Redactieblog

348 x bekeken

Straling geeft fosfaattoestand bodem aan

De natuurlijke radioactiviteit van de bodem kan gebruikt worden als graadmeter voor de beschikbaarheid van fosfaat in de bodem.

Dat blijkt uit onderzoek van Alterra van de Wageningen UR. Met het meten van de straling kan de fosfaatttoestand bepaald worden, waardoor uitvoerige en kostbare bodembemonstering niet nodig is, aldus de onderzoekers. De methode is goedkoper dan de huidige methode om fosfaatkaarten te maken.

De meting gebeurt met behulp van een meetapparaat dat de straling van de bodem meet. Het apparaat wordt met een karretje over het perceel gereden. "De straling is een soort vingerafdruk. Hierbij moet voor ieder perceel echter wel een aantal boringen worden gedaan om het apparaat te ijken aan de grondsoort", aldus onderzoeker Rolf Kemmers van Alterra. De straling van het perceel wordt beïnvloed door de gammastraling van radioactieve kalium-, thorium-, uranium- en cesiumisotopen. Op basis hiervan kan een grondkaart gemaakt worden van aluminiumoxiden en ijzeroxiden in de bodem en de fractie fosfaat die daaraan is gebonden. Aan de hand hiervan is een kaart te maken van de fosfaatverzadiging van de bovenste dertig centimeter van de bodem.

De methode wordt nu gebruikt voor de aanleg van natuurgebieden, waar fosfaatrijke gronden worden afgegraven.

Of registreer je om te kunnen reageren.