Einde aan verbruiksdoelstelling glastuinbouw

De verbruiksdoelstellingen voor gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw worden geschrapt.

Wel moeten alle bedrijven vanaf volgend jaar beschikken over een opvangvoorziening voor verontreinigd condenswater. Dat blijkt uit de publicatie in het Staatsblad van het gewijzigde Besluit Glastuinbouw. Volgens milieuminister Jacqueline Cramer, die hiervoor verantwoordelijk is, dienen de verbruiksdoelstellingen geen doel meer, omdat andere regels voldoende handvatten bieden om milieuverontreiniging tegen te gaan. Wel heft zij de uitzonderingsmogelijkheden op de verplichting tot opvang van vervuild condenswater op.

Tegelijkertijd schrapt Cramer de verbruiksdoelstellingen voor stikstof en fosfaat voor substraatteelt. Makkelijker is het om doelen ten aanzien van de emissies te formuleren, stelt de bewindsvrouw. De verbruiksdoelen voor de grondgebondenteelt blijven ongewijzigd; deze maken onderdeel uit van de Nederlandse implementatie van de nitraatrichtlijn en kunnen daarom niet zomaar komen te vervallen.
Ook is in het gewijzigde Besluit opgenomen dat glastuinbouwbedrijven die assimilatiebelichting toepassen vanaf 2014 schermen moeten plaatsen om de lichtuitstraling tegen te houden. Wel is maatwerk mogelijk, zegt Cramer toe.

Ook mogen gemeenten straks in het bestemmingsplan voorwaarden verbinden aan het afschermen van kassen bij deze belichtingswijze.
Naar verwachting leiden deze wijzigingen tot een daling van de administratieve lasten met zo’n 4,1 miljoen euro per jaar. Het besluit treedt op 1 oktober in werking.

Of registreer je om te kunnen reageren.