Emissiesysteem levert nog niets op

Het kostenvereveningssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen kan zuinige glastuinbouwbedrijven pas vanaf 2013 geld opleveren.

Tot die tijd moet bij een overschrijding van het nationale plafond elke onderneming een boete betalen en worden er geen vergoedingen uitgekeerd bij een lagere uitstoot. Dat blijkt uit het wetsvoorstel. Vanaf 1 januari 2011 geldt voor zo’n drieduizend Nederlandse glastuinders een collectieve bovengrens voor de emissie van CO2. Dit vloeit voort uit de afspraken die de sector vorig jaar met de overheid heeft gemaakt in het Schoon & Zuinig-akkoord. In de eerste twee jaren van dit kostenvereveningssysteem moeten deze bedrijven bij een te hoge uitstoot meebetalen aan de kosten hiervoor. De hoogte van de boete wordt bepaald aan de hand van het gasverbruik.

Na 2012 wordt er een onderscheid gemaakt tussen milieu-efficiënte en minder zuinige ondernemingen; de eerste categorie krijgt een vergoeding voor het beperken van de CO2-uitstoot. Hoe dit bedrag wordt berekend moet de komende twee jaar worden bepaald. Milieuminister Jacqueline Cramer voert hierover overleg met haar collega van landbouw, Gerda Verburg en de sector. De administratieve lasten die hieraan zijn verbonden, blijven beperkt. Uit het wetsvoorstel blijkt dat ondernemingen zo’n 45 euro kwijt zijn voor een eenmalige registratie en daarna jaarlijks bijna 80 euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.