Redactieblog

12 reacties

DDB en NMV geketend uit ketenoverleg

Het zogenaamde ketenoverleg heeft één concreet ding opgeleverd: LTO en de boerenbonden DDB en NMV zijn het volledig oneens.

Durven de laatsten daar de consequenties uit te trekken? Ik ben benieuwd. Het lijkt er niet op. Ze lopen keurig aan het lijntje van de LTO. Siemjan Schenk heeft geraffineerd de regie van het ketenoverleg naar zich toegetrokken. Dit na de acties die DDB voerde.

Hij nodigde allen aan tafel. Een mooi gezelschap. De zuivel, die van tevoren al duidelijk had gemaakt dat de markt regeert. Hetzelfde geluid kwam van de heer Rutte van de Supermarkten. Die legde de bal bij de boeren, die volgens hem teveel produceren. Dus bleven alleen LTO, DDB en NMV over om te proberen het inkomen van de melkveehouder te verbeteren.

De uitkomst is typisch LTO: Hoe gaan we de vijftienduizend Europese euro's per boer besteden? Daaruit kwamen de goede, maar weinig verrassende voorstellen om het voor jonge boeren wat gemakkelijker te maken. Veel verder kwam men niet.

Sieta van Keimpema en Peter ten Hoeve constateerden terecht dat hiermee structureel niets aan de melkprijs wordt gedaan. Ze beraden zich over wat verder te doen.

Dat is niet zo moeilijk. Het was een ketenoverleg om van de marges wat meer richting de boer te laten gaan. Daar kwam niets van terecht. Het werd gewoon een LTO-bespreking met een daarbij passende uitkomst. Als DDB en NMV zich hieraan conformeren, graven ze hun eigen graf. Waarom zul je dan nog lid worden van deze clubs? Kun je evengoed bij de LTO blijven.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Bert

  Beste mensen. Doordat er in Frankrijk en België acties zijn gevoerd door de zusterorganisaties van de DDB zijn ze tot een accoord met de retail cq overheid gekomen. LTO was op dat moment doodstil (kijken of misschien de bedrijfstoeslag eerder uitbetaald kon worden). Ik denk dat de DDB en de NMV er verstandig aan doen om zich niet meer met dit overleg bezig te houden. Alleen minder aanbod geeft een prijsopdrijvend effect. Laten we dit dan ook toepassen.

 • no-profile-image

  landman

  Democratisch gezien zijn binnen LTO de melkveehouders bezig hun eigen graf te graven. In de laatste decennia waren het aantal melkveehouders in Nederland veruit de grootste groep binnen LTO. En konden tot nu toe volgens de regels van democratie de melkveehouders een dominante rol spelen voor de standpuntbepalingen van LTO. Maar als de ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw zo door gaan als nu. Dan zullen naar verwachting de komende vijf jaar het aantal melkveehouders gaan halveren. Zodat de melkveehouders hun dominante positie van de democratische meerderheid binnen LTO gaan verliezen. En die positie van dominantie wordt dan overgenomen door de varkenshouders. Want dan zijn het de varkenshouders die in aantal de grootste groep binnen LTO gaat worden. Tenminste als er niet teveel megastallen voor varkens in Nederland komen. Want als dat wel gebeurd dan zullen er niet genoeg varkenshouders overblijven om binnen LTO voor een meerderheid te zorgen.
  In dat geval zullen de akkerbouwers en/of tuinders de grootste groep worden en daarmee de rol van democratische dominantie binnen LTO overnemen. De komende jaren kunnen we dus een jojobeleid van LTO verwachten. Het hangt er dan van af welke landbouwsector binnen LTO de grootste groep gaat worden. Om daarna de standpuntbepalingen van LTO volgens inzicht van de grootste groep naar zich toe te kunnen trekken. Was het de laatste decennia voornamelijk een LTObeleid vanuit oogpunt van de melkveehouderij. De komende jaren wordt dat dus vanuit het oogpunt van, of varkenshouderij, of akkerbouw, of tuinderij. In ieder geval niet meer vanuit het oogpunt van melkveehouderij. Bij het toepassen van de regels van democratie is LTO maar aan een vreemde werkwijze overgeleverd. En lijkt belangenbehartiging een onmogelijke taak om standpunten over landbouwzaken aan te nemen die alle landbouwsectoren tegelijk omvatten. Als je het mij vraagt kan LTO daarom maar beter worden opgeheven. En de belangen behartiging van de Nederlandse boeren laten oppakken door de sectorale boerenvakbonden die er nu naast LTO zijn. Dan krijg je richting regering en samenleving rechttoe-rechtaan standpunten voor landbouwbeleid van elke sector afzonderlijk. En die standpunten worden dan niet beïnvloedt door een andere landbouwsector zoals nu binnen LTO het geval is. Waarbij de melkveehouders kunnen bepalen hoe de standpunten voor landbouwbeleid van akkerbouw en intensieve veehouderij eruit moeten zien. (Verklaard ook meteen dat er daardoor zoveel verdeeldheid onder de Nederlandse boeren is.) Betwijfel of regering en samenleveing voor het Nederlandse landbouwbeleid de juiste weg bewandelen door op standpunten van LTO te gaan koersen. En wat het oplossen van de zuivelcrisis betrfet kan dat beter zonder LTO volgens mij. Dan kunnen akkerbouwers varkenshouders en andere landbouwsectoren meehelpen de crisis in de melkveehouderij te bezweren. Nu worden inzake de zuivelcrisis binnen LTO de ander landbouwsectoren buitenspel gezet. Denk maar niet dat de melkveehouders de zuivelcrisis alleen kunnen oplossen. Daar hebben ze de andere landbouwsectoren hard bij nodig. Anders komt het er naar uit te zien dat die andere landbouwsectoren de Nederlandse melkveehouderij ten grave mogen dragen.

 • no-profile-image

  Gert

  Mijn oplossinge zijn via overleg naar oplossingen te zoeken. Niet via acties, zoals van DDB en NMV. Die leveren niets op. Alleen bij overleg is het dodelijk dat er in de sector twee verschillende meningen zijn. LTO is verreweg de grootste, die moeten we dus volgen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  LTO rules!

 • no-profile-image

  Ria

  Er wordt gesuggereerd dat de NMV en de DDB uit het overleg moeten stappen. Maar als ze dat doen, krijgen ze ook weer commentaar. LTO heeft 5jaar lang niets gedaan voor ondernemers en wordt hier niet op aangesproken door de media. Terwijl de acties, standpunten van de NMV en DDB bij voorbaat altijd met een negatieve inslag gepubliceerd worden. Ik denk dat iedereen dat inmiddels wel doorziet. Dus LTO stop je lobbywerk of sponsoring van dit soort sites, want: 'Ook al is de leugen nog zo snel, de waarheid ....'. En beste AGD probeer in vredesnaam wat objectiever uit de hoek te komen!

 • no-profile-image

  Derk

  Ik ben het niet met je eens, Ria. DDB en NMV moetenuit het overleg stappen. Dan weet een ieder waar ze voor staan. Dat levert veel waardering op van de boeren. Als ze zich laten inpakken door de LTO is hun bestaansrecht verdwenen. Dat ben ik met Vergaderboer eens. Dus, staan voor je principes en dan zullen veel meer boeren zich bij DDB en NMV aansluiten. Dat betekent macht en uiteindelijk resultaat. Ik ben lid van beide: DDB en LTO. Als ze één mening krijgen dan is dat niet meer nodig.

 • no-profile-image

  WWW.WakkerEi.nl

  Melkprijs omhoog!
  Simpel iedere boer ruimt/slacht 10 % van zijn slechtste koeien.
  Hierdoor dalen de kosten, en de melkplas zal 5 % verminderen, melkprijs zal met tientallen % stijgen.
  Het zal ruim 2 jaar duren voordat de melkveestapel weer op pijl is.
  Laat iedereen hier eens over nadenken.
  WWW.WakkerEi

 • no-profile-image

  Jan

  @ Gert, Wat heeft ons dat overleg van de LTO tot nu toe allemaal opgeleverd? (In ieder geval een melkprijs van nabij de 20 cent). Jij bent dus altijd bereid de "grootste" te volgen ook al helpen ze je naar de afgrond? Verder is een "grote" ook eens klein geweest.

 • no-profile-image

  Boesje

  NMV en DDB zouden zich op Europa moeten richten want daar worden de regels opgesteld. Praten met LTO, welke maar een klein deel van de Europese melkveehouders vertegenwoordigd heeft geen zin en is verloren tijd.

 • no-profile-image

  Jan

  @gert, Wat heb je aan gesloten rijen als het niets oplevert. Niets is onhaalbaar. Alles is onhaalbaar als je je er niet voor in wilt zetten. En wat zijn jouw oplossingen dan??

 • no-profile-image

  Gert

  Stom, vergaderboer. Eindelijk bestaat de kans dat LTO en DDB de rijen sluiten en dan gooit u olie op het vuur. Dit was de kans om met één geluid naar voren te komen. Dat het een LTO-geluid is geeft alleen maar aan dat Sieta van Keimpema en Peter te Hoeve onhaalbare meningen vertolken. Daar heeft niemand wat aan.

 • no-profile-image

  Piet

  Helemaal mee eens, Landman uit Friesland. De belangenbehartiging kan inderdaad beter door de sectorale vakbonden. Dat geeft duidelijkheid en meer resultaat. Daarom moeten DDB en NMV nu ook nooit meegaan met de LTO.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.