Redactieblog

598 x bekeken 42 reacties

Biologische veehouders luiden noodklok

Een groep biologische boeren luidt de noodklok over de pachtprijzen voor biologische landbouwgrond.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven ze dat de pachtprijsverhoging desastreuze gevolgen heeft voor de biologische veehouderij.

”Door onze lage veebezetting van maximaal één melkkoe per hectare en een lagere melkproductie per koe in vergelijking met de gangbare melkveehouderij werken we onder de kostprijs. In combinatie met de lagere opbrengstprijs van melk en andere producten wordt onze milieu- en diervriendelijke wijze van boeren onmogelijk gemaakt”, aldus melkveehouder Thom de Groot.

”De opbrengsten op een biologisch bedrijf bedragen, met productie van 5.000 liter per koe van 30 cent, 1.500 euro per hectare. De pachtprijs, inclusief waterschapslasten, bedraagt vaak meer dan 500 euro, waarna alle overige kosten als voer, loonwerk en energie er nog afgetrokken moeten worden. Er blijft geen inkomen voor een gezin over.”

Het beleid staat volgens de biologische ondernemers niet in lijn met de wensen van de overheid. ”De overheid wil graag de biologische landbouw stimuleren. De vrije wereldmarkt trekt nu deze sector naar de afgrond en milieudoelstellingen worden hiermee over boord gesmeten”, aldus de melkveehouders.

Ze pleiten in hun brief voor een gemiddelde Europese pachtprijs om hiermee concurrentievervalsing in de EU te voorkomen. ”Ook moet eens gekeken worden naar de mogelijkheden voor een fiscale tegemoetkoming voor verpachters die grond aan biologische boeren verhuren”, aldus De Groot.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hans

  " De vrije wereldmarkt trekt nu deze sector naar de afgrond"
  Dit doet de wereld markt met alle sectoren. Vraag is,:" kun je zonder subsidie en marktbescherming aan deze wereld markt meedoen"? Als het antwoord NEE is, waarom doe je er dan tóch aan mee? Maak van de Nederlandse markt dan een eiland waar hooguit 5% wordt geexporteerd of geimporteerd.
  Ja inderdaad dan zijn er veel te veel boeren want we exporteren heel veel.
  Deze boeren die er teveel zijn moeten met de industrie en de banken maar naar het buitenland gaan, daar waar de kostprijs het laagst is, om van daar uit aan deze wereld markt mee te doen, en zo het gat opvullen wat Nederland eerder exporteerde. Die gene die dan toch in Nederland wil boeren die weet van te voren dat ze dat voor een consumentenmarkt van 18 milj mensen moet doen en als er te veel is dan zakt de prijs en als er te weinig is dan stijgt de prijs maar je hebt geen concurentie meer van buiten af. Initiatieven als biologisch en organisch gaan dan vanzelf veel beter uit de verf komen. Vooral als die boeren ook zelf hun produkt gaan vermarkten. De bakker, slager, melkboer en groenteboer zijn degene die het voedsel moeten gaan verkopen en niet de supermarkt. Kortom we verruilen de industrie en de supermarkten (daar blijft volgens de hedendaagse boeren toch het meest aan de stijkstok hangen) tegen wat we vroeger gewend waren.
  Producent en Consument komen weer met elkaar in contact zonder dat daar een industrie of superarkt tussen zit die er met de knikkers vandoor gaat.
  Alle kans dat de grondprijs gaat zakken wat weer goed voor de kostprijs is.

 • no-profile-image

  Patrick

  @ Berend Botje, een economische wetmatigheid geld zeker, mee eens. Wat ik zeg is dat de sector de burger niet de schuld kan geven omdat zij niet meer over heeft voor haar voedselpakket, en dat de sector dan door economische overwegingen gaat snijden in welzijn of kwaliteit als voer. Als de sector dat wel doet is er iets mis met het systeem wat gebruikt wordt in de sector, iets mis met de gedachten gangen over het eigen bedrijf en het doel waarvoor men produceert. Zeer zeker zie ik dat er een hele tussenhandel is tussen boer en consument, en dat die marges niet transparant zijn. Maar ongeacht hoeveel tussenstations of als men rechtstreeks lever aan de consument, men is verantwoordelijk voor het product dat men produceerd in een keten. En dat blijft het punt ongeacht alle economische wetten. Als een producent geen belang hecht aan de keten, of hoe de keten omgaat met zijn product, of geen inzicht heeft in de marges van de keten, dan is er iets volledigs mis. Wat dus ernstig misgaat en daar doelde ik op met het voer stukje. Julie gangbare boeren laten voer leveren en doen de ogen dicht waar het vanddan komt, of willen niet weten hoe die keten was. Je ziet alle sector bonden pleiten voor gentech voer in julllie voerketen, dus de europese markt moet open zegt de intensieve sector.
  Het is duidelijk dat je geen verantwoordelijkheid wilt nemen dan voor je product, tuurlijk in jouw verhaal van de economische wetten op boer niveau, zal jij zeggen die keus kan ik zelf maken. Maar dat is dus asociaal, gewoon de ogen dichthouden voor de rest van de keten, dus de oorsprong van alle grondstoffen, waar een burger recht op heeft. Om een burger bewust te maken, zodat zij wel voedsel gaat kopen die zij wenst, is dus een voorlichting taak, brede maatschappelijk en gezondheids discussie voor nodig, dit is ook een taak van de overheid. Een prijsniveau van marges zal altijd gerespecteerd worden, ook bij veranderinge. Nu is elke verandering voor de intensieve sector een "probleem".Maar de landbouw lobby is nooit geintereseerd in burgers voorlichten, nee vlees en melk wordt door de strot gedrukt.
  Wat zij atsma, nu belasting geld niet meer gaat gelden voor die destructie wet. Boeren gaan de kadavers dumpen om economische redenen zij Astma, ipv ik ben tegen maar elke boer die de fout ingaat krijgt een flinke boete. Die redenatie van astma zei boek delen over de hele intensieve sector. Destructie is ook onderdeel van de keten en een onderdeel van een prodcutiesysteem. Een hele keten zou dit met gemak invoeren als men gezamelijk verantwoordelijkheid gevoel zou hebben, maar dat heeft de intensieve sector niet, bewust of onbewust, gewenst of zelf niet gewenst, intensief is totaal geisoleerd van de gehele voedselketen.
  Biologisch op prijsniveau ook nu door alle tussenhandel stations, maar haar productie systeem en denkwijzen staan niet in het geding van economische wetten op boer niveau.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Ekootje,

  Ik bedoelde het niet lullig, maar in het verhaal wordt geroepen, 1 koe per ha, 5000 liter. Die keuze wist je en als je daardoor niet genoeg verdiensten kan halen, maar wel verwacht met gangbaar s er toch maar 1 keuze ipv roepen, 1 koe bla bla, dat is biologisch.
  En inderdaad gangbaar is op het ogenblik ook slecht(hellaas gun beiden wel beter)

 • no-profile-image

  Arjan

  Nou Patrick we liggen op 1 lijn. Ik denk dat er een nieuwe melkstroom gaat komen zonder gentech !!! Daar ga ik op inzetten indien gentech voer wordt toegelaten.

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Een kleine omissie in mijn vorige stukje:
  een na laatste zin moet staan:

  efficientie hoger en emissie lager.

  Om toch even niet om de oren te worden geslagen met eigen tegenspraak.

 • no-profile-image

  too much

  Jaja jij trek dus gewoon conclusie als jij niet de gehele achtergronden weet. Zagen we dat ook al niet bij de bijensterfte wat door landbouwgif zou komen ?? Typisch probleem wat ook veel voorkomt bij clubs als pvdd, wakkerdier en vin. Slechte eigenschap....

 • no-profile-image

  Patrick

  @ nietjes, veel is goed in de landbouwsector, dat vele kan zomaar weggeggoid worden door economische omstandigheden of keuzes.
  Dat een individuele boer geen voorstander is van gentech, is te prijzen.
  Echter NVV, LTO, NMV, LNV hebben zich uitgesproken Voor toelating van gentech op de europese markt. dat is jullie sector en speciaal de intensieve sector. Een individuele boer zal, bij toelatingen, uit economische overwegingen waarschijnlijk, maar dus niet zeker, binnen een jaar of wat geforceerd overgaan op gentech voor. Gentech introduceren in de voedsleketen heeft niets te maken met kwaliteit. Het zal levens van kinderen en toekomstige generaties vernietigen.

 • no-profile-image

  gert

  Patrick,was jij ook Hertog Jan of t,Hijgend Hert ???

 • no-profile-image

  Jeroen

  Patrick,

  Ipv dan je altijd copy en paste gebruikt en dan ook nog eens leest wat mensen schrijven.
  De ware aard van de mens komt boven,die willen dus niet dat extra betalen voor de in hun ogen "betere" melk, dus die biologische prijs kon niet standhouden.
  En dan ik een economisch persepectief op na houd, ik moet ook me eten verdienen.Jij krijgt ook geld voor jou werk. Doordat ik geld verdien, door met dieren te werken, wil nog niet zeggen, dat ik ze misbruik, al denken de zogenaamde dierenvriendjes hier van wel(waarom zegt M. T niks van Halal slachten?bang om vingers te branden) en als je nog eens naar de plaats had gekeken, kon je zien, dat ik niet stem, aangezien ik in het buitenland vertoef.
  Dus patrick eerst lezen voordat je copy paste doet.
  PS:heb je ook het bericht van bijen gelezen, laatst had je daar ook een heel commentaar op en nu blijkt dat het natuurlijke virussen zijn die de bijen het leven laten doen.

 • no-profile-image

  Harm

  Nederland is duidelijk te klein voor biologische landbouw. Niet voor niets hebben wij van de landbouw een intensieve tak gemaakt, met relatief hoge opbrengsten per ha/m2. Wanneer wij in staat zijn om de goedkope produkten te importeren, moet het ook mogelijk zijn om het biologische produkt elders weg te halen. In de ontwikkelingslanden ligt de produktie op een biologisch nivo. Betaal de boeren daar meer voor hun produkt, door het hier als biologisch te verkopen. Snijdt het mes aan twee kanten. In Nederland moet iedere m2 maximaal benut worden, hier is geen ruimte voor biologische landbouw.

 • no-profile-image

  a.van de Kraats

  Het probleem is dat de gronden en pacht kosten totaal in onbalans zijn met de rendementen die op betreffende grond gemaakt kunnen worden !

  Prijzen van allerhande agrarische produkten dalen in waarde, dus zal er aan de kosten zijde ook het nodige moeten gebeuren, anders verliezen we steeds meer onze concurrentie positie t.o.v. oost Europa. Daar huurt men voor € 50,- per ha. en zijn de arbeidskosten ook nog een een fractie van hier.

 • no-profile-image

  gert

  Biologische boeren kunnen goedkoop geld lenen bij een speciale bank en bij de groenfondsen

 • no-profile-image

  Ekootje

  Uhh, Jeroen,
  ik wil niet lullig doen, maar volgens mij rendeert de gangbare landbouw ook niet heel erg goed de laatste tijd. Oftewel er is geen droog brood mee te verdienen.
  Tevens heb ik hier onlangs gelezen dat de omzet van bio levensmiddelen nog steeds stijgt('k zal geen copy paste doen). Dat de bio-melkprijs zo laag is, komt omdat ie bij Thom gekoppeld is aan de gangbare prijs, en die is hééél laag; niet omdat de bio-afzet in elkaar stort.

 • no-profile-image

  Patrick

  @Tine, kijk nu komt zelfs je meest slechte eigenschap naar boven, success voor je vrouw en kinderen, mocht je die hebben. Ik ben toevallig nu net 6 weken op reis door verschillende landen met echt zelf verdient geld. Geen laptop bij me en zoek af en toe eens een internet cafe op, en typ snel als ik reageer op wat ik net gelezen heb.
  Meestal reageer ik niet op zulke suggesties die jij doet, maar deze keer maak ik een uitzondering zodat je in je eigen spiegel kan kijken. Want niet ingaan op mijn agumenten en wel ondermeiden van een comtentaar zegt meer over jouw suggesties en cda christelijke denkwijze. Success met jouw leven proest, proest....

 • no-profile-image

  Jan

  Hey Patrick als je tegen gentech bent dan moet je dat hier nier droppen, maar geef het door aan belangenverenigingen voor consumenten. Ik heb helemaal geen medelijden met induviduele personen die tegen gentech zijn, natuurlijk zullen sommige de dupe worden van het idee. Maar zolang nog geen enkele consumentenorganisatie duidelijk aan geeft wat ze nou eigenlijk willen en er ook bereidt zijn om te betalen....

 • no-profile-image

  Onderneem-STER

  @ patrick gentechfree
  "@doe maar normaal, standaard jouw vooroordelen, nutteloos ook. Typerende manier om je onmacht te laten zien."
  De pot verwijt de ketel...
  Als er IEMAND hier bevooroordeeld is ben JIJ het wel:
  Quote patrick
  "Het levens duur van een dier is al zo kort dat gezondheid niet af te wegen is over jaren, alleen kg, snelle kg dat is JULLIE mentaliteit. Dus voer dat kg maakt, en de kosten laag houd is JE FOCUS."
  "JULIE GANGBARE BOEREN laten voer leveren en doen de ogen dicht waar het vanddan komt"
  "Maar de landbouw lobby is nooit geintereseerd in burgers voorlichten, nee vlees en melk wordt door de strot gedrukt."
  etcetera etcetera etcetera een onafgebroken stroom van vooroordelen.
  Kijk eens in de speigel zou ik zeggen.

 • no-profile-image

  Patrick

  @money, money, zie ook mijn 2 stukjes hieronder. Prijzenswaardig dus al je inzet en goed bedoelingen. Ook ben jij missschien niet voor gentech, toch zoals gezegd, jouw belangenbehartigers wel, en je hele sector ook, LNV en LTO en politiek ook. Voer je dat in in Europa en in de sector, is al je harde werken voor niets geweest. Gentech in de voedselketen is een ramp, pure vernietiging van levens.
  Als je het zat bent, waarom klop je niet aan bij je belangenbehartgers, LNV en zegt dat je dat niet wil. Zeg dat je een eerlijke prijs voor je product wilt, en best wil voldoen aan welzijnseisen of voer eisen als je maar een redelijek boterham kan verdienen. Ik ben altijd voor een systeem geweest dat rechtvaardig is voor de producent. Je moet zijn bij ej eigen landbouwlobby, je eigen sector wil waarschijnlijk geen transparantie van marges, inzicht in tussenhandel en supermarkt ketens?
  Dat je mij kritiek spuugzat ben ben ik niet van onder de indruk, zolang je sector kiest voor gentech en dat uitgesproken heeft, ongeacht of een individule boer dat wil of niet.
  Als je sector dat wel doet, zullen al die bestuurslagen, belangenbehartigers, excuses moeten maken tegen aan de heel bevolking, kinderen en toekomstige generaties. Ook zal elke euro uit de sector getrokken worden, als de sector kiest voor gentech voer, ongeacht de idialen van de individule boer.
  Ik heb geen medelijden voor een sector, belangenbehartigers en politiek die kiest voor gentech, en daarmee generaties op het spel zet, boeren tot slaaf maakt van multinationals, en daarmee in de hele wereld, het leven op elk continent pijnlijk en vol ziekte maakt.
  Als je je aangesproken voelt, is dat niet mijn probleem, zet je belangenbehartigers aan het werk, zorg dat ze iets doen wat lijkt op belangenbehartigen, hoofdzakelijk bedoel ik daarbij LNV, politiek, VVD en CDA. Als het om gentech gaat kun je alle boerenbonden er ook bij zetten in dat rijtje.

 • no-profile-image

  Patrick

  @Arjan, dan zou ik zeker in duitsland gaan kijken, want zij zijn er al wel mee begonnen zoals het lijkt, http://www.meatandmeal.nl/nieuws/marketing-sales/7237/nieuw-logo-%27gmo-vrij%27-in-duitsland.html
  Het zal volledig gescheiden moeten zijn van je boederij, tot slacht, tot handel en consument.

 • no-profile-image

  Patrick

  @need more money. je leest maar wat je wil, je bent vrij in je eigen conclusies te trekken.
  Ik zal het eenmalig uitleggen, aangezien ik bij jouw een emotionele snaar geraakt hebt, tss een rondje lopen zou ik zeker doen.
  Jullie sector, politiek en bonden hebben zich uitgesproken voor gentech voer. Boeren zijn als individu een deel van de sector, samen met andere delen vormen jullie de sector.
  Een individuele boer die tegen gentech is is te prijzen, blijfst staan dat de sector voor gentech blijft. Op 25 aug 2009 17:53 kom jij voor het eerst in beeld met je synoniem, je begint met een vriendelijke aanhef, dan praat je alleen over geld, en zegt dat als de consument meer wil dan moeten ze meer betalen.
  Samen is dat jouw eerste antwoord, Samen vind ik dat een combinatie\antwoordv an niets. Denk je echt dat als de consument meer betaald de marges naar de boer gaan, dat gebeurd nu al niet, dus waarom dan wel. Met dat statement zeg je alleen afhankelijk van de wensen van de burger gaan wij produceren of anders produceren, en dat is volkomen eenzijdig en verkeerd, tuurlijk is het wel een kern van de waarheid, maar niet zoals jij het eenzijdig stelt. Dan begon ik met voedselkwaliteit en welzijn waar niet mag veranderd worden als het economisch slecht gaat. Jouw eerste antwoordt laat mij zien dat jij dat potentieel wel zou doen, dus adviseer ik je vriendelijk te stoppen als dat zo is.
  Dat jij later aangeeft een erg berokken boer te zijn, in voedselkwaliteit, welzijn en denkwijzen en betrokkenheid is natuurlijk te prijzen en te becomplimenteren.
  Voor de rest lig ik niet wakker wat jij vind van mijn geloofwaardigheid.
  Elke bond of sector die pleit voor gentech voer of die gentech bewust in de voedselketen brengt heb ik geen centje medelijden mee, tuurlijk zijn er boeren en families de dupe van die sector besluiten, als die er zou komen, zoals deze, gentech voer invoeren.
  Een bond kan nog zoveel goede bedoelingen hebben maar bij gentech maak je een overall enorm grote denkfout als sector of bond die niet te repareren valt, die dus keihard aangepakt moet worden.
  Als jij zou kiezen en handelen naar, en voor een gentech vrije voedselketen kan ik je overall complimenteren met als een goed vb voor de sector, qua betrokkenheid etc, maar zij die gentech gaan gebruiken, ben ik niet eens bereid om te kijken naar alle mooie en goede prestaties uit het verleden, aangezien het om de toekomst gaat. Die bonden, politiek en belangen vertegenwoordigers moeten snoeihard aangepakt worden en op termijn persoonlijk financieel aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. En ik denk dat die gevolgen er zullen zijn, in zeer ernstige mate.

 • no-profile-image

  Arjan

  Beste Patrick !!! Je gaat ervan uit dat iedere veehouder standaard voor het gebruik van gentech voer is. Dat is dus niet zo !!! Ik wil het niet gebruiken en niet voeren aan mijn koeien. Ondanks het feit dat soja zonder gentech dadelijk bijna niet meer te koop is !!! De intensieve veehouderij is nog afhankelijker van de voerkosten dus zij willen het wel voeren lijkt me logisch kostprijs technisch. Maar wat schetst mijn verbazing van Europa mogen we geen gentech soja importeren maar er mag wel vlees worden geimporteerd van dieren die het buiten Europa hebben gevreten. Dan zit het alsnog in de keten lijkt mij en dan hebben we het nog niet over concurrentie vervalsing !!! Als jij als activist echt iets wil bereiken ga dan met de politiek om tafel en voorkom dit (import van vlees geproduceerd met gensoja) en ga niet afgeven op die kleine groep boeren die nog actief zijn in Nederland. Alle agrarische sectoren draaien op dit moment met verlies en er moet wel geld verdient worden om te kunnen leven !!!

 • no-profile-image

  henk

  Veel biologische boeren pachten land van natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten,enz. Deze is instanties zijn de laatste jaren op de commerciele tour gegaan en willen nu ook zoveel mogelijk geld zien ,ondanks dat deze organisaties ook al veel geld van de overheid krijgen.Ze hebben nu ook een duur opgetuigde organisatie met dikbetaalde directeuren en ander personeel

 • no-profile-image

  Patrick

  @doe maar normaal, standaard jouw vooroordelen, nutteloos ook. Typerende manier om je onmacht te laten zien.
  Nu er veel onmacht in de sector is over de sector zelf begrijp is je afreageren wel. Sterkte toegewenst.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Dus als het biologisch niet uitkan en dan wel gangbaar,dan is er toch maar 1 oplossing?

 • no-profile-image

  Patrick

  @Nietjes, wat denk je zelf? vanaf het begin reageer ik hier met de naam Patrick en geen enkele andere.
  @too much money, je breekt echt je eigen klomp, het bijen verhaal , ging ik niet in over de oorzaak van de sterfte, alleen dat het signaleren van de sterfte belangrijk is, daarin complimenteerde in ben & Jerry ijs om het verhaal breed te maken. Wat de oorzaak ook is, de bijen sterfen wel, en dat blijft dus een probeem, en de oorzaak had zeker landbouwgif kunnen zijn. Je opluchting dat het geen landbouwgif is, tenminste volgens dit onderzoek, spreekt weer boekdelen, maar niet ingaan dat de bijen sterfen nog steeds een probleem is, rondje lopen niet geholpen zeker?
  @Jan, leuk geprobeerd, maar daar blijft het ook bij..., zal ik jouw de volgende keer vragen waar ik over zal schrijven?

 • no-profile-image

  nietje

  @Patrick, Gentech free
  Gezien je stijl van schrijven en de ellenlange teksten........ was je naam ook wel eens Hertog Jan in het verleden?
  Lijkt er sterk op! Niets in de agrarische sector is goed in je ogen; noch intensief noch biologisch. wat dan? eten zullen we met z'n allen moeten blijven doen op dit bolletje, anders leggen we allemaal het loodje.....OEPS.... daar gaat het natuurlijk om. De aarde terug geven aan de aarde en de bloempjes en beestjes...... Mogen die 't samen mooi rooien en is er niemand om naar hen te kijken of te genieten van het leven.

 • no-profile-image

  tine

  Tjonge, Patrick zit als een bok op de haverkist achter z'n computer. Hij heeft blijkbaar de hele dag door niets anders te doen dan commentaar te leveren. (Zie de verschillende tijden op een dag. En dat bij veel items.) Lekker gemakkelijk als je verder niets te doen hebt en blijkbaar wel een belegde boterham 'verdient'. (Of zou hij brandnetel enz. als beleg gebruiken?) Wil niemand hem hebben, (misschien helpt het als hij een cursus Nederlands gaat volgen, het wemelt namelijk van de foutjes in z'n commentaren) of wil hij zelf niet werken en alleen maar profiteren van de sociale voorzieningen?

 • no-profile-image

  arie

  zo verkeerd is een pachtprijs van 500 euro nu ook weer niet, zijn er zat die meer betalen

 • no-profile-image

  ekootje

  Die pachtprijsverhogingen zitten mij ook niet echt lekker. Maar ik vraag me af wat de meeste pijn veroorzaakt: de lage melkprijs of de hoge pachtprijs? Ik denk het eerste!

 • no-profile-image

  nietje

  Patrick, ben je nou Hertog Jan of niet, want je l.... er omheen?

 • no-profile-image

  tine

  Patrick, het zal waarschijnlijk een tijdje wat rustiger worden nu jij in het buitenland zit. Ik neem aan pas ná 26 aug? Want anders ben je toch wel goed gek om zoveel tijd te besteden aan commentaren leveren i.p.v. te genieten van vakantie. Met het openbaar vervoer of op de fiets? (Dit even terzijde.)
  Ja, ik heb kinderen, nee, ik heb geen vrouw. Dat proest, proest, waar slaat dat eigenlijk op? Of heb je last van hooikoorts?

 • no-profile-image

  boer'

  De koppeling aan de normale melkprijs zou moeten verdwijnen. Biomelkveehouders krijgen de normale melkprijs plus een toeslag van ik geloof 8 cent(dacht ik) hiermee compenseer je nooit de hogere kosten voor voer en welzijn en de lagere liters melk per koe.
  De marktprijs voor biomelk licht veel hoger dan die 8 cent toeslag.

 • no-profile-image

  Patrick

  @Arjan, zie ook mijn stukje hieronder, het is dus te prijzen dat boeren niet voor de gentech zijn. Het invoeren van vlees als vb uit Zuid Amerika dat wel gentech heeft gehad en in europa op de markt komt is zeer verwerpelijk en krom.
  Zelf zie ik in termijn dat nog wel veranderen. Waarom zou ik me niet richten op Nederland als de sector bonden, LNV en politiek zwaar voordstander is van gentech in de voedsel keten? Als de sector als geheel de gentech toelaat, is het idiaal van de individuele boer, jouw als vb, snel ondergesneeuwd. Waarom ga jij je sector niet vertellen dat je geen gentech wil in de voerketen en dat je productie gebieden wilt die gentech vrij voer aanleveren voor jouw producten?
  Als voorbeeld neem ik de melkprijs, de individuele boer heeft geen markt kracht tegenover de producutie van de hele sector. Dus de sector zal zijn systeem moeten veranderen, zo is het ook met invoer en toelating van gentech, zoals gezegd prijzenswaardig jouw keus, maar zal weinig uithalen als heel europa, en dus jullie verantwoordelijken in de sector dat wel toelaten.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Biologisch of gangbaar maakt niet uit.Wij moeten allemaal door de zure appel heen bijten.Na regen komt weer ZONNESCHIJN niet te PESSIEMISTISCH zijn!

 • no-profile-image

  Patrick

  @I live voor de money, ik ben voor een eerlijke prijs voor een voedselproducent. Maar in jouw verhaal laat je merken dat je alleen maar voor het geld werkt en geen binding hebt met het product dat je maakt. Dat je voor het minste en geringste de voedselkwaliteit laat lopen. Dat is dus het punt, mensen zoals jij zouden moeten stoppen. Een voedsel producent die opkomt voor een eerlijk loon voor zijn product en niet gaat snijden in voedselkwaliteit is belangrijker, en dat is nu dus in het geding zoals in dit vb voor biologisch. Dat is een ander probleem dan jouw egoistische denkwijze. De boeren bonden en LTO zouden moeten strijden voor een eerlijk loon, en een werkbaar systeem, dat dat niet echt lukt geeft aan dat de marges ergens anders blijven hangen, maar dat is dus een ander probleem, en zou gescheiden moeten worden gezien van voedselkwaliteit en transparante keten.
  Jullie intensieve sector, en jij dus ook, zal gentech voer gewetensloos gebruiken onder je eigen economische wetten, ongeacht de gevolgen, ziek en gewetenloos dus.

 • no-profile-image

  Ton

  helaas als de prijzen zakken zak je mee.
  Biolgisch is alle land en tuinbouw en veeteeld. Dit is gericht op een klein groepje burgers die er een andere stijl op na houden. Prima dit mag, maar of ze willen betalen is altijd de grote vraag. De gangbarelandbouw zit op een heel hoog niveau, ook wat gezond voedsel betreft. Deze kamt al met veel te lage pbrengst prijzen. Dit is zorgelijk, raakt de hele keten behalve, de suppermarkten. Het probleem van de biologischesector is dat ze te extensief zijn. Dit was 50 jaar geleden ook(alles biologisch). Als dat niet veranderd was(schaal vergroting) was er een enormehongersnood! Als ik nu moest doen wat ik toen moest was ik er nooit aan begonnen.

 • no-profile-image

  need more

  Ja hoor Patrick, dram er maar weer omheen. Eerst roepen dat boeren zoals ik moeten stoppen omdat jij totaal verkeerde conclusie trekt, om vervolgens maar weer eens van onderwerp te veranderen. Je geloofwaardigheid is 0,0. Met zulke mensen wil ik helemaal niet nadenken HOE bepaalde zaken veranderd dienen te worden. Hiervoor hebben we mensen nodig die logisch kunnen nadenken met respect voor de induviduele ondernemer. Je zou je eens meer moeten verdiepen. de NVV is wel degelijk bezig om meer marge te krijgen bij de ondernemer zelf, maar denk je nou echt dat dat zo geregeld is ?? Zelf doe ik al heel veel aan samenwerking en marge verbetering op mijn erf. Kortom mijn bedrijf staat midden in de samenleving, ik voldoen nu al bijna aan alle eisen die pas in 2013 verplicht worden. Ik verdiep mij in de markt en spring op elke kans die mij wel wat lijkt. Vele "rand"zaken op mijn bedrijf, zoals arbo, ikb ed heb ik goed geregeld. Mijn technische zaken, waaronder uitval, heb ik goed onder controle. Ik weet precies wat ik voer aan mijn varkens, welke grondstoffen en waar ze vandaan komen. Mijn mestafzet heb ik zeer goed geregeld met lokale akkerbouwers en wil in de toekomst ook heel graag hun graan terug kopen. En toch moet ik stoppen met mijn bedrijf van jou....?? Het is wel goed met jou.....

 • no-profile-image

  Patrick

  Kijk Jeroen je ware gedachte en aard komt boven, jouw oogpunt is alleen winst zonder rekening te houden met wat dan ook. Rekening houden met omgeving, milieu, invulling platteland is jouw allemaal te veel gevraagd. Transparante keten tot consument interesseert je niets.
  Zeker lid van LTO Jeroen, en je stemt CDA?

 • no-profile-image

  i live

  Wat een dom gelul weer van die Patrick. Wat denk jij nou echt dat boeren (tradioneel of bio) een liefdadigheidsinstellingen zijn of zo. Daar komt onze ware aard naar boven. Tuurlijk doen we het voor het geld, wat denk jij dan!!!! Wij moeten ook de kosten van ons gezin betalen en wij willen ook op vakantie en wij willen ook die grote TV. Wij produceren wat de consument wil en wil deze meer (of in sommige opzichten minder) dan zal daar gewoon voor betaalt moeten worden. Wil je een mercedes met allerlei extras, prima, maar die krijg je ook niet voor een prijs van een tweede hands hondaatje. En wat betreft die bijen, ja DAAR zat je ook al weer totaal verkeerd......

 • no-profile-image

  doe maar

  Patrick, misschien kunnen jullie beter het geld wat jullie in aktie's steken (als jij daar tenminste al aan meebetaald?) direct de biologische veehouder mee steunen. Maar ja, als je alleen maar kunt schreeuwen en niets klaar krijgt..... Nu snap ik ook wel dat je met je uitkering niet erg breed hebt. Misschien moet je eens een baan gaan zoeken bij een biologisch bedrijf, kun je je toch een beetje nuttig maken.

 • no-profile-image

  money

  Typisch weer een reactie van jou Patrick. Weer een totaal verkeerde conclusie. Er is nergens te lezen dat ik geen binding heb met mijn product en al helemaal niet dat ik consessies doe aan mijn manier van werken op het moment dat het financieel iets minder gaat. Ik laat mijn voedselveiligheid helemaal niet lopen bij het minst of geringste tegenvaller. Hoe kom jij op zulke conclusie ??? Knap waardeloos maar helemaal in de stijl van de criminele en terroristische club pvdd, altijd verkeerde conclusies trekken. Btw ik doe helemaal geen consessies, ik heb al 10 jaar groepshuisvesting, terwijl dit in 2013 pas verplicht is. Ik ben een van de eerste deelnemers aan het IKB. Ik heb mijn hele schuurmuur vol hangen met bordejes voor speciaale vleesprogrammas en ga zo maar even door. Kortop ik sta dicht bij de markt en verdiep mij er ook in dus een zeer gemeent excuus van jou zou niet verkeerd vallen na jou valse beschuldigingen. En waaruit trek jij de conclusie dat ik voor gen tech ben. Ook alweer uit de duim gezogen. Ja ik doe het voor het geld, net zolas mijn bio collega en net zo als de bankdirecteur en net zoals de putjesschepper. Maar ik ben het spuugzat dat wij alsmaar strengere en vooral zinloze regels krigen opgedient en iedereen, en vooral jij, maar denkt dat er nog zoveel financieele ruimte is dat we dat maar weer ff gaan doen. Als de klant meer wil hebben dat de zeer hoogwaardig en zeer voedselveilig en zeer hoge welzijn staat van het neerlands product op dit moment, dan moeten ze ervoor betalen, punt uit.

 • no-profile-image

  Patrick

  @ Jeroen, pijnlijke sector fouten die je maakt.
  Je geeft onbewuste mensen de schuld dat ze niet meer voor de producten kopen, nu biologisch, maar de gangbare boeren klagen daar ook over.
  Hoe zou dat nu komen?
  Ook al willen mensen niet meer voor een ander product bepalen, het maakt niets uit om de verantwoordelijkheid die de sector moet nemen voor welzijn en een hoog kwalitatieve voedselketen. Jullie koppelen dat aan wat een consument zou moeten bepalen. Het feit dat de mens zo losgekoppelt is van de voedselketen is te danken aan jullie sector zelf, jullie belangenbehartigers en onwil bij politiek, dus niet afschuiven die verantwoordelijkhied. Jij noemt economisch perpectief een argument, die deel ik, maar daar stopt het denken ook bij bij de intensieve sector. Maakt het je wat uit waar je voer wordt verbouwd of maakt het niet uit. Of het verbouwd is door slaven in zuidamerika of maakt het niets uit. Ik ben bang dat je kiest voor any voer zolang het dier maar groeit, niets meer en minder.
  Dus geen enkel belang waarschijnlijk bij een keten heb je? Het voedsel voor een dier, inc antibiotica is alleen bedoeld om een dier te laten groeien. Het levens duur van een dier is al zo kort dat gezondheid niet af te wegen is over jaren, alleen kg, snelle kg dat is jullie mentaliteit. Dus voer dat kg maakt, en de kosten laag houd is je focus.
  Biologische sector houd meer rekening met de hele keten en productieprocessen.
  Voor halal slachten zou je op de pvdd dieren site kunen kijken, als je de moeite nam, daar staat genoeg info.
  PS heb je gelezen wat ik toen geschreven heb over de bijen, ik ging niet in wat de oorzaak van de sterfte was, ik ging in over dat je niet alles moet isoleren, en dat het belang van een keten belangrijk is ipv 1 apects in de hele keten extreem veranderen, en denken dat dat geen invloed heeft op de rest. Het probleem van de bijen moet zeker breed bekeken worden, ongeacht de reden, of oorzaak.

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Patrick, of je nu biologische landbouw bedrijft op gangbare, als de kosten niet gedekt worden kun je nog zulke in jouw ogen "hoogstaande" idealen hebben maar je bedrijf kan niet blijven draaien met verlies. Deze economische wetmatigheid geldt voor elke sector, hoe er ook geproduceerd wordt.
  Jij zegt dat niet de consument bepaalt hoe de huidige voedselketen (betreft de bediening van de humane consument) in elkaar steekt, maar aan de sector zelf. Dit is een kortzichtige benadering en bezijden de waarheid. Er wordt door mensen die in jouw stramien denken altijd maar weer beweerd dat de individuel boer zelf zijn markt kan maken, het huidige prijsniveau van biologische producten is daarmee volledig in tegenspraak. Als je kosten niet betaald kunnen worden waar blijf je dan met de zogenaamde ecologische, milieu- en diervriendelijke productie. Blijkbaar is de tussenhandel (grootgrutters en verwerkingsindustrie) en mede de consument niet bereid een eerlijke prijs voor zowel gangbare als biologische producten te betalen.
  Tevens is het in jouw ogen verwerpelijk dat een kleine zelfstandige, want dat is de boer in economische zin, zich focust op zijn kostenbeheersing en kiest voor de goedkoopste grondstoffen. Deze kritiek wordt alleen geuit als het over boeren gaat terwijl dit een puur economische factor is en waar niemand over sectoren buiten de landbouw valt.
  Jouw verwijt is gestoeld over het feit dat een boer voedsel produceert en er een boterham aan verdient. Duik een in de geschiedenis en vergelijk de huidige productie met die van pakweg 50-75 jaar geleden. Om in economische en milieutermen te redeneren kun je duidelijk zien dat per geproduceerde hoeveelheid product de efficientie en daarnaast de emissie per product lager zal zijn dan in het verleden. Dat er meer geprocuceerd wordt en inherent daaraan meer geconsumeerd wordt dat daaraan niet af.

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.