Redactieblog

13 reacties

Europa, onze beste melkkoe

Een boer móét stemmen voor de Europese verkiezingen. Immers een groot deel van zijn inkomen wordt bepaald door Brussel. Wie niet stemt mag later ook geen kritiek leveren!

Dan de vraag: "Wat ga ik stemmen?"

Niet gemakkelijk. Voor biologische boeren ligt het voor de hand. Dat wordt Groen Links. Die wil de inkomenstoeslagen bestemmen voor het stimuleren van de biologische landbouw. Een biologische boer, die niet op deze partij stemt, is een dief van eigen beurs.

Dan die andere 97 procent van de boeren. De Partij van de Arbeid valt af. Leider Wouter Bos vindt dat alle inkomenstoeslagen - waar we overigens recht op hebben - zo vlug mogelijk moeten worden afgebouwd. Het geld moet bestemd worden voor algemene doeleinden.

Bovendien wil hij de Nationale Overheid het geld laten besteden. Voor ons is dat rampzalig. Met de PvdA in de regering worden de boeren overgeslagen.

Dan de VVD. Die kiest ook voor afbouw van landbouwsubsidies. Maar eveneens voor zo snel mogelijk een nog vrijere markt. Grote boeren, die voor de wereldmarktprijs kunnen produceren, passen bij de VVD.

En al die anderen? De gezinsbedrijven? Ze zullen weer terechtkomen bij het CDA, die het landbouwbeleid met steun voor de boeren nog koestert. In Nederland steeds meer een eenling, in Europa heeft het CDA vele medestanders.

En wie moet dan op de tegenpartij van Geert Wilders stemmen? Eigenlijk niemand. Voor de boer biedt deze club niets. Is bovendien onbetrouwbaar. Zie maar naar de stem voor het afschaffen van de nertsenhouderij.

Wat ik stem? Ik aarzel tussen CDA en VVD. Nog even een nachtje over slapen.

Vergaderboer

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jaap

  En daarom stem ik deze keer PVV. Gewoon een proteststem. Om de gevestigde orde in Den Haag en Brussel te laten weten dat ze met de boeren sollen. Dat is veel effectiever dan op de bekende partijen stemmen.

 • no-profile-image

  Gerard

  Ik voel me als varkenshouder zeker agrarisch ondernemer, maar ik krijg geen inkomenstoeslag, meneer 'nu even niet'.
  En wat stemmen op PVV betreft, dat is een vlucht voor verantwoordelijkheid. U behoort vast tot de mensen die overal commentaar op hebben, maar geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Als je tegen de regeringspartijen bent, zoek je een alternatief. En dat is een tegenpartij als PVV beslist niet.

 • no-profile-image

  gert

  veel landbouwsubsidies komen terecht bij koningshuizen en multinanals,en miljarden gaan naar de universiteit van wageningen,waar veel onderzoeken plaats vinden ,waar niets mee gedaan wordt,een sociale werkplaats voor zgn.wetenschappers,een klein deel van het landbouwgeld komt uiteindelijk bij de boeren terecht waar het eigenlijk voor bedoeld was

 • no-profile-image

  Evert

  Goede boer uit Friesland, je bent misschien een goede boer, maar je praat als een kip zonder kop. De LTO heeft niets met de Europese verkiezingen te maken. Je stemt voor voor een Europees Parlement, die bepaalt waar het geld, bestemd voor de Landbouw, naar toe gaat. En het is zoals Vergaderboer zegt, als je niet stemt, heb je ook niet het recht je stem weer te laten horen in deze rubriek.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Schaf de toeslagrechten asjeblieft snel af. De markt doet zijn werk dan wel en de overheid hebben we niet steeds op de dam om ons te controleren.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Zelf ben ik biologische boer, maar dat ik een dief van eigen portemonnee ben om niet op Groen Links te stemmen, die mening deel ik niet. Subsidie die losgekoppeld is van de productie - omschakelingssubsidie, maar ook inkomenstoeslagen, flat rate, etc. - daar zijn we als boeren niet altijd goed mee. Als het niet goed gaat in de landbouw komt dat nooit doordat we te weinig produceren of doordat we te weinig subsidie krijgen of doordat er te veel boeren zijn. Oorzaak is altijd dat we te veel kunnen produceren, ook al hadden we vorig jaar het idee dat die tijd voorbij zou zijn. Ook in een volledig geliberaliseerde markt zal dit het geval zijn. Daarom geloof ik in maatregelen die regulerend werken op de productiecapaciteit, bijvoorbeeld subsidie voor bioenergie of subsidie om landbouwgrond om te zetten in natuur (in Nederland zowel als in de Amazone). Inkomenssubsidie is nooit een garantie voor inkomen. Exportsubsidie vindt ik helemaal ten hemel schreiend. Wat zou U er van vinden als het product wat U produceert met exportsteun hier naar toe zou komen?

 • no-profile-image

  boer'

  ik denk dat de meeste bioboeren het niet over hun hart zouden krijgen om op groenlinks te stemmen, 2 vloeken in 1 woord 1groen2links

 • no-profile-image

  Ondernemer

  Waarom recht op EU subsidies ? De ene keer voelt Vergaderboer zich een echte ondernemer, de andere keer koestert hij de subsidieruif. Een echte ondernemer haalt bij voorkeur zijn inkomen uit de martkt. Wanneer na de verkiezingen besloten wordt om de EU-subsidies aan het gemeenteloket Sociale Zaken uit te keren, zal iedere boer graag overgaan op ondernemerschap. Per saldo veel beter, de afhankelijkheid van Staat neemt af en de opbrengstprijzen gaan omhoog. Mooiste voorbeeld ooit was de maispremie, toen deze er kwam kelderden de maisprijzen onderuit. Ze zijn nooit weer zo hoog geweest dan vóór de subsidiëring. Ook nu houden melkafnemers en kalverintegraties rekening met de opbrengsten uit subsidies in hun prijzen / contracten.

 • no-profile-image

  nu even

  Misschien is het vergaderboer ontgaan, maar niet iedere agrarische ondernemer ontvangt inkomenstoeslag. Ik weet wel waar ik op stem en ik verheug me nu al op de spastische reactie van de regeringspartijen. In Europees verband kan men rustig PVV stemmen want Nederland en PVV stellen Europees gezien toch weinig voor.

 • no-profile-image

  vrouw melkveehouder

  Niet van deze tijd: "adviseren" waarop men moet stemmen! Afschaffen van de subsidies zal onze voorkeur hebben, maar worden dan alle regels, welke met de subsidies werden ingevoerd, dan ook weer terug gebracht? Dat denk ik dus niet. Wel subsidie weg, maar steeds meer regelbrei erbij. Eén voorbeeld:behalve in de Staatskrant, en dat weet ik zelfs niet eens zeker, hoe zou een boer moeten weten, dat hij onrechtmatig zijn werk heeft gedaan in het voorjaar?Hij had eerst allerlei dieren-,vogel- enz. groeperingen toestemming moeten vragen. Hebben net weer de meer dan vorstelijke pacht betaald, mogen wij een deel bij al die groeperingen neer leggen, die denken ons voor te schrijven hoe wij moeten werken? Heb de lijst van alle actiepunten v.d. partijen doorgenomen, en... Ik blijf thuis, de ene partij naait je nog een groter oor aan, dan de ander.

 • no-profile-image

  goede boer

  Stemmen bij de Europese verkiezingen betekend tegelijkertijd voor een boer dat hij het er mee eens is dat de regering LTO als enige belangenbehartiger van de Nederlandse boeren erkend. Ben niet bepaald een fan van LTO. En daarom kan ik mijn stem ook niet uitbrengen want dan erken ik dat LTO de enige belangenbehartiger van de Nederlandse boer is. Omdat ik vindt dat LTO het niet goed doet, stem ik dus niet..

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Vrouw melkveehouder, wie niet stemt, stemt op de grootste partij. Je kunt het beste stemmen op een partij die Europees samenwerkt met een boervriendelijke Duitse of Franse partij, die moeten de Nederlanders toch redden.

 • no-profile-image

  Ben

  Toch nog maar even gestemd vanochtend. Ik was het niet van plan, maar het argument dat ik dan ook geen recht van spreken heb spreekt me aan. Het is PVV geworden. De gevestigde orde is zo tegen deze partij, dat die moet wel wat in zijn mars hebben. Trouwens, de bestaande partijen hebben er weinig van gemaakt. Wat nieuws is dus gewenst.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.