Redactieblog

Rioolrechten niet automatisch voor bedrijfsgebouwen

De Hoge Raad heeft in cassatie besloten dat bedrijfsgebouwen in sommige gevallen niet onder de heffing van het rioolrecht vallen.

Dat deed de Hoge Raad in een zaak die accountantskantoor Abab voerde in opdracht van een bedrijf. In 2000 kreeg een bedrijf, bestaande uit een perceel met een woning en drie bedrijfsgebouwen, een aanslag voor rioolrechten. Volgens de aanslag moest de ondernemer zowel rioolrechten betalen voor de woning als voor de bedrijfsgebouwen.

De bedrijfsgebouwen waren echter niet aangesloten op de riolering. De afwatering van hemelwater van deze gebouwen ging via de sloot. Abab heeft in opdracht van de ondernemer bezwaar gemaakt tegen de aanslag. Het gerechtshof oordeelde het bezwaar ongegrond, waarna Abab in cassatie ging.

De Hoge Raad oordeelde dat de woning en de bedrijfsgebouwen wel kadastraal, juridisch en feitelijk van elkaar gesplitst zijn. Daardoor zijn de bedrijfsgebouwen volgens het Hof niet te beschouwen als bezittingen die direct of indirect op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten. De rioolheffing hoeft dus niet betaald te worden voor de bedrijfsgebouwen.

Of registreer je om te kunnen reageren.