Redactieblog

187 x bekeken

EU-steun voor landbouw valt kleiner uit

Nederland heeft in 2008 minder Europese landbouw­steun ontvangen dan in 2007. Dat blijkt uit de openbaarmaking van de EU-subsidies over 2008 van het ministerie van landbouw.

In totaal werd in 2008 1,029 mil­jard euro steun uitbetaald. In 2007 was dit nog 1,031 miljard euro. Het overgrote deel van dit bedrag, 793,9 miljoen euro, wordt via in­komenssteun aan boeren uitge­keerd. Hiervan is het deel ontkop­pelde steun afgelopen jaar vrijwel verdubbeld van 302,7 miljoen euro naar 671,5 miljoen euro. Dit is in lijn met de doelstellingen van het beleid.


Aan de tweede pijler, het platte­landsbeleid, is in 2008 23,2 miljoen euro besteed. Daarnaast werd 214,9 miljoen euro aan markt- en prijsbeleid uitgekeerd.

De uitgaven aan marktonder­steuning in de zuivelsector daal­den van 164 miljoen in 2007 naar 2 miljoen in 2008. In 2009 zal dit weer stijgen, omdat er opnieuw restituties voor melk en zuivel­producten zijn ingesteld. De uit­gaven voor akkerbouw zijn in 2008 met 50 procent gestegen naar 148,6 miljoen euro. Dit komt voor­al door de uitvoerrestituties voor suiker.

Of registreer je om te kunnen reageren.