674 x bekeken 43 reacties

PvdA wil vermindering vleesconsumptie

De PvdA vindt dat het kabinet burgers middels een campagne moet aansporen minstens een dag per week geen vlees te eten.

De Tweede Kamerfractie van de sociaaldemocraten steunde vanmiddag een motie hiertoe van de Partij voor de Dieren en Groenlinks. Hiermee zou het behalen van de klimaatdoelstellingen gemakkelijker worden.

De opstelling van de PvdA is opvallend, omdat coalitiegenoten Christenunie en CDA hier niets voor voelen. Het kabinet erkent weliswaar dat de consumptie van vlees een negatief effect op het klimaat heeft, maar is vooralsnog niet bereid maatregelen te nemen. Landbouwminister Gerda Verburg (CDA) benadrukt doorgaans dat burgers zelf moeten kiezen wat zij eten. Ook Tweede Kamerlid Ernst Cramer (Christenunie) vindt dat de overheid zich terughoudend dient op te stellen op dit gebied.

De consumptie van vlees is regelmatig onderwerp van discussie in Den Haag. Met name de Partij voor de Dieren is een warm pleitbezorger van een zogenaamde eiwittransitie: van dierlijke naar plantaardige eiwitten. De partij, die dit deze week nogmaals in een motie verwoordde, weet zich gesteund door steeds meer wetenschappelijke onderzoeken die het belang hiervan onderstrepen. Milieuminister Jacqueline Cramer (PvdA) kondigde in februari in reactie op een studie van verschillende planbureaus aan een 'maatschappelijke dialoog' over dit thema te zullen beginnen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  landbouwer

  Gaat de overheid zich ook nog bemoeien met wat we gaan eten?

 • no-profile-image

  joost

  De veehouderij leverd helemaal geen hoogwaardig voedsel en je kunt met plantaardig voedsel heel wat meer monden vullen.
  Het is heel goed wat jullie allemaal willen doen, maar er komt als maar meer opsluiting van dieren en we blijven met de stront zitten.
  Deze productiedieren moeten ook allemaal gevoerd worden, waar je ook heel veel mensen mee kunt voeren.
  Het blijft gewoon een onrendabel onderneming met heel veel gezondheids problemen.

 • no-profile-image

  johnvankessel@hetnet.nl

  de veehouderij heeft maar een heel klein aandeel in de co2 emissie. Koeien eten geen kolen en drinken geen aardolie!. Deze C ligt diep begraven. Alle sectoren en burgers die veel gebruik maken van aardolie gas en kolen dragen bij aan de toename van CO2 in onze lucht. Deze wordt uit de grond gehaald en in de lucht gehaald. Dat een koe co2 maakt van gras is niet erg want dat gras is gemaakt van Co2 wat zeer recent nog in de luchtzat (kringloop) Voor vegetarisch dieet zijn net zoveel fossiele grondstoffen nodig als voor een heerlijk dieet met vlees.

 • no-profile-image

  martin

  Wat een dictatuur zeg. Ik maak zelf wel uit wat ik eet. Hoeft de overheid mij niet voor te schrijven.

 • no-profile-image

  Ben

  Overgenomen uit het ledenblad van de NVV (http://www.nvv.nl/dutchtopics/Trog/trog_157.pdf)

  Intensieve veehouderij een zegen voor de wereldbevolking!

  De film Meat the Truth (gemaakt onder aanvoering van partijleider
  Thieme van Partij van de Dieren) houdt zich niet echt aan de werkelijkheid en verspreidt hele en halve leugens. Dat is wat ik als conclusie trek uit het onderzoek dat Wageningen Universiteit heeft gedaan op verzoek van CDA kamerlid Annie Schreijer. Deze wetenschappers hebben de standpunten van de film eens nader bekeken en wat bleek? Een intensief producerend land als Nederland, met veel aandacht voor dierwelzijn, weet een lager broeikasgasemissie per kg geproduceerd
  vlees te realiseren dan elders in de wereld.

  De veeteeltbijdrage aan de totale emissie in Nederland is overigens
  maar 9%. In Nederland wordt efficiënt geproduceerd met relatief minder emissies. Indien eiwit uit andere landen komt, is het zeker dat de emissie per kg eiwit toeneemt.

  Verder wordt er vanuit gegaan dat tachtig procent van het landbouwareaal
  gebruikt wordt voor de veehouderij. Dat is niet correct, dit omdat er geen rekening mee wordt gehouden dat een
  deel van de oppervlakte die gebruikt wordt voor dierlijke productie niet geschikt is voor het leveren van producten die geschikt zijn voor humane consumptie.

  Verder is dierlijk eiwit voor de mens een uitstekende bron van eiwit. Bovendien is de kwaliteit van dierlijke producten hoog
  (qua voeding en smaak). Om die reden zijn dierlijke producten gewild. Vleesloos of diereiwitloos consumeren is een (westerse) luxe. Het is onverstandig om, humaan gezondheidtechnisch gezien, vlees en zuivel af te zweren.

  Tot slot houden ze geen rekening met de broeikasgasemissie van het vegetarische dieet. De emissie van een vegetarisch dieet is aanzienlijk. Bij rijstproductie bijvoorbeeld vindt de grootste agrarische methaanemissie plaats.

  Kortom, er is maar één conclusie mogelijk: de Nederlandse intensieve veehouderij is een zege voor de wereldbevolking.

 • no-profile-image

  usciolu

  Gert,

  de bevolkingsdichtheid is niet de oorzaak van de honger in de derde Wereld. Die dichtheid is nl. veel minder dan in het westen. De werkelijke oorzaak is dat wij Derde Wereldlanden leegroven. Nog steeds halen wij 14 keer meer geld uit ontwikkelingslanden dan we erin terugstorten. Westerse vissersvloten, gesubsidieerd door hun regering, roven de zeeen leeg langs de Afrikaanse kusten, waardoor lokale vissers het niet meer kunnen bolwerken. We dumpen zuivelproducten in afrika, waardoor lokale veehouders failliet gaan. We verbouwen veevoer in Derde Wereldlanden. Grond die beter gebruikt zou kunnen worden voor de lokale behoeften, in plaats van onze kiloknallers.

 • no-profile-image

  bertus dr.

  bij de volgende verkiezingen zien we wat voor draagvlak de pvda uberhaupt nog over heeft!.

 • no-profile-image

  vos

  Gaan die stiekemerds dan mijn portie vlees dan opmaken? Komt er mogelijk toch nog enige smaak aan die vegetariers.

 • no-profile-image

  piet

  Joost is zo iemand die gelooft als een wetenschapper iets beweerd dat het ook zo is. Nou Joost ik heb nieuws voor je: Ik ben ook wetenschapper. Wetenschapper met boeren verstand. Joost jij komt bij mij een nachtje in de garage slapen met een draaiende moter van een auto aan, en deuren goed dicht. Nou Joost de volgende dag kan je fam. je begravenis voor je regelen. Maar als je de garage vol doet met koeien is er niks aan de hand hoor Joostje. Gebruik je verstand en eet wat minder sojabonen en meer vlees, daar gaan je hersens weer wat beter van werken. Gegroet, wetenschapper drs. ds. ing. hr. P. de Boer

 • no-profile-image

  naam

  Als je weet wie er tegenwoordig nog op de partij van de alochtonen stemt, dan zal het vooral varkensvlees zijn dat ze niet willen. Misschien dat schapen- en geitenvlees wel door de beugel kan ??

 • no-profile-image

  Leen

  PvdA baas in de keuken en de kerk weer baas tussen de lakens. gevolg: PvdA geen zetels en geen mens meer in de kerk. Problemen lossen zichzelf op.

 • no-profile-image

  Martin

  Joost heeft helemaal gelijk, het vlees mag best 10 keer zo duur worden. Probleem is dat de boeren hun produktie niet 10 keer verlagen. Kijk maar naar de mlekboeren, toen de prijs hoog was gingen ze nog meer produceren. De verkoop van nieuwe trekkers was in jaren niet zo hoog geweest, ze wisten van gekheid niet meer wat ze met al dat geld moesten doen. Nu klagen ze steen en been dat de melk niets opleverd. Gek he! Boeren willen wel meer ontvangen, maar gaan hun produktie niet bijstellen, met als gevolg: een teveel aan landbouwprodukten. Bij de OPEC zijn ze veeeeeel slimmer. Maar hier gunt de ene boer de andere het licht nog niet in de ogen.

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Joost kom maar eens met een bewijs dat je er niet naast zit.

 • no-profile-image

  farmer

  @ Joost Peize:
  Hierbij de echte cijfers op basis van de meest recente feiten en jaargegevens (2005). De totale uitstoot van broeikassen in Nederland is ongeveer 212 Mton CO2-equivalenten (CO2 , lachgas, methaan). CO2 komt vooral vrij door verbruik van energie (gas, elektriciteit, diesel). De energiesector is inclusief het verkeer goed voor 76 procent ervan. De landbouwsector draagt volgens de wetenschap voor 13 procent bij aan de uitstoot van alle broeikasgassen in Nederland. Het gaat dan om de broeikasgassen kooldioxide, methaan en lachgas.

  Dezelfde veehouderij neemt overigens eerst wel gras en andere gewassen op, die bij de groei veel CO2 uit de lucht hebben gehaald. De veehouderij levert bovendien hoogwaardig voedsel waaraan een steeds groter tekort is in de wereld. Vergelijk dat eens met een Hummer.

  In Nederland is de rundveestapel in de afgelopen 25 jaar met ongeveer veertig procent afgenomen, de varkenshouderij is een kwart een omvang teruggegaan. In dezelfde periode is het aantal auto’s in ons land verdubbeld.

  Gedurende de laatste 15 jaar heeft de veehouderij in ons land de uitstoot van broeikasgassen met bijna 20 procent teruggedrongen. Bovendien heeft de Nederlandse land- en tuinbouw met het Nederlandse bedrijfsleven een convenant met het bedrijfsleven getekend om de CO2-uitstoot tot 2020 met minimaal nog eens 20 procent te verminderen. Honderd melkveehouders zijn met drie projecten aan de slag om de uitstoot van broeikasgassen nog verder te beperken; zij gaan straks laten zien welke maatregelen het meeste effect sorteren.

  De veehouderij werkt aan stallen die niet allen minder emissie geven, maar die ook de mest- en voerresten omzetten in biobrandstof en groene energie gaan leveren door middel van zonnecollectoren op het dak van de stallen. De land- en tuinbouw in ons land, die staat voor veilig voedsel en aan aantrekkelijk platteland, krijgt er een functie bij: regionale leverancier van groene energie.

 • no-profile-image

  farmer

  Het meest klimaatbewuste vlees komt van Nederlandse varkens- en kippenbedrijven. Minister Verburg (Landbouw) wil daarom wereldwijd de boer op met het concept van onze intensieve pluimvee- en varkenshouderij. Geen enkele andere vorm van vleesproductie is zo zuinig met ruimte en grondstoffen, aldus onderzoek naar milieueffecten van de consumptie van eiwitproducten. Dat is aanlokkelijk voor landen die hun CO2-uitstoot willen beperken. „Onze landbouw is een deel van de oplossing”, zegt Verburg. „Waarom zouden we niet proberen onze kennis in de rest van de wereld te verkopen?”

  China is één van de eerste en belangrijkste markten voor dit klimaatkoopmanschap. De CDA-bewindsvrouw klopte een tijd al op de poort en kreeg een welwillend oor. „Toen premier Wen Jiabao ons begroette zei hij: ’China heeft met 600 miljoen de meeste boeren, maar Nederland heeft de beste.’ Hij sloeg de spijker op zijn kop. Onze gouden verbinding tussen Wageningen en de praktijk levert gewilde kennis op. China wenst wat betreft varkensvlees zelfvoorzienend worden, en daarbij helpen onze innovaties. Tot die tijd kunnen wij met onze export een deel van al die monden voeden.”

  De studie van Blonk Milieu Advies zet het klimaatvraagstuk en de Nederlandse landbouw „eindelijk in het juiste perspectief”, verzucht Verburg. Waaruit blijkt dat de Nederlandse boer de ware klimaatkampioen is. Kost de productie van een kilo Braziliaans rundvlees 59 kilo CO2, Nederlands varkensvlees zit op 4,5 kg CO2. Onze kip doet het zelfs beter dan tofu, omdat deze vleesvervanger meer fossiele brandstof vereist. O ja, en als je echt bevreesd bent voor klimaatverandering, kun je biologisch vlees het beste laten liggen.

 • no-profile-image

  centje

  Klopt Melkveehouder, ik heb van joost nog niet meer gehoord dan een paar loze kreten gebaseert op totaal geen kennis. Ik heb hem ook al eens gevraagd om een goed plan te typen wat zowel praktisch als financieel goed onderbouwd is en waar iedereen (burger, consument, boer en joost )wat aan heeft. Tot nu toe alleen enkele scheldpartijen en verder niets. Geeft gewoon aan dan wij op de goede weg zitten, Melkveehouder.

 • no-profile-image

  joost

  En wetenschappelijk bewezen:
  Een veganist die met een hummer naar zijn werk rijd ( 1:3) verbruik is milieuvriendelijker dan de vleeseter die op zijn fietsje naar zijn werk gaat.

 • no-profile-image

  Boer

  Om een dag per week als een vegetarier te leven is niet zo erg. Dat is de overige zes dagen wel weer in te halen. Wel wil ik er aan toe voegen dat als politici burgers waren, ze dit voorstel onmiddelijk als absurd van tafel zouden vegen.

 • no-profile-image

  Pietet

  Laatste peilingen, PvdA daalt enorm in de peilingen. Voelen ze zich soms aangeschoten wild ?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Zo te lezen heeft Joost er nog niet al te veel kaas van gegeten, maar dat zie vaker met die zognaamde beste stuurlui! Ze hebben de klok horen luiden, maar.......

 • no-profile-image

  joost

  Goh, wijsneus wat raar dat op bepaalde gronden wel gras wil groeien, maar geen graansorten of groentes of peulvruchten.
  Ga dan het gras een paar keer per jaar maaien en laat het gewoon liggen, spit het om en je kunt er vanalles op verbouwen omdat de grond heel vruchtbaar is geworden en een stuk beter dan dat je er stront op gooit.
  En onze andere man over nog meer dieren op een kluitje, je zegt het zelf, wij gaan heel goed om met onze ruimte, zoveel mogelijk op 1 vierkante meter.
  Want dat is efficient, schijt aan de dieren.

 • no-profile-image

  linda

  Joost heeft op alle fronten het gelijk aan zijn kant. Het is bewezen dat de honger in de wereld wordt veroorzaakt door westerse voedselroof. Hoogwaardig eiwit wordt aan dieren in de bio-industrie gevoerd. Het is zelfs zo erg dat pluimvee in de intensieve veehouderij meer vis eet dan welke zeevogel ook. Dit komt door het vismeel gemengd door veevoer. Fabrieksschepen zuigen de oceanen totaal leeg, oerwouden worden gekapt, bestrijdingsmiddelen met vliegtuigjes over sojavelden gesproeid, genetisch gemanipuleerde mais verpest de bijenkolonies. Eet smakelijk uit de bio-industrie mensen en bedankt voor het vernietigen van het kostbaarste wat wij bezitten: schone lucht, water, grond. En de arme dieren? Alleen de partij voor de dieren komt voor hen op, maar vindt gelukkig steeds meer gehoor!

 • no-profile-image

  gert

  Linda,hogner in de wereld is voor een groot gedeelte het gevolg van overbevolking,in Oeganda krijgt elke vrouw gemiddeld 7 kinderen,30 % van het bos is daar gekapt voor brandhout,in 2050 is alle bos gekapt, de FAO deelt er gratis voedselhulp uit, de nog aanwezige boeren leggen het bijltje er ook bij neer ,want hier kunnen ze tegen concurreren,dus de FAO MAAKT ZICH ONMISBAAR, de bevolking groeit explosief,het probleem wordt alleen maar groter,en dan maar schelden op het rijke westen,die nog meer hulp moeten geven

 • no-profile-image

  centje

  criticus ?? herman ?? haha deze sukkel is gewoon een meeloper en kan zelf helemaal niets zelf bedenken, teveel gras gegeten denk ik. Grote sukkel is het.....

 • no-profile-image

  farmer

  @ Joost
  1) Zonder stront groeit er niks.
  2) Deze dieren eten, wat de mens niet kan verteren (verwerken) Of wil je zeggen dat je gras eet?
  3) Waaruit concludeer je dat er meer opsluiting van dieren komt????
  4) De veehouderij levert wel degelijk hoorwaardig voedsel.

  Bewijs is het tegendeel!!! Je roept van alles, maar komt niet met goede argumenten

 • no-profile-image

  Jeroen

  Ha 'Landbouwer', dat doet de overheid allang hoor. Voedingscentrum, STERreclames over dikke kids... noem maar op. Ik ben blij dat ze zich er druk over maken. Van de McDonaldsen van deze wereld wordt de wereld niet echt veel mooier...

 • no-profile-image

  gert

  Deze boodschap geldt alleen voor de burgers,de PvdA bobo,s blijven zelf wel lekker dineren in luxe restaurants,zij weten wat goed voor de burger is,je reinste betutteling

 • no-profile-image

  jantje

  Wat zijn jullie stom bezig willen jullie gaan beslissen wat ik eet. ik ga nu minstens 5 keer per dag vlees eten

 • no-profile-image

  eet meer

  Hmm droog gras vreten of genieten van een varkenshaasje in champigonsaus.....?? Hmm moeilijke keuze hoor.............

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Goed nieuws! De PvdA heeft het licht gezien! De titel van het laatste boek van Marianne Thieme blijkt profetisch te zijn: "Het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen". Vleeseters aller landen, bekeert u nu het nog kan!

 • no-profile-image

  boer'

  wat onze criticus Herman wil zeggen is dat de PvdA verblind is door de willekeurig schijnende zoeklichten van de PvdD

 • no-profile-image

  hobbes

  Joost, wel eens bedacht ook ook Thieme met haar film alleen die halve waarheden gebruikte die in haar straatje paste?

 • no-profile-image

  16jarige

  Wat onze grote weledelgestelde landbouwspecialist Joost(uit) Peinze nog wel) beweert is dat de gronden waar nou gras en snijmais groeit het voor veevoer beter benut hadden kunnen worden voor plantaardig voedsel. Hierop kan ik 2 dingen zeggen: de meeste landbouwgrond op deze ronde kluit is alleen geschikt voor gras en hooguit enkele granen(nog niet eens van bakkwaliteit)
  vervolgens: je kan de boeren niet zeggen wat ze wel of niet op hun eigen grond mogen verbouwen. Als je de akkerbouwer wil uithangen zou ik zeggen koop maar een mooi stukje grond van 50.000€/ha en kijk of je er wat mee verdient.

  Daarnaast bevordert de overheid juist het gebruik van grasland door agrarisch natuurbeheer en beheersovereenkomsten op eigen grond

 • no-profile-image

  boer

  Wat een schitterend idee joost. Tot in het oneindige gewassen verbouwen zonder de grond ooit te bemesten. Waarom zijn wij daar nooit op gekomen?

 • no-profile-image

  dirk

  Ieder dier heeft het recht geboren te worden,joost!Schijt aan de dieren is asociaal!!!Naar het schijnt komt dat bij meerdere vegetariers voor aan de reacties her en der te lezen!!

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Gert, in de media is het ook altijd nieuws om exportcijfers te presenteren. Het lijkt zo dat handel ( het rondslepen van producten) prioriteit heeft. Als men vernieuwend bezig wil zijn moet ieder werelddeel haar productie afstemmen op continentaal verbruik of vraag. Daarmee voorkomt men concurrentievervalsing en dumping in andere regio's. Voedselhulp zal echter altijd nodig blijven in noodsituaties. Echter vrees ik dat ook hier de multinationals weer regeren.

 • no-profile-image

  jan

  Als NL zo star blijft op haar Natura 2000 dossier stevenen we in NL af op een nog diepere crisis. En ach, dan kan het merendeel geen vlees meer betalen, dus dan is dat ook weer opgelost.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Het vlees wat in de supermarkten in de aanbieding is is goedkoper als het hondevoer van Pedigree. Kun je zien waar de consument haar prioriteit legt!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  joost

  De consument wil altijd goedkoop, daarvoor ben je nederlander, maar hij bepaald de prijs niet, dat doen de grote supermarkten en jullie kunnen dat meer afdwingen.
  Niemand vind het een probleem om uitgeknepen te worden met benzineprijzen of wegenbelasting, maar een kilootje vlees minder, wat veel meer effect heeft op ons milieu, dat kan weer niet.
  De benzineprijzen flink opvoeren voor een vermindering van autogebruik dat kan wel, nou dan mag het vlees en zuivel ook wel 10x zo duur, dat is dan milieubelasting en dan hoeven de boeren ook geen subsidie meer en dat scheelt miljoenen.
  Er is anders nog niks weerlegt van de film meat the truh, want wageningen had een aantal dingen vergeten mee te rekenen en zonder dierlijke producten hebben we bijna geen koelkasten en vriezers nodig en dat scheelt heel wat energie.

 • no-profile-image

  boer'

  Haha die Joost. wacht ik ken er ook nog eentje: koeien zeggen knor.

 • no-profile-image

  dirk

  co2 is een hype! Mensen denk eens na waarmee iedereen weer voor de gek gehouden wordt!Over een tijdje heeft niemand het er meer over!Eerst mocht je ook maar 1 ei in de week ivm cholesterol,weet je nog,na 25 jaar was de conclusie dat je er zoveel kunt eten als je maar wil.

 • no-profile-image

  Boer

  Joost moet opgroeien en voor zich zelf na leren denken en niet klakkeloos anderen na te praten. Hoe anders leer je het kaf van het koren te scheiden?

 • no-profile-image

  joost

  Maar niemand komt met bewijzen dat ik er naast zit.
  Boerenverstand, alleen als het in hun eigen straatje past en maar roepen dat is niet waar, maar met concrete dingen komen doen ze niet.

Laad alle reacties (39)

Of registreer je om te kunnen reageren.