Redactieblog

Grobben biedt polis tegen dierziekte

HCR Advice maakt het voor vee-exporteurs en veehouders mogelijk hun dieren te verzekeren tegen dierziekten.

Verzekeringsagent Peter Grobben biedt een transport- en een stallenpolis aan. "In Engeland en Frankrijk is het vrij gangbaar om vee op deze manier te verzekeren. In Nederland kon het tot nu toe niet op deze manier", aldus Grobben. Hij biedt de Engelse verzekering van Crowe Lifestock Underwriting in Nederland aan. "Door de problematiek rond blauwtong en de exportbeperkingen daarmee is opnieuw duidelijk geworden welke gevolgen een uitbraak van dierziekten kan hebben. De waarde van exportvee dat niet geëxporteerd kan worden, daalt hierdoor. Deze waardedaling kan via deze verzekering vergoed worden."

Ook de transporten van vee kunnen verzekerd worden. "Als een vracht vol drachtige vaarzen op transport gaat naar Rusland, heb je voor een kapitaal aan vee in de wagen. Als onderweg een dier ziek wordt, of als een dier tot dertig dagen na aankomst ziek blijkt te zijn, wordt de schade hiervan vergoed door de verzekering."

Diertransport

De premie bij een diertransport bedraagt 2,5 procent van de verzekerde waarde. Vee-exporteurs blijken hun transporten nu nauwelijks te verzekeren, omdat het geringe risico niet opweegt tegen de kosten, aldus een woordvoerder van Veepro.

In 2006 ageerde de Groene Belangen Belangenbehartiger nog tegen de veeverzekering die Crowe Lifestock in Nederland op de markt bracht. De verzekering zou veel onduidelijkheden en onzekerheden bevatten. Directeur Mark Logtenberg van de Groene Belangenbehartiger zegt nog niet op de hoogte te zijn van het opnieuw op de markt brengen van de verzekering. Of de nieuwe polis afwijkt van de oorspronkelijke polis is vooralsnog niet duidelijk.

Grobben stelt dat het een bestaand product is dat internationaal al lange tijd wordt gebruikt. "Als er kritiek is op deze verzekering ga ik graag de dialoog aan."

Of registreer je om te kunnen reageren.