Redactieblog

450 x bekeken

Onduidelijkheid over openbaarmaking gegevens bestrijdingsmiddelen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vraagt het Europese Hof van Justitie om uitleg van de wetsregels op het gebied van openbaarmaking van informatie over bestrijdingsmiddelen.

Aanleiding is een zaak die de Stichting Natuur en Milieu (SNM), Vereniging Milieudefensie en de Vereniging Goede Waar & Co hebben aangespannen tegen het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb).

De milieuorganisaties willen inzicht in de hoeveelheid van het middel propamocarb die in en op sla aanwezig mag zijn. Het ministerie van volksgezondheid heeft hiervoor een norm vastgesteld op basis van gegevens die door de fabricant van het middel zijn verstrekt, voor de toelating van het middel.

Via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) hebben milieuorganisaties bij het Ctgb openbaarheid gevraagd van deze gegevens. Het Ctgb heeft dit verzoek afgewezen op basis van de Bestrijdingsmiddelenwet. De gegevens zijn volgens het Ctgb bedrijfsgeheim en hoeven daardoor niet openbaar gemaakt te worden. De milieuorganisaties hebben dit aangevochten bij het CBB, maar de College kon hierover geen uitspraak doen. Het CBB vraagt advies aan het Europese Hof.

Of registreer je om te kunnen reageren.