel (dus alle boeren tesamen) langs alle kanten gepakt wordt. Ik heb geen idee wat dat dan zou moeten inhouden. Maar ik ben benieuwd: wat voor groot nadeel heb ik persoonlijk hier van te verwachten? Of: wat voor persoonlijk nadeel heb jij, Mien, of wie dan ook hier van te verwachten.
  Ik bedoel dit niet cynisch of negatief of wat dan ook, maar ik kan LTO niet begrijpen als zij zegt: "Wij vechten voor iedere vierkante meter landbouwgrond".
  Dus daarom: leg het mij maar uit.

 • no-profile-image

  zeeuws meisje

  Beste Huib als jij boer was in de hedwige polder zou jij hoog en laag springen om je boerderij met grond te mogen behouden, het is zeer goede landbouwgrond en al eeuwenlang geploegd en voedsel van verzameld, er is al natuur genoeg, en zinloos goede landbouwgrond aan de zee teruggeven is niet nodig.
  Onze voorvaderen hebben dit met bloed zweet en veel tranen(door verliezen van mensenlevens) bevochten, waarom dan nu simpel een dijk doorgraven en alles vernietigen???
  De hele voet van de dijken zal ver(weg)zakken in de westerschelde wat tot nieuwe watersnoden, en mensenlevens zal gaan kosten, zal lijden en bovendien opnieuw uitdiepen van die schelde nodig zal maken omdat die grond weer de diepte in zal zakken, zo kan je doorblijven gaan totdat de oosterschelde en de westerschelde een grote watermassa worden.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Overal is de boer de klos zeg je Harm.
  Het gaat niet goed met de landbouw her en der. Maar dat komt niet doordat we te weinig kunnen produceren of doordat consumenten/afnemers te weinig willen betalen. Dat komt doordat boeren te veel (kunnen) produceren.
  Mijn stelling is dat minder landbouwgrond niet in het nadeel is van de landbouwsector, maar in het voordeel.
  Waarom toch die slachtofferrol voor de landbouw: iedereen is altijd tegen ons??

 • no-profile-image

  Harm

  Hallo Huib, wanneer wij minder gaan produceren per m2, gaat dat ten koste van de kostprijs. Onze produkten worden dan elders gehaald. Dat is ook precies wat men wil, de nederlandse landbouw koud saneren. Ik heb als ondernemer maar een doel, dat is de kostprijs zo laag mogelijk houden. Overal in Nederland worden hier en daar een paar boeren de klos. Over een paar jaar is oostelijk flevoland aan de beurt. Die paar boeren kunnen toch geen vuist maken. Met de herstructurering heeft men een situatie gecreeerd, dat zelfs boeren onderling elkaars plannen dwarsboomd. Alles moet naar het LOG gebied, en daar willen ze er niemand bij hebben. Over 10 jaar zijn we paria's in de maatschappij. NIMBI ( not in my backyard). Het enige wat we kunnen is produceren om nog wat te verdienen. Ik wil straks niet afhankelijk zijn van de inkomenssteun die LNV ons jaarlijks betalen wil. Die kraan kan zo dichtgedraaid worden. Ook dat is een worst die sommigen voorgehouden wordt. Geeft de grond aan de natuur en je krijgt een jaarlijkse vergoeding voor beheer en onderhoud. Wat als die vergoeding straks niet meer gegeven wordt. Gaan we dan net als onze voorouders de grond opnieuw ontginnen?
  Gaan we dan de ondergelopen polders weer droogmaken?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Best Zeeuws meisje, Huib tilt in zijn reactie van 29 aug. 0.44 een tipje van de sluier op. Zijn belang is hetzelfde als pleiters voor behoud van quotering. Ze zijn op leeftijd en willen cashen of eruit springen. En dan is een hoge prijs voor productiemiddelen hun welgevallig. Er is geen enkel practiserend boer blij met stijgende productiekosten. Een ondernemer wil geld verdienen met ondernemen, een rentmeester met vermogensbeheer. Boeren op leeftijd neigen naar rentmeesterschap in plaats van ondernemen. Daar zijn dan ook de argumenten op gestoeld die kostprijsverhogend werken.

 • no-profile-image

  Renske

  Het is te gek voor woorden dat de natuuractievisten zo hun zin halen. Steeds bezwaar maken en dan compensatie op eisen. de landbouw moet elke keer goede landbouwgrond inleveren. En het ergste is voor onkruid, wat altijd je grootste vijand is geweest en blijft. Het voedsel wat je produceert moet aan de hoogste eisen voldoen en het mag niets kosten. Dat van die actievisten velen nooit iets gepresteerd hebben en met het handje open vaak meer gekregen hebben, als deze boeren die er dag en nacht er voor gewerkt hebben, steekt enorm. Het is te verglijken met de holygans die het voetbal verpesten. Je kunt ze geen vinger geven, als je het doet, graaf je ,je eigen graf! Stiekum lopen er nog veel met hun mee en dat zijn ook klootzakken! Het is mensonterend dat ze die goede landbouwgrond onder water willen laten lopen, in zulk klein land dat ligt aan en in zoveel water!

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.