Redactieblog

Bijproducten verlagen fosfaatexcretie varkens

Het voeren van bijproducten aan varkens heeft een positieve invloed op het verlagen van de excretie.

Dat blijkt uit onderzoek in het project Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Bij vleesvarkensbedrijven blijken er grote verschillen te zijn in mestproductie.

Landbouweconomisch instituut LEI van de Wageningen UR heeft een rekenmodel gemaakt waarmee op bedrijfniveau de fosfaat- en stikstofexcretie wordt berekend op basis van de aan- en afvoer van stikstof en fosfaat. Hierbij wordt niet alleen naar voer en mest gekeken, maar ook naar aanvoer van biggen en afvoer van vleesvarkens.

Gemiddeld is de fosfaatexcretie 17,5 kilogram en de stikstofexcretie 45,8 kilogram per 1.000 kilo groei. De verschillen tussen bedrijven zijn groot: de bruto stikstofexcretie varieert van 12,2 tot 22,9 kilo stikstof per 1.000 kilo groei, terwijl de fosfaatexcretie varieert tussen de 37 en 58 kilo.

Varkens die alleen mengvoer krijgen blijken hebben gemiddeld een hogere excretie dan varkens die daarnaast ook bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie, zoals wei of aardappelstoomschillen, krijgen. Gemiddeld komt de excretie van varkens die ook bijproducten krijgen op 16,1 kilo fosfaat per 1000 kilo groei, terwijl dit bij varkens met alleen mengvoer op 18,1 ligt.

Een lagere fosfaatexcretie is gunstig voor de mestafzetkosten.

Of registreer je om te kunnen reageren.