Redactieblog

3 reacties

Record vervoer varkensmest

In de eerste vijf maanden van dit jaar is bijna net zoveel varkensmest getransporteerd als in heel vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen (DR) van het ministerie van landbouw. Tot en met mei werd dit jaar 6,7 miljoen ton varkensmest vervoerd. Dat is 95 porcent van de totale hoeveelheid varkensmest die in 2008 werd vervoerd.

"De toename komt vooral door de extra opslagcapaciteit die is gerealiseerd. Daarnaast was het prijsniveau voor de afzet van varkensmest dit voorjaar gunstiger dan vorig jaar. In 2008 hebben varkenshouders bovendien mest vastgehouden omdat ze het te duur vonden om de mest af te zetten", aldus Hans Verkerk van de sectie meststoffendistributie van Cumela.

In de eerste vijf maanden werd in Nederland in totaal 12,7 miljoen ton dierlijke mest vervoerd. Dat is 60 procent van de 21,3 miljoen ton die in 2008 werd getransporteerd. Met 3,7 miljoen ton is in de eerste vijf maanden van 2009 83 procent van de totale hoeveelheid getransporteerde rundveemest vervoerd.

De hoeveelheid getransporteerde pluimveemest ligt met 659.543 opvallend laag. Het is slechts 22 procent van de totale hoeveelheid van 2008. Verkerk: "In Nederland lijkt de sector zich voor te bereiden op de nieuwe mestwetgeving, waarbij in het najaar geen drijfmest meer mag worden uitgereden. Vaste mest mag wel in het najaar; dit schuift door." Een tweede verklaring ligt in de forse prijsdaling voor kunstmest.

In de eerste vijf maanden van 2008 werd 966.793 ton mest geëxporteerd. Dat is 42 procent van de totale hoeveelheid in 2008.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  Het gaat nu ook per schip,de bruine vloot

 • no-profile-image

  Gaatze

  logistiek probleem opgelost/??

 • no-profile-image

  johnvankessel@hetnet.nl

  er is veel geinvesteerd in opslagen in de akkerbouwgebieden. bij slecht weer kan er nu mest naar die gebieden. Bij goed weer worden de opslagen in no time leeggereden. Er kan nu beter ingespeeld worden op het bemestingstijdstip en de vrachtwagens worden efficienter ingezet. Daarnaast wordt deze mest goed gemixt wat resulteert in homogene mest. Deze mest heeft meerwaarde voor de akkerbouwer en is zodoende van goede kwaliteit en makkelijk af te zetten. Waarom investeren in opslagen onder de stal terwijl een opslag in een akkerbouw gebied vele male effectiever is. De bruine vloot is ook een geweldig initiatief. Ook deze mest komt goed gemixt aan. over 30 jaar als het aardgas op is kunnen we over de aardgas leidingen mest naar het noorden pompen. Dan is meteen een logistiek probleem opgelost.

Of registreer je om te kunnen reageren.