Redactieblog

226 x bekeken

Aanpak stikstofuitstoot in Overijssel rond

De provincie Overijssel is met de landbouw- en natuurorganisaties in Overijssel tot overeenstemming gekomen over de vermindering van de stikstofuitstoot rondom Natura 2000-gebieden.

De aanpak, waarbij vooral gezocht wordt naar mogelijkheden tot het verminderen van de stikstofuitstoot, moet ervoor zorgen dat bedrijven zich ook bij Natura 2000-gebieden kunnen blijven ontwikkelen. De organisaties gaan met verschillende maatregelen proberen de stikstofuitstoot op veebedrijven verder terug te dringen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar technische maatregelen voor het verminderen van de ammoniakuitstoot, bijvoorbeeld via het voerspoor of met luchtwassers. De best beschikbare technieken is het uitgangspunt. Daarnaast komt er een onderzoek naar oplossingen voor piekbelasters en de mogelijkheden van saldering van depositie. Ook wordt gekeken of een drempelwaarde ingesteld kan worden, zodat bedrijven onder een bepaalde norm geen vergunning voor de Natuurbeschermingswet nodig hebben.

"Op dit moment zit de agrarische sector in Overijssel op slot. Ongeveer 85 procent van de veehouderijbedrijven heeft te maken met een van de 25 Natura 2000-gebieden. Door de onduidelijkheid hierover kunnen we op dit moment geen vergunningen verstrekken", legt gedeputeerde Piet Jansen van Overijssel uit. Met de nieuwe aanpak voorziet hij dat er dit najaar weer vergunningen voor de natuurbeschermingswet verleend kunnen worden. "Niet alleen de landbouw lijdt onder de ontstane impasse, ook de natuur. Door de huidige situatie daalt het draagvlak voor Natura 2000, terwijl het eigenlijk een heel goede manier is om de natuur in Nederland te behouden", aldus Jansen.

In augustus wordt het beleidsplan getoetst op effectiviteit en de sociaal-economische gevolgen. Ook wordt de juridische haalbaarheid onderzocht. Janny Lamberts, voorzitter van LTO Noord Overijssel, staat achter het plan: "Het moet een stimulerend beleid worden, waarbij we vooral op de lange termijn moeten denken." De plannen worden gefinancierd met geld van de provincie, het ministerie van landbouw en Europese subsidies.

Of registreer je om te kunnen reageren.