309 x bekeken

Nieuwe proef alternatieven emissie-arm bemesten

Landbouwminister Gerda Verburg wil een proef toestaan waarbij melkveehouders andere maatregelen dan het emissie-arm bemesten toepassen om de ammoniakuitstoot terug te dringen.

Het project zal plaats hebben op maximaal 2.500 hectare in het noorden en westen van het land. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar de effecten van het emissie-arm aanwenden van mest. Wanneer de proef zal starten en hoeveel boeren daar aan kunnen meedoen, is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor de precieze voorwaarden voor deelname.

Verburg neemt dit initiatief, omdat het PBL aangeeft dat de ammoniakuitstoot ook met alternatieve maatregelen is terug te dringen, zoals een ander voerregime of het rekening houden met de weersomstandigheden. Als de proef succesvol blijkt, komen de betrokken melkveehouders in aanmerking voor een ontheffing van de verplichte bemestingsmethode.

Desalniettemin laat Verburg weten tevreden te zijn met het succes van het emmisie-arm bemesten. Dit heeft geleid tot een afname van de ammoniakuitstoot met 60 tot 70 procent en is daarmee de meest kosteneffectieve maatregel op dit gebied. Veel boeren hebben echter grote moeite met het voorschrift, omdat zij menen dat dit schade toebrengt aan het bodemleven. In sommige gebieden worden de regels dan ook slecht nageleefd. Verburg noemt dat een zorgelijke situatie en gaat meer voorlichting geven en intensiever controleren.

Of registreer je om te kunnen reageren.