171 x bekeken

Ministeries overtreden vergoedingsregels voor ambtenaren

Ruim een kwart van de vergoedingen voor Nederlandse ambtenaren bij internationale organisaties wordt ten onrechte verstrekt.

Ook pensioenafspraken tussen departement en gedetacheerde werknemer zijn in veel gevallen in strijd met de regelgeving. Het ministerie van landbouw vormt hierop geen uitzondering, zo blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

De afgelopen zes jaar waren 184 rijksambtenaren gedetacheerd bij instellingen zoals de Verenigde Naties, Navo en de Europese Unie zonder dat zij recht hadden op salaris; de betreffende organisaties verbieden dit in beginsel. Toch kregen 42 medewerkers in de onderzochte periode samen twee miljoen euro aan onkostenvergoedingen uitgekeerd. Voor ruim een kwart hiervan is er sprake van overtreding van de regels.

Het ruimhartigste departement is Buitenlandse Zaken. Dit ministerie gaf ruim een miljoen aan 23 gedetacheerden, waarvan bijna de helft in strijd met de uitgangspunten van de organisaties. Landbouw besteedde meer dan tachtigduizend euro aan zeven onbezoldigde ambtenaren in den vreemde. De Rekenkamer geeft aan dat ook hier sprake is van oneigenlijke uitgaven, maar specificeert dit niet. Het geld ging onder meer op aan verhuizingen (€ 39.435), ondersteuning van de partner (€ 3.860) en reizen (€ 3.766)

Met pensioenafspraken gaat het eveneens vaak mis. Bij alle ministeries zijn er voor de detachering afspraken gemaakt over het niet verhalen van de pensioenpremie of is deze achteraf niet ingevorderd; dit is allebei in strijd met Nederlandse regelgeving. Per ambtenaar kan dit oplopen tot tienduizenden euro’s. In totaal ging het in de onderzochte periode om 2,5 miljoen euro en gold dit voor ruim 40 procent van de gedetacheerden.

In een eerste reactie stelt minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken dat de bevindingen van de Rekenkamer ‘aanmerkelijke nuancering’ behoeven. Wel zegde zij toe dat alle ministeries eventuele vergoedingen voortaan eerst aan te melden bij de betreffende organisaties en pas toekennen als die daarmee instemmen.

Of registreer je om te kunnen reageren.