Redactieblog

GD registreert voortaan vaccinatie blauwtong

De Gezondheidsdienst voor Dieren voert dit jaar de registratie van vaccinatie tegen blauwtong uit.

Dat hebben het ministerie van landbouw, belangenorganisaties en de productschappen besloten. Vorig jaar voerde Dienst Regelingen de registratie. ”De GD heeft een nieuwe product ontwikkeld, waarmee de registratie eenvoudiger en goedkoper kan dan bij DR”, legt Toon van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid van LTO Nederland, de keuze uit.

De nieuwe registratie moet bovendien sneller gaan. Vorig jaar leverde deze problemen op doordat door gebrek aan een registratie runderen niet beschikbaar waren voor export. Vanaf nu wordt de vaccinatie door de dierenarts in een centrale entadministratie geregistreerd.

In deze databank wordt per UBN geregistreerd welke dieren gevaccineerd zijn. Deze gegevens zijn ook te raadplegen door de handelaar of exporteur.

De GD beschikt ook over de gegevens van de vaccinatie in 2008. Wanneer een exporteur een dier wil exporteren kan hij hiervoor een exportcertificaat aanvragen bij de dienst.

Het registreren van de vaccinatie tegen blauwtong is van belang voor de export van de dieren. Alleen dieren die geënt zijn tegen blauwtong mogen geëxporteerd worden. Bij drachtig vee moet de vaccinatie minimaal zestig dagen voor de inseminatie zijn uitgevoerd.

Vorig jaar registreerde Dienst Regelingen 3,12 miljoen dieren die gevaccineerd werden tegen blauwtong. Hiervan waren 1,8 miljoen runderen en 1 miljoen schapen.

Of registreer je om te kunnen reageren.