137 x bekeken

'Senaat te overtuigen met aanpassing nertsenvoorstel'

Voorstanders van een verbod op de pelsdierhouderij verwachten dat de Senaatsfractie van de Christenunie over te halen is met het wetsvoorstel in te stemmen.

Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende partijen in de Tweede Kamer. Initiatiefnemer PvdA denkt wel dat het plan daarvoor op onderdelen moet worden aangepast.

Morgenavond debatteert de Tweede Kamer verder over deze kwestie. Een meerderheid is voor een verbod. In de Senaat liggen de verhoudingen echter anders, waardoor de kans groot is dat het wetsvoorstel wordt afgeserveerd. PvdA, PVV en PvdD denken daar anders over. Zij achten het zeer wel mogelijk de fractie van de Christenunie in de Eerste Kamer, die de doorslag zal geven, voor zich te winnen.

"Ik ben er helemaal niet zeker van dat het voorstel sneuvelt", zegt PvdA’er Lutz Jacobi. "Het is mogelijk dat daar wel aanpassingen voor nodig zijn om specifieke groepen alsnog te ondersteunen." Nu voorziet het plan niet in een schadevergoeding voor de nertsenhouders die, als het tot een verbod komt, per 2018 moeten stoppen. Tegenstanders van het voorstel vinden een warme sanering onontbeerlijk.

Steun Christenunie

Fractievoorzitter Egbert Schuurman van de Christenunie in de Eerste Kamer kan nog niet aangeven of hij het verbod zal steunen. "Wij hebben het in de fractie echt nog niet besproken", zegt hij. "Maar ik kan wel zeggen dat wij erg blij zijn met het amendement dat onze partij in de Tweede Kamer heeft ingediend. Het zou mij een lief ding waard zijn als dat wordt aangenomen."

Schuurman doelt op een voorgestelde wijziging van het plan door Ernst Cramer. Hij wil een stelsel van dierrechten introduceren, waarmee het aantal gehouden nertsen langzaam wordt afgebouwd. Vooralsnog ziet het er echter niet naar uit dat hij daar een meerderheid voor kan vinden. Zowel voor- als tegenstanders van een verbod op de pelsdierhouderij hebben aangegeven hier niets voor te voelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.