18 reacties

Welzijnsverbeteringen nertsen mogelijk geschrapt

Bij een verbod op de nertsenhouderij zijn ondernemers mogelijk niet verplicht opnieuw te investeren in huisvesting van de dieren.

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) kan deze verplichting schrappen of besluiten geen boetes uit te delen bij overtredingen, zo stelt de organisatie. Dit scheelt de sector tot ruim 36 miljoen euro. Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt het fokken van pelsdieren per 2018 verboden. Een overgangstermijn van tien jaar biedt volgens initiatiefnemers SP en PvdA boeren voldoende tijd investeringen af te schrijven en naar andere bronnen van inkomsten te zoeken. Tegenstanders benadrukken dat deze periode in de praktijk aanzienlijk wordt bekort doordat de sector in 2014 minder dieren per kooi mag houden. Die eisen zijn echter allerminst in beton gegoten.

Volgens PPE-beleidsmedewerker Henk Hulsbergen kan het productschap in samenspraak met de Sociaal-Economische Raad (SER) besluiten deze te schrappen. "Het betreft een autonome verordening die wij mogen wijzigen of intrekken", zegt hij. In een debat over deze kwestie in de Tweede Kamer woensdagavond zei landbouwminister Gerda Verburg niet uit te sluiten dat het PPE 'zich daar sterk op zal bezinnen' mocht het tot een verbod komen.

Christenunie

Volgens Hulsbergen kan het productschap de nertsenhouders ook op andere manieren tegemoet komen. "Je kunt ook in de handhaving een ander beleid voeren; minder streng controleren, of geen sancties. Daar hoeft de SER niet aan te pas te komen." Dit kan een argument voor de twijfelende Christenunie zijn vóór het verbod te stemmen. Kamerlid Ernst Cramer van die partij denkt daar anders over: "dan houden we vast aan de bestaande situatie die wij helemaal niet toelaatbaar vinden."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Van der Sligte: (..)En nergens worden die dieren zo goed verzorgd als hier in Nederland Het zijn hard werkende mensen. met heel veel liefde voor de dieren(..).
  Mag ik even een teiltje? Hard werkende mensen? Kan zijn! Liefde voor hun dieren? Wat een cynisme! Wie dieren lief heeft houdt ze niet in onnatuurlijke omstandigheden gevangen en vergast ze niet voor een product dat geen mens nodig heeft maar puur dient ter bevrediging van een hang naar luxe van rijke stinkerds.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Ongelooflijke Herman, dat u zulk dwaas praat verkondigd. Alle dieren zijn gedomesticeerd om als ondergeschikte van de mens dienst te doen. En zoals 'centje meer' zegt, asiels zijn daar het toonbeeld van.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Centje: Ik stel dat mensen in het algemeen van hun kinderen houden. Hetgeen niet wegneemt dat de Jeugdzorg handenvol werk heeft aan het begeleiden en beschermen van kinderen bij wie het opvoeden niet zo goed gelukt is. Dat soortgelijke situaties zich ook (kunnen) voordoen bij huisdieren betekent nog niet dat huisdieren per definitie slecht worden verzorgd. Over dom gel*l gesproken...................

 • no-profile-image

  Antoinette

  een enorm blok hout voor je idiote kop heb je herman. Denk je nou echt dat in het buitenland de nertsen het veel beter hebben. Niemand schiet op met zon verbod, helemaal niemand. Allleen jij met je not in my backgaurd ideeen. Als men echt wat wilde bereiken dan hadden ze bont moeten verbieden in NL, net zoals kinderarbeid verboden is en ook een verbod is op invoer van producten die door kinderen zijn gemaakt. Maar jij weet alles zo goed. Hoe zal het gaan met de controle op welzijn en milieu bc china van al het bont wat straks naar NL wordt geexporteerd ??

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Piet Wisse: Natuurlijk is de domesticatie van dieren in eerste instantie gebeurd ten voordele van de mens. Gaandeweg heeft zich echter een ontwikkeling voorgedaan waarbij de mens zijn (huis)dier als maatje, gezinslid, ja zelfs als gelijke is gaan beschouwen, wat het dier in feite ook is! De overige gedomesticeerde dieren , met name in de agrarische sector, is een aanzienlijk minder vrolijk lot beschoren. Hier is uitbuiting en verwaarlozing van het welzijn van het dier een economische factor geworden. En iedereen die dat ter discussie stelt kan rekenen op felle tegenstand waarbij de argumentatie meestal erg mager is. Iedereen die het voor dieren opneemt in deze overconsumptiemaatschappij krijgt het verwijt te horen dat hij/zij dat louter op emotionele gronden doet. Hoewel daar natuurlijk op zich niks mis mee is valt het op dat de verdedigers van het grote uitbuiten exact datgene doen wat zij hun tegenstanders verwijten. Hoogst zelden komt er een goed beargumenteerd standpunt maar vervalt men meestal in verwijten als "dom gelul" of "je verkondigt onzin", zonder dat e.e.a. ook maar enigszins wordt onderbouwd. dat sterkt mij overigens in mijn overtuiging dat ik aan de goede kant sta................

 • no-profile-image

  Nardy

  Laat ieder zijn vak uitvoeren en zorg voor een goede welzijn van de dieren maar een verbod is voor niemand een oplossing. De dieren worden over de grens gehouden in een veel slechter welzijn. Daar zijn de dieren blij mee!!!

 • no-profile-image

  Piet WIsse

  @ Herman Schober. Uzelf hebt geconstateerd dat honden en katten volledig gedomesticeerd zijn. Hetzelfde geldt voor varkens, runderen en kippen. De huisvesting en fokkerij richt zich op een veehouderij waarin efficient geproduceerd kan worden met een goed welzijn. In deze situatie mogen er dieren worden gehouden en slacht, ook nertsen. Of de dierlijke producten vervolgens bij de Aldi in de hamburger komen of in Milaan over de catwalk gedragen worden, is een volledig andere discussie. Een discussie die door afgunst doordrenkt is.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @ Piet Wisse: (..)dit geldt voor alle dierhouderij in Nederland. Zowel voor paarden, honden, konijnen, vleeskalveren en nertsen. Waarom dan alleen ageren tegen bont.(..).
  Ik heb weinig tot niets tegen het op verantwoorde wijze houden van paarden, honden en konijnen, mits het welzijn van die dieren voorop staat. Vleeskalveren en nertsen is een heel ander verhaal verhaal. Hier is sprake van dierenleed dat onnodig wordt toegebracht aan dieren die een overbodig product "leveren". Het welzijn van en respect voor het dier wordt hier volledig ondergeschikt gemaakt aan de zucht naar economisch gewin! En dat is fout!

 • no-profile-image

  Herman Schober

  De door u genoemde dieren kun je wellicht ook gedomesticeerd noemen maar dan wel met een geheel oogmerk dan de hond en de kat. Immers die hebben zich intussen ontwikkeld tot gezelschapsdier waarbij beide partijen het beste met elkaar voor hebben. Doh87s8at kun je moeilijk volhouden met betrekking tot varkens en kippen e.d. Daar staat maar één belang voorop en wel dat van de mens. En het belang van de andere partij is en wordt volledig ondergeschikt gemaakt aan dat van de mens. Domesticatie is hier verworden tot niet meer of minder dan uitbuiting!

 • no-profile-image

  Jeroen

  zelfs als gelijke is gaan beschouwen, wat het dier in feite ook is!

  En daar ligt het gevaar. Een dier heeft geen weldenken brein, die beslissingen kan nemen. Sommige dieren zijn inzoverre wel getraind om te "denken"(drugshonden). Maar uiteindelijk is de enige functie van de hersenen van een dier, overleven. Dus vreten,voortplanten.
  Maar door de gedachtte die jij daar over hebt, als gelijke, zal je dit nooit begrijpen.

 • no-profile-image

  van der Sligte

  Wat jammer als zo'n bedrijf verloren gaat.
  Er wordt echter geen nerts minder om gefokt, want er is nog steeds heel veel vraag naar. En als het hier in Nederland niet mag dan gebeurt het wel in het buitenland. En nergens worden die dieren zo goed verzorgd als hier in Nederland Het zijn hard werkende mensen. met heel veel liefde voor de dieren.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Antoinette: Hier wordt godzijdank praktisch geen bont meer gedragen, uitgezonderd een paar domme blondjes met te veel geld of met een vriend met te veel geld. Jouw legitimatie om hier nog steeds bont (voor de export) te blijven produceren is dus dat het elders met het dierenwelzijn nóg slechter gesteld dan hier? Begin nou heel gewoon eens vast te stellen dat bont een overbodig product is en dat voor het tot stand komen van dat product veel dierenleed, onnodig dus, wordt geleden. Ik vrees dat het blok hout wat ik volgens u voor mijn kop heb aanzienlijk dunner is dan dat bij de door "dikendunverdedigers" van "als het maar geld oplevert dan dondert het niet hoe het stand komt"! Wacht maar rustig af, respect en mededogen zullen uiteindelijk overwinnen. Helaas zal in de tussentijd nog menig dier worden worden geofferd op het altaar van de vraat- en hebzucht van het dier dat zichzelf zo graag beschouwt als het ultieme succes van de schepping........

 • no-profile-image

  centje

  Het is ook gewoon dom gelul van jou. Zonder enig kennis van zaken en absoluut niet willen begrijpen waarom zaken gebeuren, spuug jij je gal over boeren heen. Ik heb nog geen 1 goed argument van jou gehoord hoe dingen te veranderen zijn, zowel praktisch als financieel. Dat noem ik dus gewoon dom gelul, zulke discussie heeft niemand wat aan. Als er dingen dienen te veranderen dan heb je daarvoor de boeren wel voor nodig. Jij beschuldigd boeren, en dus ook mij, van oa verwaarlozing van onze dieren. Deze leugen gaat natuurlijk veel te ver en hiermee sluit je een structuele en goed disscussie mee uit. Dat is ook de reden dat al die organisatie helemaal niets bereiken, behalve de dierenbescherming dan. Kom nog eens met een goede oplossing, die zowel praktisch en vooral financieel is onderbouwt, dan gaan we misschien nog eens in discussie en wordt er misschien nog iets bereikt.

 • no-profile-image

  centje

  Wat een super stom gelul herman. Waarom zitten de asiels dan bommetjevol ??? Wat een gezwets weer.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Piet Wisse: Ik geef toe dat ik een konijn in dit verband tot de grensgevallen reken. Momenteel pas ik op de dieren van mijn buren, vijf kippen en een konijn. De kippen hebben zat ruimte en alle gelegenheid hun soorteigen gedrag te vertonen. Het konijntje is een ander verhaal. Het diertje zit alleen in een hokje, krijgt weliswaar voldoende voedsel en drinken, maar is alleen. En dat terwijl een konijn een sociaal dier is dat op zijn minst als paar moet worden gehouden. Ik ben dan ook van plan mijn buurman hierop na zijn vakantie op aan te spreken! Maar ik geef toe dat ik het houden van konijnen eigenlijk afkeur, voornamelijk ook vanwege de vaak veel te kleine behuizing van de dieren. Honden en katten hebben en totaal andere positie dan de hier bedoelde dieren. Ze zijn volledig gedomesticeerd en hebben zich totaal aangepast aan de mens (andersom vaak ook, trouwens). Ik weet dat mijn katten gelukkig bij mij zijn. Ik geef hun liefde en ik krijg het met rente terug. Iedereen gelukkig, toch? Een nerts is een wild dier dat in de natuur hoort te leven en te sterven. Daar is het voor bedoeld. Het in ijzeren kooien gevangen houden van dit soort dieren is een grove miskenning van de waardigheid van het dier om nog maar te zwijgen van de manier waarop ze worden gedood. Te meer omdat het product dat ze leveren niet, zoals u stelt, dient tot kleding maar tot bevrediging van de hang naar luxe en status van de "happy few"! Ook vlees is in feite overbodig en is niet zo zeer als voedsel te kwalificeren dan wel als lekkernij die de lekkere trek bevredigt!

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  @ Herman (..) Wie dieren lief heeft houdt ze niet in onnatuurlijke omstandigheden gevangen en vergast ze niet voor een product dat geen mens nodig heeft maar puur dient ter bevrediging van een hang naar luxe van rijke stinkerds. (..) Kom op Herman, dit geldt voor alle dierhouderij in Nederlan. Zowel voor paarden, honden, konijnen, vleeskalveren en nertsen. Waarom dan alleen ageren tegen bont. Blijkbaar de luxe die het verst van uw bed staat, of toch enige afgunst.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Nardy: Weer zo'n redenatie van "Als ik het niet doe doet het ander het wel, dus waarom zou ik het dan niet doen?"
  Juist door te stoppen met dit barbaarse gedoe kun je een voorbeeld voor anderen vormen. Ooit gehoord van eigen verantwoordelijkheid?

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Het gangbare particuliere houden van een konijn heeft een vergelijkbare impact op het welzijn van een dier als het houden van een nerts of vleeskalf. Het verschil is dat een nerts kleding levert en een vleeskalf vlees en kleding terwijl een konijn alleen voor de gezelligheid en tijdverdrijf van de houder is. Welk product is overbodiger? Kleding en eten of geknuffel en tijdverdrijf?

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.