Redactieblog

Agrariërs onderzoeken kansen agropark in Flevoland

Agrarische ondernemers uit verschillende sectoren gaan samen met kennisinstellingen van de Wageningen UR onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een agropark in de Noordoostpolder.

In het consortium zitten onder andere agrarisch ondernemers uit de glastuinbouw, bollensector, producenten van uitgangsmateriaal, akkerbouw en melkveehouderij. De provincie Flevoland ondersteunt het onderzoek.

Uitgangspunt van de haalbaarheidsstudie is dat bedrijven op het agropark elkaar kunnen versterken door uitwisseling van kennis en het gebruik van elkaars producten en reststromen. "Basis voor de plannen zijn het efficiënter benutten van energie en warmte en het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Een tweede doelstelling is het optimaliseren van de kringloop van organische stof, waarbij ook verbetering van de bodem een aandachtspunt is", aldus een woordvoerder van de provincie Flevoland. De ondernemers die deel willen nemen aan het agropark moeten hier zelf in investeren.

De provincie Flevoland stelt 20.000 euro beschikbaar voor het onderzoek. "Ik hoop dat de verkenning zal leiden tot een investering en realisering van het Agropark. Flevoland heeft alles in zich om dit type bedrijvigheid tot stand te laten komen. het is belangrijk dat het bedrijfsleven zelf met de kennisinstellingen het voortouw nemen", aldus gedeputeerde Andries Greiner van Flevoland.

In de eerste fase van het onderzoek wordt gekeken wat nodig is voor de realisatie van een agropark. Het resultaat van de verkenningsstudie wordt in februari 2010 verwacht, waarna in maart een besluit wordt genomen over de voortgang van het project.

Of registreer je om te kunnen reageren.