Redactieblog

FIR-boer wel schuldig, maar geen straf

De meervoudige kamer van de rechtbank in Zutphen heeft een melkveehouder uit Laren schuldig verklaard van het bovengronds uitrijden van mest.

De rechtbank legt de melkveehouder de geëiste boete van 2.400 euro, waarvan 800 euro voorwaardelijk, echter niet op. De rechtbank oordeelt dat de boer de mest niet bovengronds had uitgereden uit persoonlijk gewin, maar in de overtuiging dat hij met de uitrijdmethode voldeed aan de voorwaarden voor het emissie-arm uitrijden van dierlijke mest. Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank bovendien in overweging genomen dat de betroffen melkveehouder al gekort is in zijn toeslagrechten door het incident.

De betroffen melkveehouderij heeft in 2006, 2007 en 2008 mest uitgereden volgens de FIR-methode. FIR is de afkorting van Fysische Ionen Regulatie. Deze methode komt erop neer, dat door toevoeging van koolstof aan de mest minder ammoniak vrij komt uit de mest. De mest wordt vervolgens bovengronds uitgereden.

De rechtbank deed lang over de uitspraak. Het ministerie van landbouw gaf één FIR-boer toestemming voor het gebruik van deze methode, waarna het onderzoek werd uitgebreid met 29 andere bedrijven die deze methode mochten gebruiken. De rechtbank wilde geen uitspraak doen, zolang niet duidelijk was of deze methode algemeen aanvaard zou worden.

Tijdens het proces werd een getuige van het ministerie van landbouw gehoord. Hij verklaarde dat het bijna 100 procent zeker is dat er geen algemene vrijstelling voor de FIR-methode zal komen. Op basis hiervan en op basis van uitspraken van de minister van landbouw deed de rechtbank in Zutphen nu wel uitspraak in deze zaak.

Of registreer je om te kunnen reageren.