Redactieblog

7 reacties

'Geen vermindering uitspoeling zware metalen'

Het aanscherpen van het mestbeleid vermindert de uitspoeling van zware metalen naar oppervlaktewater niet.

Dat blijkt uit een modelstudie van onderzoeksinstelling Alterra van de Wageningen UR. Met de huidige toegelaten mestgiften van dierlijke mest en kunstmest met het huidige gehaltes van zware metalen in mest neemt de uitspoeling van cadmium, koper en zink vanuit bodems naar het oppervlaktewater toe. De toename is het grootste bij koper, gevolgd door zink en kadmium.

"De voorgenomen aanscherpingen van de toegelaten hoeveelheid mineralen stikstof en fosfaat zijn onvoldoende om de toename van uitspoeling tot stilstand te brengen", concludeert Alterra. Alleen de meest vergaande maatregelen kunnen de toename van uitspoeling stopzetten. Onder deze maatregelen vallen generieke maatregelen volgens de evaluatie meststoffenwet, het halveren van het koper- en zinkgehalte in veevoer, het stopzetten van kopergebruik in hoefontsmettingsbaden en het halveren van het cadmiumgehalte in fosfaatkunstmest.

Alterra constateert dat het aanscherpen van de regelgeving in de landbouw alleen onvoldoende effect zal hebben. "Een daadwerkelijke verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit lijkt alleen te realiseren door een vermindering van andere bronnen van zware metalen."

In veel oppervlaktewater in Nederland overschrijden de concentraties zware metalen de geldende normen. In de meeste gebieden in Nederland is de toevoer van metalen naar de bodem veel groter dan de huidige uitspoeling. Hierdoor neemt de voorraad van zware metalen in de bodem toe. Op termijn zal hierdoor de uitspoeling verder toenemen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ron

  Het lijkt me zinvol eerst de andere bronnen aan te pakken in plaats van de landbouw met onwerkbare normen op te zadelen. Het wordt dan ook zichtbaar in hoeverre de landbouw werkelijk hieraan 'schuldig' is. Er wordt altijd wel erg makkelijk naar de landbouw gewezen.

 • no-profile-image

  de Jong

  Zware metalen worden juist door fosfaat vastgelegd tot onoplosbare verbindingen ( gefixeerd).Doordat wij minder fosfaat mogen gebruiken zal er dus minder gefixeerd worden en kunnen er juist meer zware metalen uitspoelen. Dus wees wijs met voldoende fosfaat in de bodem want het houdt ons water schoon.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ach wat flauw, eerst jarenlang het zuiveringsslib uit de rioolzuiveringsinstallaties laten verspreiden op landbouwgrond, en dan de landbouw verantwoordelijk houden voor de uitspoeling hiervan. Om deze rommel maar kwijt te kunnen golden ook geen beperkingen in de uitrijtermijnen.
  En kijk eens naar de waterschappen. Boeren worden al jaren verplicht de baggerspecie op hun landerijen te ontvangen. Kijk, als je jarenlang de troep van de chemische industrie op de slootkant dropt, dan is het logisch dat er uitspoeling plaatsvindt. Dit wordt nog gestimuleerd door peilverhoging als gevolg van "waterberging" in de watergangen. Of wat te denken van overstromingen van landerijen door dit waterbeheer waardoor het zootje achterblijft. En dan de landbouw (weer) hierop afrekenen? Wat slecht zeg.

 • no-profile-image

  Miep Bos

  Zware metalen zoals Chroom VI en arseen spoelen ook uit geimpregneerde schuttingen, houten geimpregneerde kinderspeeltoestellen (laat de kinderen er niet op spelen!), en dito houten buitengevels, houten picknicktafels etc.
  Wij kunnen het weten, want onze houten buitengevels van onze huizen (200) zijn 25 jaar geleden geimpregneerd en logen nog steeds uit volgens een TNO rapport.
  Zie ook www.wolmanzouten.nl, waar ik de webmaster van ben.

 • no-profile-image

  gert

  Alterra had een half jaar geleden nog een rapport waarin het tegendeel werd bewezen, de opdrachtgever bepaalt nu blijkbaar de uitkomst van het rapport,wie betaald ,die bepaalt

 • no-profile-image

  gert

  Waarom wordt er weer niets gezegd over de vervuilende riooloverstorten? Altijd maar weer wijzen naar de landbouw.

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Eindelijk een onderzoek waaruit blijkt dat de landbouw de schuld krijgt van dat anderen aan het milieu bewust schade aanrichten

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.