Redactieblog

1 reactie

Minder grond voor EHS

Boeren moeten hun beleid steeds aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Waarom doet de regering dat niet bij de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)?

Het rommelt bij de aankoop van grond bij de EHS. Crisis, te weinig geld, te dure grond en dus kan het oorspronkelijke plan niet in het geplande tempo worden uitgevoerd. Het aankopen van grond wordt opgeschort. Erg? Helemaal niet. Maar is het niet beter de hele EHS nog eens nader te beschouwen?

Kan het niet met wat minder hectares toe? Kan het allemaal niet wat kleiner? Waarom moet een plan, dat gemaakt is toen de bomen nog tot in de hemel groeiden, nu conform de oorspronkelijke gedachten worden uitgevoerd? De regering kan toch ook de tering naar de nering zetten? Bovendien, wie zal over tien jaar die dure extra natuur missen?

De landbouw zou er wel bij varen. De claim van de overheden voor grond voor aanleg van wegen, het bouwen van woningen en natuur is groot. Voor de wat langere termijn is daar volgens de planning 5 procent van de landbouwgrond voor nodig.

Dat werkt sterk prijsopdrijvend. Niet hetgeen de grond voor de landbouw op kan brengen bepaalt de prijs, maar de overheid en de projectontwikkelaars. En de boer zit met de brokken, c.q. te dure grond.

Daarom pleit ik voor het afslanken van de EHS. We moeten allemaal inleveren, waarom dan de natuur niet?

Eén reactie

 • no-profile-image

  Natuurpragmatist

  Alsof het afslanken van de EHS een maatregel kan zijn tegen de crisis! We blijven allemaal onze primaire levensbehoeften consumeren, crisis of niet.

  Wanneer we nuchter en realistisch zijn, zien we om ons heen dat mensen naast hun primaire levensbehoeften ook behoefte hebben aan groen en rust. En dat zoeken ze in de natuur en op het natuurlijke platteland. Daarom dus geen EHS afslanken.

  Los van dat aspect moet de EHS van groot belang worden voor soorten om te kunnen verplaatsen. In ons dichtbevolkte, dichtgebouwde en soms zwartgeasfalteerde landje (vooral de Randstad) kan geen egel of wat ook veilig het land doorkruisen.

  Daarom niet knabbelen aan de EHS maar gewoon volhouden. Het getuigt zachtgezegd van kortzichtigheid als we ten allen tijde alleen maar kijken naar economische aspecten. Laat dan de ecologie ook maar eens meetellen!

Of registreer je om te kunnen reageren.