Redactieblog

FPG wil vasthouden aan pachtprijsregeling

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) wil vasthouden aan de huidige pachtprijsregeling, zonder aftopping.

Dat zegt de organisatie in reactie op de wensen van LTO Nederland om de pachtprijsregeling aan te passen. LTO vindt dat de huidige systematiek leidt tot te grote verschillen in pachtprijzen per regio.

FPG vindt echter dat het broze compromis niet in de waagschaal moet worden gesteld. Wel is de FPG voorstander van het betrekken van meer steekproefbedrijven bij de berekening van de regionale veranderpercentages.

De bedrijfsuitkomsten van de afgelopen jaren rechtvaardigen volgens de FPG pachtprijsaanpassingen per 1 september 2009. ”Evalueren van de toepassing van de nieuwe systematiek is pas zinvol na onderzoek van het LEI.”

De bond voor landpachters BLHB pleit voor het aanpassen van de regeling. ”We zijn niet tegen het huidige systeem, maar als tussentijds blijkt dat het niet goed werkt, moet je aan de knopjes kunnen draaien om het bij te stellen. De pachtprijs blijkt in 30 tot 40 procent van de gevallen boven de norm te liggen die volgens het LEI betaald mag worden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.