Redactieblog

Meer dan 3 miljoen euro mestboetes

Dienst Regelingen heeft over het jaar 2007 meer dan 3 miljoen euro aan mestboetes uitgeschreven.

119 landbouwbedrijven kregen boetes variërend van 1.000 tot 450.000 euro. Ongeveer 2.500 bedrijven werden door Dienst Regelingen en de AID nader onderzocht. Hierbij was vooral aandacht voor het naleven van de gebruiksnormen en de verantwoordingsplicht. Wanneer er bij controle duidelijk werd dat er een overtreding was begaan, kreeg de ondernemer de kans om te bewijzen dat er geen sprake was van overtreding.

In totaal legde Dienst Regelingen 97 boetes op voor overtredingen op de gebruiksnormen en 48 boetes voor overtredingen van de verantwoordingsplicht. De komende jaren richt het ministerie van LNV zich bij controles op het mestbeleid vooral op grote overtreders. Het ministerie wil hiermee een signaal afgeven, omdat bij deze overtredingen de milieurisico’s groter zijn.

Bij de administratieve controles op de naleving van het mestbeleid in 2007 werden 2.114 boetes opgelegd, voor bijvoorbeeld het ontbreken van vervoersbewijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.