Redactieblog

Export van varkensvlees daalt met 14 procent

De export van varkensvlees ligt dit jaar ruim 14 procent achter ten opzichte van vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van het Productschap Vee en Vlees (PVV). Tot en met 17 juli exporteerde Nederland 416.138 ton varkensvlees, ten opzichte van 485.138 ton in dezelfde periode in 2008.

Vooral de export naar het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland is kleiner. De export naar het Verenigd Koninkrijk daalde ruim 13 procent naar 93.406 ton. De export naar Italië daalde 20 procent naar 65.348 ton en naar Duitsland werd met 63.721 ton, ruim 8 procent, minder uitgevoerd. De export naar overige landen daalde met 21 procent naar 113.844 ton.

De grootste afname is te zien in de export naar Spanje. Deze daalde met 62 procent naar 3.365 ton. Spanje is een relatief kleine afnemer voor Nederland. Opvallend is dat de export van varkensvlees naar Frankrijk dit jaar juist toeneemt. Met 21.870 ton is de varkensvleesexport hier met bijna 14 procent toegenomen. "Dit komt waarschijnlijk doordat Frankrijk de vraag naar specifieke producten niet zelf kan invullen", aldus Vion.

De Nederlandse uitvoer van biggen en vleesvarkens is dit jaar gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De meeste biggen gaan naar Duitsland. Dat geldt ook voor vleesvarkens. Ruim 80 procent van deze varkens gaan naar Duitsland.

Het aantal varkens dat geslacht wordt in Nederland was de eerste helft van 2009 7,5 procent lager dan vorig jaar. "Het slachten van varkens in Duitsland kan onder specifieke omstandigheden gunstiger zijn, maar het blijft belangrijk om hieraan te blijven rekenen", zegt Vion.

Het Britse productschap voor vlees zegt dat de export lager is door gebrek aan vraag. De gemiddelde exportprijs was wel 4 procent hoger dan in 2008.

Of registreer je om te kunnen reageren.