3 reacties

Kamer: natuurwet wijzigen

Bedrijven die investeren in milieuvriendelijke maatregelen mogen niet de dupe worden van onduidelijke natuurregelgeving.

De Tweede Kamer vindt dat landbouwminister Gerda Verburg indien nodig hiertoe de wet moet veranderen. Volgens de Natuurbeschermingswet zijn bestaande activiteiten van agrarische bedrijven nabij Natura 2000-gebieden toegestaan. Door twee uitspraken van de Raad van State is dit principe van bestaand gebruik op de tocht komen te staan. Ook vergunningen voor veehouderijen die investeren in milieumaatregelen lijken gemakker te kunnen worden geweigerd. Volgens LTO staan duizenden bedrijven op slot.

CDA en SGP hebben daarom Verburg per motie opgeroepen beter te definiëren wat bestaand gebruik inhoudt, desnoods met een wetswijziging. VVD, PVV, Christenunie, SGP en Rita Verdonk steunen dit, zo bleek vandaag tijdens de stemmingen in de Tweede kamer. Op dit moment hebben de provincies ruim 180 vergunningaanvragen voor bedrijven rondom Natura 2000-gebieden in behandeling. Sinds 2005 zijn er zo’n 400 verzoeken gehonoreerd. Een aantal hiervan wordt nog voor de rechter betwist.

Deze cijfers zijn afkomstig uit een inventarisatie die Verburg de afgelopen weken op verzoek van het parlement heeft gemaakt. Morgen debatteert de Tweede Kamer wederom over Natura 2000.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Alexandra van Trigt

  Het idee dat bestaande activiteiten van agrariërs in of nabij Natura 2000-gebieden per definitie zijn toegestaan, klopt helaas niet. Op grond van de Natuurbeschermingswet moeten zowel bestaande als toekomstige bedrijven een vergunning aanvragen. Voor bestaande bedrijven is die vergunningplicht enkel opgeschort totdat de Natura 2000-beheerplannen er zijn. Dit wordt in de media vaak verkeerd gecommuniceerd en leidt tot veel verwarring.

 • no-profile-image

  gert

  De uitspraken van de Raad van State zijn tegenwoordig wel voorspelbaar,er zitten veel linkse expolitici in ,dan is de uitslag ook geen verrassing.Ook oud-CDA minister Veerman heeft op het ministerie van LNV nog een stevige vinger in de pap als voorzitter van Natuurmonumenten en indiener van de 162 Natura 2000 gebieden in Brussel.De rechten van de boeren zijn behoorlijk beknot,je bent tegenwoordig boer bij de gratie van de politiek

 • no-profile-image

  Natuur en boer zijn geen vijand, de mensen wel

  Dit gaat langzaam de goede richting weer in. Ze moeten toch herkennen dat de land en tuinbouw ook natuur is. Zelfs de beste natuur, deze moeten het goed doen om er ook nog een boterham op te kunnen verdienen. Waar blijft de steun van de PVDA en SP, over de rest maar niet gesproken. Kunnen we zo met geld over de balk blijven gooien? Of zit er nog een stukje verantwoordelijkheid in je! Ik vraag me af hoelang die Waalkens nog in de kamer wil zitten? Tot dat heel Nederland omzeep is zeker!

Of registreer je om te kunnen reageren.