50 reacties

Tweede Kamer steunt nu verbod nertsenhouderij

Door een ommezwaai van de PVV is er in de Tweede Kamer plotseling een meerderheid voor een verbod op de nertsenhouderij in 2018.

Volgens landbouwwoordvoerder Dion Graus van die partij heeft het onderzoek van de parlementair advocaat hem doen beslissen het wetsvoorstel van PvdA en SP te steunen. Dat zei hij in een vraaggesprek met het Agrarisch Dagblad.

Vanmiddag debatteert de Kamer over deze kwestie. Op voorhand leek een verbod uitgesloten, omdat PVV en Christenunie, die beide het voorstel aan een meerderheid kunnen helpen, de compensatiemaatregelen voor ondernemers te duur vonden. Volgens het LEI zou er zelfs een half miljard nodig zijn. Recent onderzoek van de parlementair advocaat toont echter aan dat een schadevergoeding niet nodig is.

Hoewel het debat dus nog moet plaatshebben, is het waarschijnlijk dat het verbod groen licht krijgt van de Tweede Kamer. Dat wil nog niet zeggen dat het daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Ook de Senaat moet zich nog over het voorstel buigen en ook daar houden voor- en tegenstanders elkaar redelijk in evenwicht; naar welke kant de balans zal doorslaan, is nog niet te voorspellen.

De Nederlandse Federatie van Pelsdierhouders verwacht dat sommige leden van de Tweede Kamer zich nog zullen bedenken. Volgens de organisatie leidt een verbod over tien jaar zonder financiële compensatie tot het faillissement van de sector. Voorzitter Wim Verhagen is van plan eventuele schade op de overheid te verhalen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  bietenboer

  Op zich heb ik zo mijn bedenkingen tegen de bontfokkerij... En dat zullen er meer hebben. Zelf snap ik niet dat je bontfokker zou willen zijn. Maar dat is hier het punt niet (van mijn volgende betoog). Maar het gaat er de parlementariers nu om om bontfok te verbieden, zonder enige vorm van schadeloosstelling, met wel een termijn van 10 jaar waarbinnen men nog nertsen mag houden.
  Als een overheid zo om gaat met verworven rechten, dan kun je je af gaan vragen wie of wat er vervolgens aan de beurt is? Welk verworven recht er dan aan de beurt is om beknot te worden, zonder welke compensatie dan ook, of met naar objectieve maatstaven geldende normen heel weinig compensatie (Dat valt te taxeren door deskundigen). De overheid begeeft zich hierdoor op een glijdende schaal. De rechtsbescherming van eigendommen en verworven rechten is in een democratie een van de pijlers, waardoor zulke samenlevingen de voorkeur hebben boven alle ander vormen. Anders vervalt een landsbestuur in tirannie. Het gaat me hier niet om het bontfokverbod, maar het signaal van de Nederlandse overheid, welke ze geeft m.b.t. de rechtsbescherming van (een zeer klein deel van) haar burgers.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Mijnheer Schober, in de Nederlandse pelsdierhouderij is het welzijn mi goed geregeld. Ik heb zelf meerdere keren een pelsbedrijf in Nederland bezocht. De dieren ogen gezond en actief en hebben geweldige speelruimte in hun huisvesting. In het buitenland schijnt dit minder te zijn, wat niemand die in het Oostblok geweest is zal verbazen. Met het verbieden van de pelsdierhouderij wordt de sector daarheen verplaatst. Op deze manier wordt voor de zoveelste keer aagetoond dat dieractivisten alleen voor de zichtbare winst gaan en allesbehalve geinteresseerd zijn in het dierenleed. PS: Ik hoop dat u nog kunt reageren voordat uw werkdag voorbij is.

 • no-profile-image

  nuchtere nederlander

  De 1e stap is gemaakt om deze dierenmishandeling voor luxe artikelen als bontjassen te stoppen in Nederland.
  Hopelijk volgen nu ook andere EU landen zodat hierna een totaal importverbod kan komen in de EU.
  Het gezonde verstand komt nu bij de PVV bovendrijven. Van het CDA hoef je dit niet te verwachten. Die lullen over rentmeesterschap bij de verkiezingen, het enige groene is het logo van deze partij

 • no-profile-image

  Jeroen

  Herman,

  een gekleurde film zien en dan zeggen dat het de feiten toont?
  Donder toch op, dat is het zelde dat Geert Wilders een andere film over de Koran zou maken, dan de knuffelaars van de PVDA!

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Beste "subsidie", de oplossing is er al. Die heet Polen, Denemarken, Griekenland of zelfs China. Wil de Nederlandse politiek dat? Blijkbaar.

 • no-profile-image

  hobbes

  @Herman, er wordt aan de vraag kant weer niks aan gedaan dus de productie zal gelijk blijven. De welzijneisen voor de pelsdieren liggen in Nederland op het hoogste niveau wereldwijd gezien. Nu verplaats de productie zich naar andere landen met een lagere standaard voor het welzijn van deze dieren. Nu mijn vraag, krijgen de pelsdieren het dan beter of slechter door deze maatregel?

 • no-profile-image

  jk

  Je kunt weer zien dat het verkiezingstijd wordt, op de radio hoor je niets anders de pvdd, pvdv, pvda doen dit doen dat.... Ligt dit nu aan mij dat ik ze zoveel hoor, stelletje stemmenneukers.
  De nertsen sector is hier toch maar weer de duppe van. Wie volgt??

 • no-profile-image

  hopsakee

  Als we toch aan het verbieden zijn; kunnen we wellicht meteen het grote overschot aan ambtenaren verbieden die elkaar werk toe zitten te schuiven. Nee jongens jullie zijn niet allemaal onmisbaar. Compensatie hoeft niet, want dat wist je voordat je deze baan aanvaarde. Voordeel is dat de nuttige ambtenaren vervolgens toekomen aan het werk wat er toe doet, en het bedrijfsleven weer aan het werk kan.

 • no-profile-image

  hee

  Dus al vanaf 29 april 2004 in het gesticht. Vandaar...........

 • no-profile-image

  Delfin

  @Herman: uw zin "Het woordje "van" hoort niet in die zin thuis" vind ik vanuit uw invalshoek prachtig gekozen. Zoals u ondertussen wel hebt begrepen, ben ik het daar natuurlijk niet mee eens.

 • no-profile-image

  Delfin

  @Herman Schober. Dat is uw mening, uw goed recht. Maar uw mening is wel gebaseerd op emotionele argumenten (wat betreft welzijn) en of uw persoonlijke insteek in het leven (vlees in overbodig). Zoals Piet Wisse ook terrecht stelt, de dieren zijn wel. Een nertsenhouder houdt van zijn dieren, anders had hij ze echt niet. En zo kun je wel doorgaan. Maar waar het mij om gaat is dat de consument hierin zijn eigen keuze moet kunnen maken. Daar hoort geen productieverbod bij. Als je tegen bont bent, dan koop je dat gewoon niet. Als je geen vlees eet, koop dat dan gewoon niet. Maar respecteer de mensen die dit wel doen. De emotionele argumenten zijn te zwak voor een verbod.

 • no-profile-image

  Sjakie

  Hulde Berend Botje!

 • no-profile-image

  Johan

  Dit is weer een stuitend stukje gelegenheids politiek om zgn dierenvrienden over de onderbuik te aaien.
  Het kan natuurlijk nooit zo zijn als een meerderheid iets wil en een volstrekt legitiem bedreven bedrijvigheid wil verbieden en zo
  de ondernemers het brood uit de mond stoten, dat die meerderheid ook met een ruime schadeloosstelling komt.
  De PVV had beter moeten weten dan ruggegraatloos met de linkse fantasiepolitiek mee te stemmen.
  De Nertsen worden toch wel gefokt in Duitsland of China voor de diertjes verandert er niets tengoede wellicht zijn de omstandigheden in het buitenland nog slechter voor ze.
  Hopelijk steekt de 1e kamer de openhaard aan met deze stupide motie.

 • no-profile-image

  Ger van Hout

  Ik las in één van de onderstaande reacties "Door deze onzin hier in NL stop ik mijn farm en heb een nieuwe gekocht in het buitenland. Vijf keer zo groot en véél minder regels. Ik ga straks exporteren naar NL, de contracten zijn al getekend. Mijn maakt het allemaal niets uit hoor, maar veel hebben die terroristen dus niet bereikt. Veel plezier daar nog in dat zielige landje."
  Het moge dus duidelijk zijn dat hier alleen maar signaalpolitiek wordt bedreven op emotionele grondslag. Er wordt straks wereldwijd niet één nerts minder gefokt voor de pels. Wél wordt het toezicht daarop veel minder waardoor het dierenleed wereldwijd verder kan toenemen. Het is beter dit soort besluiten in EU-verband te nemen. Jammer dat de politieke partijen die nu NEE roepen zich dat niet realiseren.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Eigenlijk te gek voor woorden dat deze gruwelijke dierenkwellerij voor een volkomen overbodig product nog tot 2018 kan doorgaan. Maar goed, het is een stap waar iedereen die het goed met dieren voor heeft moed uit kan putten. Nu de rest van de bio-industrie nog afschaffen!

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Joost en anderen die voor een fokverbod zijn. Jullie zijn blind voor hetgeen in Nederland in de wet staat en de regels die gelden voor de rechtsbescherming voor ieder persoon en zijn goed in Nederland. Men kan tegen het houden van nertsen zijn, maar om een sector die volkomen legaal bezig is volgens de huidige wetgeving en in vergelijking met de rest van de wereld de strengst normen voor het houden van nertsen hanteert, te beschuldigen van grove diernemishandeling is belachelijk. Zo men al een broodwinning wil verbieden die nu nog geaccepteerd is zal men de houders moeten compenseren, niet om hun beroep zelf maar omdat de overheid hun uitoefening en het genereren van een inkomen onmogelijk maakt. Tevens worden hun investeringen waardeloos evenals hun onroerende zaken. De rechtsregels ter bescherming van have en goed gelden voor iedereen in ons land en kunnen niet zomaar aan de kant gezet worden omdat het linkse rapalje in dit land dit zo uitkomt.
  Ik zou de nertsenhouders in ieder geval aanraden dat wanneer dit verbod er door komt - ik denk dat de Senaat en Raad van State de nodige bezwaren zal hebben - naar het Europese Hof te stappen. De rechten van de mens worden in ieder geval zonder compensatie met voeten getreden. Deze overheid glijdt af naar willekeur en vertoont langzamerhand fascistoïde trekjes.

 • no-profile-image

  hobbes

  @joost, als jij van de hele sector niks afweet en alleen het PvdD stantpunt na-aapt kun je niet verwachten dat er serieus op jouw gereageerd gaat worden!

 • no-profile-image

  Herman Schober

  "Volgens de organisatie leidt een verbod over tien jaar zonder financiële compensatie tot het faillissement van de sector."
  Ik kan niet zeggen dat deze voorspelling mij slapeloze nachten zal bezorgen. Volslagen belachelijk dat deze gruwelijke dierenmishandeling, die geen enkel redelijk doel dient, dus nog een reeks van jaren door mag gaan!

 • no-profile-image

  sander

  Het is gewoon een beleid van "niet in mij tuin" of het bij de de buurman gebeurd zal voor de linkse rakkers een zorg zijn, vraag naar netsenhuiden blijft er toch alleen die worden ergens in china gefokt waar het woord welzijn niet bestaat

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Jeroen: Nog één keer dan! Als je vindt dat iets fout is en dat daarmee gestopt moet worden is het eerste wat je moet doen zélf stoppen. En dan hopen dat anderen jouw voorbeeld zullen volgen en daar druk op blijven uitoefenen. Er zou één Europees beleid op dat punt - en ook op andere punten, overigens - moeten komen. Dat is ook de reden dat de PvdD het Verdrag van Lissabon afwijst omdat dat bescherming biedt aan zgn. culturele gebruiken en tradities zoals het stierenvechten en de productie van foie gras. Het getuigt van een infantiele houding te stellen dat "als ik het niet doe dat dan een ander het wel doet"! U hebt het over dierenvrienden. Hoewel ik mijzelf als een dierenvriend beschouw is dat niet de reden dat ik de PvdD door dik en dun steun. Voor mij en de PvdD staat respect en mededogen met de zwakke en kwetsbare, dier zowel als mens zowel als natuur, voorop! Wat mij betreft over dit onderwerp discussie gesloten. Tot een volgende gelegenheid!

 • no-profile-image

  Steun de

  Gaan we nu ook met z`n allen de flappie`s en hamsters enz. verbieden die overal achter of in de huizen staan van burgers. Dat is ook een doelloze fokkerij binnen NL en qua populatie ook nog behoorlijk van omvang. Als de PVV kiest voor een verbod op de nertsen kiezen ze voor een totaalverbod en dus ook voor dierenfokkerij welke is bestemd voor leedvermaak. De hokjes waarin deze dieren leven zijn immers niets groter en vaak worden deze dieren slechter onderhouden dan de gemiddelde nerts binnen NL. Praten we nog niet over vissoorten en reptielen die voor leedvermaak in een bak worden gestort.
  Deze mensen moeten dan maar een avondje gaan bowlen of tennissen om leedvermaak te hebben.

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Herman Schober. U leeft in een droomwereld. De economie is een wel degelijk belangrijk onderdeel van de maatschappij en inkomen, voedsel en een dak boven het hoofd is voor een groot deel van de mensen op deze wereld het primaire item van hun bestaan. Uit uw ivoren toren van uw zelf toegedachte morele verhevenheid - die u net als alle godsdienstfanaten als de enige juiste manier van leven en handelen ziet - meent u de rest van Nederland en de wereld uw morele normen op te moeten leggen. Over de gevolgen van uw achterlijk dogma's en uw strijdkreten wilt u niet nadenken en die interesseren u niet, ook als die gevolgen desastreus zullen zijn.
  En nog steeds beantwoord u de vragen niet die gesteld worden over de gevolgen als uw idiote denkebeelden uitgevoerd.
  gaan worden. In de vele discussies die over deze onderwerpen die al jaren gevoerd worden zijn u en uw medestanders nog nooit met antwoorden gekomen, simpelweg omdat u geen argumenten heeft. En dan het filmpje meet de trut, de zogenaamde feiten die daar ten tonele gevoerd worden, worden door steeds meer wetenschappers ernstig in twijfel getrokken evenals de evenknie "An unconvenient truth" van Al Gore. Misschien de tegenhanger nog nooit gezien : The great climate swindle, waar wetenschappers die de global warming theorie niet onderschrijven de vloer aanvegen met de hele broeikastheorie en het feit dat de landbouw hiervoor verantwoordelijk zou zijn.
  Schei eens uit met je verheven morele en emotionele praatjes en beperk je tot de feiten.

 • no-profile-image

  Margje

  Ik snap niet waar karel uit Urk het over heeft want de bondjassen worden echt niet alleen door de rijke gebruikt als deze mensen hun jas wegdoen kan het gebeuren dat hij naar Etiopie gaat omdat het daar 's nacht zeer koud kan zijn en wij zeggen toch niet dat zij een bontjas moeten gaan dragen maar laten jullie dan andere ook in hun waarde en bemoei je eigen niet met dingen waar je totaal geen verstand van heb

 • no-profile-image

  de andere

  fijn om voor de verkiezingen te weten wat we als landbouw van de pvv kunnen verwachten niets dus je moet nog wel heel naief zijn om op lings widers te gaan stemmmen nog even en hij verplicht het om je kat vegitarier te maken doe mij maar 100 moslims meer en een wilders minder dom blondje

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Herman Schober en meneertje of mevrouwtje Subsidie.
  Figuren zoals u kramen maar onzin uit en kijken niet naar het hele item an sich. Het afschaffen wat u "bio-industrie" noemt (een scheldwoord en door u en uw enge gelijkgestemden een synoniem voor alles wat in uw ogen niet deugt in de veehouderij), van de intensieve veehouderij zal meerdere honderdduizenden arbeidsplaatsen kosten en vele miljarden euro's aan inkomsten voor Nederland en haar bevolking. Daarnaast is het voor een ieder land in de wereld een must dat men zo veel mogelijk de eigen voedselvoorziening in stand kan houden.
  Jullie menen dat een overgangstermijn van 10 jaar voldoende is ? Zelf waarschijnlijk nooit ondernemer geweest, zelf waarschijnlijk in stand gehouden door subsidies. In het geval van de nertsenfokkers zal een bank bij deze ondernemingen omdat er geen toekomst is direct de stekker er uit trekken, verbeteringen en vernieuwingen kunnen niet meer gefinancierd worden omdat de terugverdientijd te kort wordt. Dit betekent dus faillisementen.
  Het is in Nederland nog nooit gebeurd dat opgebouwde rechten zonder vergoeding teniet gedaan worden, deze praktijken kwamen tot nu toe alleen voor in dictaturen van het voormalige oostblok. Waarschijnlijk voelen scribenten zich nog steeds goed thuis in een stalinistische roodfascistische omgeving. Het Europese Hof en waarschijnlijk ook de eerste kamer zullen hier een stokje voor steken
  Bovendien realiseert u zich niet dat de werkgelegenheid en de leefbaarheid op het platteland in elkaar zal storten, scholen, winkels en voorzieningen zullen tot een dusdanig niveau komen, dat ontvolking van het platteland geen spookbeeld meer is, maar werkelijkheid wordt.
  Een zeer groot gedeelte van het huidige landschap en een groot gedeelte van de natuur is door boeren gevormd en wordt voor zeer weinig geld door boeren in stand gehouden, dit zal dan niet meer mogelijk zijn.
  Nog steeds krijgen we geen antwoord van uw en uw medestanders op de volgende vragen:

  1. Hoe wilt u de hectares die vrijkomen voor plantaardige productie de bodemvruchtbaarheid en het bemestingsniveau in stand houden zonder dierlijke mest ?
  2. Wie moeten al die afvalproducten van plantaardige productie die niet door de mens geconsumeerd kunnen worden verwerken ? C.q. geldt hetzelfde voor dierlijk afval dat nu aan nertsen gevoerd wordt.
  3. De wereldbevolking kan nu al niet gevoed worden, de huidige productie zal al drastisch verhoogd moeten worden, biologische teelt op grote schaal zal tot nog dramatischer voedseltekorten zorgen.
  4. Landbouwgronden in ongunstige klimaten zijn voor het merendeel alleen geschikt voor graslanden en voor gewassen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. Deze gewassen kunnen door landbouwhuisdieren perfect omgezet worden in voor de mens verteerbare eiwitten.
  5. Wat te doen bij misoogsten als we puur vegetarisch zouden worden ?

  Dit zijn nog maar enkele items die ter sprake komen wanneer wij over zouden gaan tot het scenario van genoemde scribenten.
  Zoals altijd het geval is bij deze nitwits, zullen ze hier niet op antwoorden of met de bekende cliche’s en niet onderbouwde kreten.
  Hun emotie voert de boventoon en hun emotie moet opgelegd worden aan de het hele Nederlandse volk.
  En gezien het feit dat dit soort reaguurders telkens weer op deze site negatief reageren ten opzichte van agrarische ondernemers kan men niet anders constateren dat genoemde figuren er genoegen in scheppen de doelgroep te treiteren en te jennen. Ga op andere sites zitten zieken.

 • no-profile-image

  velletje

  Hitler was ook een voorstander van dierenrechten.... liet wel meer dan 6 miljoen mensen vernietigen...
  1+1=?
  Mensen pas op met deze GGG Wilders.

 • no-profile-image

  roy

  Als we in één europa leven, dan moet dit ook in Brussel geregeld worden met een warme sanering. Uiteraard moet de eerste kamer nog goedkeuring geven. Misschien hebben de pelsdierhouders nog geluk, want als over 25 jaar alle boeren verdreven zijn en we amerikaanse hormonenmelk/vlees eten met gifpiepers uit rusland, dan kun je illegaal lynxen en wolven afschieten voor een jasje (volgens WNF)!

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Nertsenexploitanten schadeloos stellen voor hun jarenlange grove dierenmishandeling?
  Dat zou een beloning zijn voor fout fouter foutst!
  Hulde voor de P.V.V., dat zij ook inzien dat er grenzen zijn voor het exploiteren van dieren.
  Boeren zonder boter op hun hoofd, zouden juist heel blij moeten zijn dat hiermee het imago van dezelfden positiever wordt, nu er weer een rotte appel uit de boerenfruitmand verwijderd wordt.
  De P.V.V. steunt en komt op voor boeren/tuinders die in redelijkheid hun best doen, om verhoudingsgewijs op een fatsoenlijke manier hun kost te verdienen.
  Met dat laatste heeft nertsenexploitatie niets van doen.
  Ik kan dat weten ... want ook dat zag ik van binnenuit.
  Islamisten en boeren hebben gemeen dat zij de misstanden in eigen gelederen niet willen zien.
  Laat staan dat zij de rotte appels eigenhandig verwijderen.
  Daarom ben ik blij met een grote sterke
  P.V.V. partij.
  Die doet nu voor u én mij!

 • no-profile-image

  Jeroen

  Herman, niks een goed voorbeeld. Dat is het probleem van de laatste jaren in Nederland. Goed voorbeeld geven, sinds linkse rakkers wat macht hebben is het land al aardig vernaggeld.
  Jeugd vermaakt zich niet meer, respect ver te zoeken etc etc.
  Ik kan je al lang vertellen,dat de bont gewoon verhuisd en ik heb het gezien hoe ze het in verschillende landen houden, waarbij het meeste welzijn toch in Nederland en Denemarken heb gezien. En wat doe je met het verbod, je verhuist het, wat de vraag wordt geen ruk minder.En zolang dat niet bij jullie zogenaame dierenvriendjes door dringt, verandert er niks

 • no-profile-image

  het is stil aan de

  Goed nieuws !! De terrorisrische organisatie pvdd haalt de EU net niet waarschijnlijk!! Hoera Hoera !!

 • no-profile-image

  Boer

  Geweldig nieuws. Weg met die sector. Het stinkt enorm en het is nergens goed voor. Nu zijn hopelijk de jagers aan bod. Dit crimineel zootje hoort zeker niet thuis in de natuur. Leve de Pvdd.

 • no-profile-image

  Jeroen

  De hermans of rinnies of al die zogenaamde dierenvrienden vergeten, dat de productie gewoon verplaatst naar het oosten. Dus dat is hun liefde voor dieren, niet in hun omgeving, maar ergens waar ze niet zien.
  Linkse rakkers zijn gewoon gevaarlijke met hun kortzinnige ideeen.

 • no-profile-image

  Farmers for president

  Ze zouden jou maar eens afschaffen,
  zoek werk, zoek verkering en doe wat nuttings om je energie kwijt te raken

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Jacob Kramer: "Ik heb zelf niets tegen pelsdierhouderij mits het welzijn van het dier is gewaarborgd."

  Nou, laat ik je dan maar vertellen dat het welzijn van het dier allerminst gewaarborgd is. Deze prachtige dieren horen in de vrije natuur te leven en te sterven en niet in metalen kooien zich rot te vervelen om vervolgens te worden vergast en gevild om een of andere kakmadam in een ver land van een bontjas te voorzien. Ik mag dus aannemen dat je nu tégen bent?

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Piet Wisse: Als u het feit dat deze dieren in gevangenschap worden gehouden zonder dat ze de gelegenheid krijgen hun natuurlijk gedrag te vertonen kwalificeert als dat het met hun welzijn prima is gesteld dan is dat tekenend voor de manier waarop in Nederland het begrip "welzijn" wordt gedefinieerd. Het is en blijft schandalig dat we dieren opsluiten in voor hun volkomen onnatuurlijke omstandigheden voor een product dat absoluut overbodig is. Vlees is in feite een overbodig voedingsmiddel maar bont is dat in nog veel grotere mate. Het is verbijsterend te constateren met welk een vanzelfsprekendheid mensen (andere) dieren zien als een bron van inkomsten, plezier, genot of gemak, zonder daarbij de eigen waarde van het dier in kwestie in essentie te laten meewegen. Het moet gewoon stoppen. Dat het elders "gewoon" doorgaat mag nooit een reden zijn het hier dan ook maar te blijven accepteren. Iets wat fout is wordt niet minder fout omdat het ergens anders nóg fouter blijkt te zijn!
  En ja, als je dan, bij gebrek aan echte argumenten, begint te zaniken over mijn werkdag..................., tja, zucht............
  Maar, wellicht te uwer geruststlling, mijn werkdag is geëindigd op 29 april 2004. Tevreden?

 • no-profile-image

  martin

  Het heeft even geduurd, maar we beginnen te komen waar we wezen moeten. Stoppen met het mishandelen van dieren. Het onvoorstelbare gehannes met dieren moet eindelijk eens afgelopen zijn. Merkwaardig genoeg is het de PVV van Wilders die er met het gedachtengoed van de Partij voor de Dieren van door gaat. Iets om over na te denken, CDA-stemvee. De in de peilingen grootste partij kiest partij voor de dieren. Wat dacht u van meneer Graus als minister van landbouw? Als hij op deze manier doorgaat, en eindelijk inziet dat er een eind moet worden gemaakt aan de bio-industrie, worden het nog interessante tijden op het platteland en ver daarbuiten. Het maakt de dieren overigens geen fluit uit wie voor hun belangen op komt. Als het maar gebeurt, en eindelijk lijkt het zover.

 • no-profile-image

  jan

  De nertsenhouderij is een goede afval verwerker. Alle slachtafvallen worden door de sector mooi opgeruimd. Wanneer de plannen doorgezet worden hebben we een probleem, want er moet een andere manier gezocht worden om het slachtafval te verwaarden. Hoe helpen we met zijn allen de economie naar de afgrond!!!

 • no-profile-image

  herman

  Nee maar jij verpakt je idiote boodschap in weinig woorden. Terroristische en criminele organisaties zoals pvdd wd en vin ontvangen steeds minder subsidie en volkomen terrecht en zullen spoedig verleden tijd zijn of in elk geval niets meer bereiken. Steeds meer mensen hebben het helemaal gehad met deze domme mensen

 • no-profile-image

  drentse man

  Dit geeft nou precies aan wat voor partij de PVV is.
  Een onbetrouwbaar clubje flapdrollen bij elkaar.
  Dit is dus weer een voorbeeld van een partij die zegt landbouwminded te zijn maar het dus absoluut niet is.

 • no-profile-image

  Subsidie

  Als al die op voorhand klagende fokkers nu eens naar oplossingen gaan zoeken en niet naar de "mogelijke" problemen zal het allemaal best wel meevallen voor deze sector. Jullie krijgen 10 JAAR (!!!) de tijd. Schouders eronder en aan de bak met echt werk i.p.v. slachten van onschuldige dieren voor een nutteloos produkt.
  Succes allemaal, en Tweede kamer, verbieden zonder compensatieregelingen.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Berend Botje: U hebt een hoop woorden nodig voor een betrekkelijk eenvoudige boodschap. U vindt dus dat de economie de legitimatie vormt voor het in stand houden van een schandalige vorm van dierenkwellerij. Iets waarvoor de mensheid zich in de toekomst net zo hard zal schamen als voor de slavernij en het uitroeien van etnische groepen. U praat over ontslagen en saneringen. Prima! Van mij mogen de mensen die zich nu onledig houden met het beroepsmatig uitbuiten van dieren best wel begeleid worden bij het zoeken van ander werk of een of andere manier van schadeloosstelling ontvangen. Dat is niet mijn zorg. Mijn zorg gaat uit naar het leed en het onrecht dat dieren wordt aangedaan voor het produceren van volkomen overbodige producten. De film Meat The Truth van Marianne Thieme toont genadeloos de feilen van de huidige manier van veeteelt. Van alle mogelijke kanten is geprobeerd gaten te schieten in de feiten en cijfers in de film genoemd. Zelfs de Wageningen Universiteit heeft schoorvoetend moeten toegeven dat het klopt! Dat u en de uwen hier niet vrolijk van worden kan ik mij voorstellen. Maar ik voorspel u dat de bio-industrie zal stoppen en ik voorspel u ook dat wereldwijd het besef zal toenemen dat de manier waarop nu met dieren wordt omgegaan een gruwelijke miskenning is van de waarde van het dier als levend wezen. En ik voorspel u ook dat er een steeds groter verzet zal komen tegen het gesol en gezeul met dieren. Met name door de Partij voor de Dieren, Wakker Dier, Varkens in Nood, Bont voor Dieren en vele andere organisaties en particulieren is een onomkeerbare beweging in gang gezet die de harmonie tussen mens, dier, milieu en de wereld ten goede zal komen. En ik zal, zo lang ik kan, waar dan ook daar uiting aan geven of om uw woorden gebruiken over blijven zieken.

 • no-profile-image

  Berend Botje

  We glijden verder af naar betutteling en dictatuur.
  Anderen maken uit, zogenaamd omdat hun emotie en hun hoogstaande morele overtuiging opgelegd moet worden aan anderen, wat er in dit land gebeuren moet. Dezelfde opdringeringe en zelf toegedachte arrogante morele verhevenheid waar orthodoxe religies zich van bedienen. Niet feiten staan centraal in deze discussie, maar de eigen emotie en onverdraagzaamheid,en deze emotie moet verplicht worden opgelegd aan alle Europeanen. Dat het bereiken van een verbod nergens toe dient is al duidelijk, de productie wordt verplaatst naar landen waar het woord diervriendelijkheid niet in het woordenboek staat. Het is een utopie te denken dat men in werelddelen zoals Afrika, Zuid-Amerika en Azië ooit deze dwingende regelgeving over zullen nemen.
  Bovendien druist het tegen ieder rechtsgevoel in dit verbod zonder compensatie voor de betrokkenen door te voeren, tenslotte is Nederland toch geen bananenrepubliek ?

 • no-profile-image

  joost

  De paddokwekers en verkopers kregen ook geen compensatie, werden zonder pardon de straat op gestuurd.
  Dierenwelzijn is hier in Nederland helemaal niet veel beter dan ergens anders, dat is een fabeltje.
  Gewoon weg met die walgelijke manier van geld verdienen, dan volgen er misschien ook wel meer landen.
  Geen compensatie, dan hadden ze maar een beroep moeten leren.

 • no-profile-image

  farmer

  Nou joost dan heb ik geen fijn bericht voor jou. Door deze onzin hier in NL stop ik mijn farm en heb een nieuwe gekocht in het buitenland. Vijf keer zo groot en veeeel minder regels. Ik ga straks exporteren naar NL, de contracten zijn al getekend. Mijn maakt het allemaal niets uit hoor, maar veel hebben die terroristen dus niet bereikt. Veel plezier daar nog in dat zielige landje.

 • no-profile-image

  Karal

  Weer gaat het om geld. De enige reden is dat hier sprake is van grove dierenmishandeling voor onnodige producten voor alleen rijke mensen. Op alle fronten dus zeer verwerpelijk. Deze sector verdient geen steun maar alleen onze diepe afschuw. Laat Nederland weer een land worden om trots op te zijn. Laat de fokkers maar gauw naar elders gaan. Ze dragen nauwelijks bij aan de werkgelegenheid. Hun bedrijven stinken wel uren uit de wind. Dat allemaal voor de grillen van rijken? We moeten ons diep schamen dat we deze lounge "handel" ooit hebben getolereerd.

 • no-profile-image

  Willie van Gemert

  Een sector die binnen de Nederlandse wet en de internationale wetten produceert heeft recht op compensatie van de maatschappij als zij de duren moeten sluiten.Als men de denklijn van Herman Schober volgt zou b.v. Schiphol ook dicht moeten, die veroorzaakt zeer veel overlast aan duizende mensen.

 • no-profile-image

  Peter Viskil

  Met het houden van dieren stelt de mensheid zichzelf op de proef. Zo zijn wij zelf proefdieren en worden wij onderworpen aan onze eigen kritsche blik. In het oordeel over onszelf, kunnen we kiezen tussen beestachtig gedrag, waarin onderdrukking en uitbuiting tot uitdrukking komt of respect voor alles wat leeft. Alleen dat laatste zal ons verlossen van onze eeuwige drang tot zelfvernietiging. Iedereen heeft de keuze waar hij of zij zich mee wil verbinden.

  www.heaven8earth.org

 • no-profile-image

  Jacob Kramer

  Volgens mij zit er weinig verschil in het doden van dieren tbv bont of tbv vlees. Je kunt namelijk zonder. Als je pelshouderij verbiedt, zou je de vleessector ook moeten verbieden. Als je dit niet als consequentie meeneemt geeft je verkeerde voorstelling van zaken
  Ik heb zelf niets tegen pelsdierhouderij mits het welzijn van het dier is gewaarborgd.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  OK, ik heb personeelijk geen enkele moeite met het huidige niveau van welzijn in de Nederlandse veehouderij. Ik ben dagelijks aan het werk in de intensieve veehouderij en ik weet dat de dieren wel zijn. Dat mag misschien in uw ogen geen 'echt' argument zijn, mijn beschuldige dat u politiek bedrijft die de eigenwaarde van dieren onderuit schoffelt is dat wel. Het is verbijsterend te constateren met welk een vanzelfsprekendheid mensen dieren gebruiken voor politieke spelletjes, zonder daarbij de eigen waarde van het dier in kwestie in essentie te laten meewegen. Het moet gewoon stoppen.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Delfin: "Een nertsenhouder houdt van zijn dieren, anders had hij ze echt niet."
  Het woordje "van" hoort niet in die zin thuis! Iemand die van (zijn) dieren houdt gunt ze een leven waarin ze hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. De nertsen vormen niets meer of minder dan een productiefactor voor de eigenaar. Ik koop inderdaad geen bont en geen vlees. Ik doe dat niet omdat ik vind dat dieren hier voor niet gebruikt behoren te worden. Ik heb dus geen respect voor hen die vinden dat dat wel kan. Ik moet mij neerleggen bij het feit dat dieren voor deze overbodige producten nog steeds worden misbruikt en uitgebuit maar ik zal mij op alle mogelijke manieren blijven inzetten om aan deze praktijken en eind te maken. Als je ergens voor of tegen bent zal je ook anderen willen overtuigen van je denkbeelden. Als je tegen kinderarbeid bent is het niet voldoende geen producten te kopen die daarvan afkomstig zijn maar dien je je waar mogelijk te verzetten tegen het feit dat dat nog steeds, waar dan ook, voorkomt. U stelt dat de dieren wel zijn, zowel in de bio-industrie als in de bontfokkerij. Een varken is wel als het vrij kan rondlopen en wroeten, een kip is wel als zij vrij kan rondscharrelen. Een nerts is wel als hij in de vrije natuur kan leven, zich voortplanten en uiteindelijk kan sterven. Het is een grove miskenning van de intrinsieke waarde van het dier als levend wezen het behandelen alsof zijn enige reden van bestaan het dienen van de mens is ten koste van zijn eigen welzijn en waardigheid.

Laad alle reacties (46)

Of registreer je om te kunnen reageren.