Redactieblog

380 x bekeken 4 reacties

Grootste toename mestproductie sinds 1994

De totale mestproductie is vorig jaar met 3 procent gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om de hoogste stijging sinds het CBS in 1994 is begonnen met de registratie van de mestproductie.

In 2008 werd in totaal 71,3 miljoen ton mest geproduceerd. Dat is 3 procent meer dan in 2007. De totale stikstofproductie steeg eveneens met 3 procent naar 427.581 ton. De fosfaatproductie nam met 3 procent toe naar 174.480 ton.

De mestproductie steeg op graasdierbedrijven met 3 procent naar 54,6 miljoen ton mest. "Dit komt door de toename van de veestapel. In 2008 is het aantal runderen gestegen van 3,7 naar 3,9 miljoen dieren. Dit veroorzaakt de extra mestproductie", legt Cor Pierik van het CBS uit.

In de varkenshouderij was eveneens sprake van een stijging. De totale mestproductie in de varkenshouderij steeg met 3,5 procent naar 9,6 miljoen ton. De stikstofproductie steeg met 4,7 procent naar 67.290 ton, terwijl de fosfaatproductie met 3,5 procent steeg naar 33.546 ton. Ook dit is een gevolg van de toename van de varkensstapel. In 2008 nam het aantal varkens in Nederland met 400.000 dieren toe naar 12 miljoen. Dit was mogelijk doordat latente varkensrechten in gebruik werden genomen.

De mestproductie in de pluimveehouderij steeg in 2008 met 4,2 procent ten opzichte van 2007. De stisktofproductie bedroeg 36.726 ton (plus 4,5 procent). De fosfaatproductie steeg met 4,4 procent naar 21.730 ton.

Met de totale bemestbare areaal van 1,89 miljoen hectare landbouwgrond berekende het CBS dat er in Nederland 25.000 ton stikstof en 9000 ton fosfaat meer geproduceerd wordt dan dat er bemest mag worden. Het stikstofoverschot neemt hiermee met 65 procent toe, terwijl het fosfaatoverschot vervijfvoudigd is.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  Komt mede door het exportverbod van runderen ivm.blauwtong,boeren waren genoodzaakt al hun vee aante houden.

 • no-profile-image

  boer

  Hoeveel is de stikstof- en fosfaatproductie van de graasdierhouderij? Die kan ik niet vinden. De productie van de varkens- en pluimveehouderij staat wel vermeld.

 • no-profile-image

  keesl

  Is er ook iets bekent of er in deze productie de verhoging door mestvergisting en groenlabel stallen is verwerkt? Of vergis ik me als ik veronderstel dat er door co-vergisting meer mest ontstaat en dat er bij groenlabel stallen er meer stikstof in de mest komt (muv luchtwassers met gescheiden spuiwater opvang met vrijstelling als kunstmestvervanger).

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Geweldig, een goeie aanvulling van de slinkende fosfaatvoorraden.

Of registreer je om te kunnen reageren.