Kabinet ontwikkelt methode financiering biodiversiteit

Nederland werkt mee aan de ontwikkeling van een methode voor de internationale financiering van het behoud van biodiversiteit.

Met behulp van dit mechanisme kunnen landen die zich inzetten voor het beschermen en op duurzame wijze gebruiken van ecosystemen worden beloond.

Volgend jaar moet er een concreet voorstel liggen dat tijdens een top in Japan over biodiversiteit wordt besproken, zo schrijft landbouwminister Gerda Verburg aan de Tweede Kamer. Een naam is er alvast: Green Development Mechanism (GDM), naar analogie van het Clean Development Mechanism (CDM) voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

De ontwikkeling van dit financieringssysteem maakt deel uit van het beleid van het kabinet ter bescherming van de biodiversiteit. Eerder dit jaar installeerde Verburg samen met de ministers Jacqueline Cramer (Vrom) en Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) een werkgroep onder leiding van oud-minister Hans Alders die onderzoekt hoe hier het beste uitvoering aan gegeven kan worden. In 2011 komt deze met een advies.

Of registreer je om te kunnen reageren.