Redactieblog

523 x bekeken 15 reacties

Eigen grond beter voor boer

Grond kan op korte termijn onrendabel zijn. Is het voor de veehouder dan beter geen grond te kopen? Ik denk het niet.

Schreuder uit Putten – zie vorige weblog – vindt grond onrendabel voor de boer. Dus moet hij niet kopen. Ik denk daar anders over. Grond is op den lange duur door de prijsstijging bijna altijd rendabel. Op korte termijn niet. De grondprijs stijgt de laatste jaren. Een verhoging van pacht is dan logisch. Bij lage melkprijzen is dit voor de pachter moeilijk verteerbaar.

Dit alles staat los van mijn stelling dat een boer op eigen grond moet boeren. Dat wordt bezit en stijgt in waarde. Immers, boeren die stoppen, zeggen: "Met boeren kon ik de kost verdienen, met de stijging van de grondprijzen veel geld. Daardoor is mijn pensioen verzekerd."

Dan oud-minister Veerman. Die zei: "Bij de Rabo adviseer ik boeren, die willen investeren in quotum, bij de balie een kopje koffie te geven en dan vlug afscheid nemen. Een boer die grond wil kopen moet je binnen nodigen om samen een bedrijfsplan op te stellen". En een medewerker van ABN-Amro:"Grond is altijd duur, maar vele boeren, die geen grond kochten, zijn geen boer meer".

Zo is het. Op korte termijn is het vervelend om meer pacht te betalen. Voor de verhuurder is een hogere pachtprijs nodig voor korte termijn rendement. Op langere termijn is de aankoop van grond altijd rendabel geweest. Dat zal het ook in de toekomst zijn. Vooral voor de boer. Voor zekerheid, vorming eigen vermogen en pensioen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Boerin

  De laatste honderd jaar is het kopen van grond een goede investering geweest, maar een garantie voor de toekomst is dit allerminst.

 • no-profile-image

  gert

  Ons vergaderwonder beweert met grote stelligheid: dat zal ook in de toekomst zo zijn. Daar moet dan nog wel het woord waarschijnlijk tussen tenzij mijnheer een glazen bol heeft natuurlijk.

 • no-profile-image

  van someren

  grond kopen kan inderdaad interessant zijn. maar voordat er grond gekocht kan worden zal er eerst geld verdiend moeten zijn door koeien te melken. als er genoeg spek op de ribben zit kan er aan grond uitgegeven worden.

 • no-profile-image

  jo

  Koop dan maar echt bollenland in het noordelijk zandgebied. 10 jaar terug bijna
  400.000 gulden per ha. nu minder dan 100.000 euro. maar ja grond stijgt alleen maar. En voor de gene die simpel rendement wil 8 procent rente 10 jaar vast zonder garantie fonds is mogelijk.

 • no-profile-image

  derk

  Een pachtboer leeft rijk, maar sterft arm.
  Een eigendomsboer leeft arm, maar steft rijk.
  Bovenstaande is de waarheid als een koe. Maar goed, zoals Wien van de Brink als eens zei: wat heb je aan een goed toekomstperspectief (bv over 10-20 jaar) als je de komende 2 jaar niet eens overleeft.....

 • no-profile-image

  schreuder

  Beste Vergaderboer,

  Leest u de reacties op uw weblog wel eens ?

 • no-profile-image

  Pim

  De grondprijs is in Nederland altijd veel hoger geweest dan elders. Het lijkt me niet voor de hand liggend dat dit nu gaat veranderen. Ook de prijs van melkquotum is gedurende de gehele looptijd van het quotum in Nederland veel hoger dan elders in Europa. Ik heb net weer land gekocht en voel me er erg gelukkig bij. En de bank gaf mij groot gelijk. Zij vertelden dat ze op het opgenblik wel pachters in problemen tegenkomen, maar practisch geen boeren met eigen grond. Daar is altijd wel overwaarde.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Twee dingen moet je uit elkaar houden. Grond kopen met overtollig kapitaal als belegging voor je pensioen of grond kopen voor ruwvoerproductie. Als belegging is de huidige grondprijs te hoog omdat je over het ingelegde kapitaal geen rendement kunt halen, sterker nog, er geld op toelegd. Voor de ruwvoerproductie hoef je al helemaal geen grond te kopen want je kunt voor minder dan de te betalen rente je sleufsilo vol laten rijden. Een uitzondering is er en dat is wanneer er een sterke inflatie komt, dan is grond waardevast. De rente die men ontvangt of betaald zal dan echter ook meestijgen.

 • no-profile-image

  Mark

  Als de grondprijs al honderd jaar lang is gestegen, waarom zou dat dan de komende tientallen jaren anders zijn? Het lijkt mij nu een uitstekende tijd om grond te kopen. Allerwege wordt verwacht dat na de recessie de inflatie sterk zal stijgen. Daar heeft met name de overheid, met de enorme schuldenlast, belang bij. En het is niet alleen Nederland, dat gebukt gaar onder miljarden schulden. Daarom verwacht ik bij een jarenlange hoge inflatie voor de niet al te lange toekomst stijgende grondprijzen.

 • no-profile-image

  Jan

  Uiteindelijk is de waarde van grond grond gerelateerd aan wat er mee verdiend kan worden (of gedacht dat er mee verdiend kan worden). Gezien het huidige rendement in de landbouw is de kans groter dat de prijzen dalen dan stijgen. Maar de tijd zal het leren.

 • no-profile-image

  landman

  Je kunt beter gaan spreken over eigen grond "was" beter voor boer. Grondprijs in Nederland kon de laatste honderd jaar in stand worden gehouden door oveheidsbeschermende maatregelen van de landbouwmarkten. Nu de liberalisering van de landbouwmarkten op gang is gekomen zal ook de grondmarkt in Nederland aan liberalisering onderhevig worden. En aangezien de grondprijzen in andere landen aanmerkelijk lager liggen dan in Nederland zal vanwege liberalisering van ook de grondmarkt, in Nederland de grondprijs richting lagere "wereldmarktprijs" gaan.

 • no-profile-image

  Oud-pachter

  Ik heb mijn hele leven de boerderij gepacht en een redelijk inkomen gehad. In ieder geval genoeg om van te leven. Toen ik twee jaar terug stopte kwamen de moeilijkheden. De veestapel bracht betrekkelijk weinig op en de opbrengst van het quotum moest ik delen met de verpachter. Het resultaat is een zeer bescheiden woning en weinig reserve voor pensioen. Spijt heb ik dat ik de mogelijkheid om grond te kopen voorbij heb laten gaan. De boekhouder raadde het mij steeds af. Vrienden kochten wel grond en leven royaal in ruime bungalows. Ze kunnen doen wat ze willen. Als ik nog een keer zou kunnen starten zou ik ondanks de berekeningen van zg. deskundigen zeker grond kopen. Dan hadden we het niet zo krap als nu. Misschien dat dit een raad vooor jonge boeren kan zijn. Ze voorkomen dan de teleurstelling als ze boven de zestig zijn.

 • no-profile-image

  Ben

  De grondmarkt in Nederland is niet vergelijkbaar met andere landen. Grond is hier schaars. Dat is in andere landen niet het geval. Als de economie straks weer aantrekt komen de overheden weer in de markt. Dat betekent hoge uitkoopsommen en kapitaalkrachtige boeren, die elders grond willen aankopen. Ook de honger naar natuurgrond ontstaat dan weer. Dit gevoegd bij een grotere inflatie laat volgens mij de grondprijs in de komede jaren alleen maar stijgen.

 • no-profile-image

  schreuder

  Beste Vergaderboer,
  Het is voor mij een grote eer met mijn volledige naam genoemd te worden in uw weblog. Hartelijk dank daarvoor ..... zucht ......... volgende keer kennelijk net zoals alle anderen maar anoniem reageren !
  Graag wil ik reageren op uw stelling dat "Schreuder uit Putten grond onrendabel vindt voor de boer".
  Met verbazing heb ik kennis genomen van deze onjuiste samenvatting van mijn reactie. In uw vorige weblog werd een verband gelegd tussen de logica die aanwezig zou zijn tussen de pachtprijsverhoging (omdat de verpachter geen rendement haalt uit zijn grond zoals door u werd gesteld ) en uw advies om als veehouder toch vooral in grond te investeren.
  Door mij is opgemerkt dat ik beide zaken haaks op elkaar vindt staan ik zal mijn stelling verder verduidelijken;
  1. Of de grond rendeerd goed en een verhoging van de pachtprijs is niet noodzakelijk en de door u gedeponeerde stelling zou dan onjuist zijn.
  2. Of de grond rendeerd slecht en er zou danook niet in geinvesteerd moeten worden ..........
  Door mij is in tegenstelling tot hetgeen door u wordt gesuggereerd niet gesteld dat grond niet rendabel is dit wordt juist door u gesteld immers de pachtprijs moest omhoog ! Door mij is alleen gesteld dat uw stelling niet concequent is en een interne tegenstrijdigheid in zich heeft.
  Graag uw reactie

 • no-profile-image

  Hans

  Boeren begint met grond. daar verbouw je wat op en, is of direct voor consumptie geschikt of moet worden omgezet in vlees, melk, eieren. Varkens en kippen boeren zonder grond zijn omzetters en geen boeren. In die landen waar geproduceerd wordt voor de wereldmarkt is de grond meestal het enige wat waarde heeft en niet dat gene wat er aan gebouwen op is neer gezet.
  Grondprijzen en huur/pachtprijzen in Brasil worden uitgedrukt in zakken soja/ha. Een braziliaanse gemiddelde akkerbouwer 1000 ha heeft bijv varkens om een gedeelte van de mais en de soja die hij verbouwd een meerwaare te geven. Hij moet zijn gewas toch verkopen en als hij nou een bepaald gedeelte kan omzetten in vlees dan heeft hij aan het eind vh seizoen een beter gemiddelde verkoopprijs en dat is de reden dat dat varkensbedrijf op zijn grond staat. Maar voor een koper vd. grond heeft dat meestal geen waarde.
  Daarom een boer heeft grond en zonder grond zou hij de titel boer niet mogen dragen

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.