RLG: Groene Hart gebaat bij schaalvergroting

Natuur en landschap in het Groene Hart hebben baat bij schaalvergroting in de agrarische sector.

Grotere ondernemingen zijn beter in staat om activiteiten zoals slootkant- en weidevogelbeheer in hun bedrijfsvoering in te passen, schrijft de Raad Landelijk Gebied (RLG) in een advies aan landbouwminister Gerda Verburg.

Het toekomstbeeld van de Raad staat haaks op de plannen die het kabinet met de Randstad heeft. In de vorig jaar gepresenteerde structuurvisie voor 2040 wordt weinig ruimte geboden aan de grootschalige landbouw; in het Groene Hart van de toekomst is enkel plaats voor kleine en middelgrote bedrijven.

Tegelijkertijd wil het kabinet dat de sector zich meer met groene en blauwe diensten gaat bezighouden. Volgens de RLG is de grootschalige landbouw daar juist bij uitstek voor geschikt, omdat grote bedrijven de financiële risico’s die dit met zich meebrengt het beste kunnen dragen. De overheid moet daarom bedrijven ontwikkelingsmogelijkheden bieden, vindt de Raad.

Of registreer je om te kunnen reageren.