27 reacties

Thieme schrijft boekje voor ZLTO-voorman Vermeer

Veel schrijvers dragen hun pennenvruchten op aan echtgenoot of kinderen om hen te bedanken voor hun geduld of inspiratie. Zo niet Marianne Thieme.

Op de eerste pagina van haar essay Het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen, staat namelijk: Voor Antoon Vermeer. Thieme: "Vermeer is de machtigste man in de sector en speelt daarom een belangrijke rol in een aantal crises, die de wereld teisteren. Ik heb ervoor gekozen deze crises in samenhang te beschouwen en dat lijkt me ook voor Antoon Vermeer boeiende materie."

Donderdag in het Agrarisch Dagblad een recensie van het nieuwe boek van Thieme.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Veehouder

  Veggie ben je een graseter? Hoe wil je anders eiwit binnen krijgen zonder vlees en zuivel?

 • no-profile-image

  gj

  gaat de discussie nog wel over het boekje?

 • no-profile-image

  Karel

  Het is niet verkeerd om anders denkenden aan het woord te laten.
  Dat heeft de landbouw altijd gedaan.
  Mansholt was anders denkend.
  Nu krijgen we Marianne die anders denkend is. Niks mis mee.
  Wellicht kunnen wij als landbouw en of als mens er wat mee doen.
  De Holsteins werden niet met open arme ontvangen in de jaren 70.
  De biologische landbouw was tot 1880 de gangbare landbouw. Daarna verminderde deze landbouw tot ca. nul.
  Nu heeft het weer zijn interesse buiten de landbouw, maar oppakken als kans is nog maar mondjesmaat aan de orde. Omschakelen in de landbouw gaat altijd langzaam. Waaom? Juist, wat een boer niet kent dat vreet hij niet.
  Maar andere meningen niet laten horen, dat is de dood in de pot. Dan hadden we Mansholt met zijn ideeën én de Holsteins nooit een kans gekregen.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Jan de Boer: Mag ik weten wat u met "onzinnige feiten" bedoelt? Een feit iets wat waar is en niet voor discussie vatbaar is. Een onzinnig feit bestaat dus niet! Vreemde opvatting dat vegetarisch voedsel duurder zou zijn dan vleesproducten. Niets is minder waar. Bovendien is het gezonder, diervriendelijker, minder milieubelastend en beter voor de bestrijding van de honger in de wereld. Tegen beter weten (te veel) vlees blijven eten is een persoonlijke keuze maar verklaar iemand die een andere, m.i. betere keuze keuze heeft gemaakt, niet voor gek!

 • no-profile-image

  veggie

  Miscchien goed om te weten, maar sojaschroot voor veevoer levert inmiddels meer op dat sojameel en soja-olie. is dus allang geen bijproduct meer van de sojaproductie voor menselijke consumptie. En als iedereen die boeken schrijft niet lekker in z'n vel zou zitten, tsja, dan moeten we over veel schrijvers zorgen hebben, is hele nieuwe zienswijze!

  Dat maar 20% van het landbouwareaal geschikt zou zijn voor akkerbouw is een gotspe. Het is juist zo dat heel veel akkerbouwgrond wordt ingezet om veevoer te verbouwen (dat wordt dus bij de 80% gerekend) , terwijl op datzelfde land hoogwaardige plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie verbouwd kan worden. Wie denkt dat 80% van het landbouwareaal alleen geschikt zou zijn voor gras, heeft niet goed opgelet op school of een zeer dominante visie op de werkelijkheid.
  De veehouderij maakt gehakt van het regenwoud, zo zit 't.

 • no-profile-image

  j.v.

  Wat "goed"van AGD om een klaagzang van M. Thieme in het blad op te nemen.
  Daar betalen wij het abbonnementsgeld voor.

 • no-profile-image

  Boer

  @Karel.heb jij de stap naar biologisch al gemaakt?Het is niet zo zeer dat de boeren dat niet willen maar meer omdat het geld kost om te doen.Het eind product kost daarom wat meer en dat extra geld heeft de cosument er niet voor over.Zeker nu het met de economie wat minder gaat wordt de hele biologische sector extra op de proef gesteld.En wat het artikel betreft kun je concluderen dat je een sterk verhoogde kans hebt op onbeschoftheid als je geen vlees eet.

 • no-profile-image

  veggie

  Jazeker, veehouder, ze bestaan nog, mensen die peulvruchten eten en granen. Gek idee he? Vroeger deden veel mensen dat. Ik begrijp dat jij je vee vooral ziet als afvalverwerkers die de schillen van noten, granen en vruchten eten. Misschien zou je je toch eens moeten verdiepen in de materie, want waarom zou in dat geval 80% van het wereldwijde landbouwareaal worden ingezet ten behoeve van de veeteelt? En waarom zouden er in dat geval regenwouden gekapt moeten worden ten behoeve van de veeteelt? En waarom zou bijna de helft van de wereldgraanoogst dan moeten worden opgevoerd aan varkens?
  Dat er voor het nuttigen van zuivel geen dieren zouden hoeven worden gedood is echt nieuws! Koeien moeten toch elk jaar kalfjes krijgen om melk te geven? En waar blijven die kalfjes, mogen die allemaal gewoon bij de moeder blijven om melk te drinken (zou eigenlijk best logisch zijn) of is die zuigelingenvoeding vooral bedoeld voor de mensen en worden de kalfjes wel degelijk gedood?
  Ik hoor op dit forum nog weleens klagen dat de stadsmensen het allemaal niet zouden begrijpen, maar óf je bent geen veehouder, óf we moeten vaststellen dat er veehouders zijn die geen benul hebben van waar de zuivel vandaan komt en dat vee nog een andere rol heeft in de voedselketen dan alleen die van afvalverwerker.

 • no-profile-image

  m.rijkers@rumaweb.nl

  Veggie, de regenwouden worden gekapt omdat daar mensen zitten die geld willen verdienen! De soya die ook veel uit die landen komt is grotendeels voor de menselijke consumtie (je weet wel:soya melk produkten die niet van de koeien komt) en de afval van die soya wat niet geschikt is voor de menselijke consumptie die gaat naar de dieren. En zo zijn er meer voorbeelden te geven, maar als jij graag alleen noten, graan en peulvruchten wilt eten, dat mag je gerust van mij, maar ik zelf eet veel andere heerlijke produkten. Maar wat heeft dit nog met marianneke te maken?? Ik denk dat marianneke niet lekker in haar vel zit en daarom zo'n boekje gaat schrijven, en waarom zit ze niet lekker in haar vel?? Ze wil iedereen verplichte haar denkwijze over te nemen en dat lukt ze niet en daarom is ze zo gefrustreerd net als dat groepje aanhangers van de pvdd. Het is toch van de zotte dat enkele personen menen alle 16,zoveel miljoen Nederlanders op te leggen wat ze wel en niet mogen. Een voorbeeld: de kip moest uit de kippenbaterij maar de gezondheid van de kippen en eieren is beter dan bij scharrelkippen met uitloop en uit engels onderzoek is gebleken dat een batterijkip zich beter voelt dan een scharrelkip, en toch is de batterij een verboden vorm van legkiphouderij. Waar blijft het belang van gezonde mensen door max. veilig voedsel??

 • no-profile-image

  gert

  sprookjes van Moeder de Gans

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Veggie je snapt het nog niet wat Veehouder bedoelt. Je geeft zelf aan dat er voor de mens maar weinig eetbaars is, 20 % van de landbouwareaal (100 % - 80 % voor dieren). Waarom maar 20 %? de rest is niet geschikt voor menselijk consumptie, maar wordt door de landbouw met behulp van dieren omgezet in voedsel voor mensen. Dat jij bij peulvruchten en noten en granen wil houden mag, maar geef de ander niet de schuld van jouw troep.

 • no-profile-image

  jan de boer

  Ik ken een spreekwoord; Holle vaten klinken het hards. Als je onzinnige feiten maar vaak genoeg verkondigd, wordt het vanzelf geaccepteeerd. Laten we maar gaan werken, voedsel produceren met recycelbaar afval (onverteerbaar voor de mens). Voedsel van de notenbar is voor veel mensen niet betaalbaar, Kippevlees is wel betaalbaar en daar gaat het om. Altijd vraagd de consument om goedkoop voedsel. Hiermee valt en staat elk plan van aanpak. Dus niet afgeven op de agrarische productie, maar bij nu uw slager vragen naar die ''lekkere'' vegatarische kunstvlees producten.

 • no-profile-image

  W.Duffhues

  Ik vind het wel goed, dat Marianne Thieme voor oplossingen denkt aan Antoon Vermeer. Ze begrijpt kennelijk, dat zij zelf niet in staat is oplossingen te bedenken. Een gezonde dosis zelfkennis is nooit weg. Overigens is het goed de agrarische sector kritiscb te volgen. Er is zeer veel gedaan om het produktieproces te verbeteren, maar het kan altijd beter, maar wel graag positieve kritiek, dat beklijft beter.

 • no-profile-image

  in t snotje

  Zoals Thieme te werk gaat verdient geen schoonheidsprijs,echter het is wel goed dat er wat tegengasgegeven wordt aan de heer Vermeer.Marianne probeert ons te waarschuwen voor de machtigste man die collega's in het pak steekt met de onmenselijke praktijken van de Glasheldere verzekering in dit land.Agrariers die in verzekeringzaken terecht komen hebben geen kans om dit tot een goed eind te brengen.In een goed opgezet spel waarin taxateurs van de NVAE de zaken regelen bent u kansloos.De voorzitter van deze vereniging zit bij interpolis op kantoor en regelt de zaken.De taxateurs werken voor de stichting rechtsbijstand,interpolis enGab Robbins.Voor u het spel doorheeft bent bent u al door u geld heen om door te gaan.Collega's die dit bij vermeer melden werd verteld dat het allemaal netjes gaat en dat er van een opgezet spel geen sprake is.Wel had vermeer het over oude koeien in jawel het ZLTO gebied.Dus zaken die het daglicht niet konden verdragen.Ook was er een gewezen bankman hfd food en agri die zij vraag maar aan interpolis wat die voor jullie over heeft want jullie winnen het nooit.Duidelijk genoeg dus.De lijst van de NVAE leden kunt u opvragen bij interpolis bij mevr van Rijn-Wassenaar.Wel even checken of hij compleet is want er wordt wel meer naar gevraagd en dan blijkt dat de namen van taxateurs achter worden gehouden.Alle mensen die de afgelopen jaren verzekeringzaken hebben gehad waarin grote schade's zitten kijk een op www.SBBO.eu via de taakbalk,deze stichting wil alle zaken eens op een rij hebben.Is voor alle agrariers.Kijk anders op Zembla waar informatie staat over andere zaken.Houd moed gedupeerde mensen.

 • no-profile-image

  lol

  @Herman Schober, waarom doet u dat dan wel? hypocriete reactie als u het mij vraagt.

 • no-profile-image

  varkenshouder

  als iedereen nou gewoon lekker eet wat hij wil, en elkaar daarin respecteert, zijn we van het hele gedonder af.

 • no-profile-image

  Karel

  Ja, boer knap ver weg. Biologisch is mij niet onbekend.
  Voor mij geldt: Biologisch als het kan. Als je geld zat hebt kun je uitsluitend biologisch eten. Je kunt ook zonder vlees eten, maar daar heb ik vraagtekens bij. Ik begrijp uit sommige reacties dat veganisten of andere die een bijzondere voeding erop nahouden, dat zij dan vitamine en mineralenpillen slikken. Dat lijkt mij nou niet de juiste weg. Waar komen die pillen vandaan en zijn die dan biologisch? Ik ga me er niet in verdiepen.
  Ik slik geen pillen of als ik het doe minimaal. De apotheek en de doktor gaan aan mij failliet. En dat wil ik graag zo houden. Als ik ze nodig heb dan is het echt nodig. En dan ben ik blij met elke arts.

  Wanneer eet ik biologisch? Als het verkrijgbaar is én ook belangrijk als het past in mijn uitgavenpatroon. Een groot verschil met het gangbare produkt kan betekenen ik koop gangbaar. Deze week bleekselderij gekocht die vorige week 30 cent duurder was, maar deze week 10 cent goedkoper dan het gangbare. Maar dat is voor de eerste keer. Het was bij Albert Heijn. Meestal is de prijs van biologisch 30% of meer duurder. Koop ook biologisch bij Dirk.

  Wat het eten betreft laat ik me zeker niet leiden door extremisten. Extremisten hebben nog nooit iets goeds gebracht. De discussie die door dierextremisten gevoerd wordt en de reacties daarop door boeren raken nog kant nog wal. Hun verstand slaat volledig op hol in het naijveren van hun waarheid. Een vrijheid van de mens inperkend in hun opgesloten wereld zoals een paard met oogkleppen ook niet alles kan zien. Wat de mens eten wil moet hijzelf maar weten is mijn mening. Zie de grondwet.
  Ik laat mij meer leiden door wat heb ik van mijn ouders geleerd, wat heb ik op school geleerd, wat heb ikzelf geleerd op het gebied van een gezonde voeding. Dan heb ik het geluk dat ik bijna alles lekker vind. Met mijn kinderen is eten en drinken een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek. Dat is ook nodig, want de voedingsindustrie richt zijn reclame vooral op de jeugd. Gelukkig ondervinden mijn kinderen daar ook ondersteuning bij op school. Dat levert leuke reacties op van bijvoorbeeld van mijn jongste: Papa wat ben ik blij dat jij mijn papa bent. Van jou en van mama krijg ik geen snoep mee naar school zoals andere kinderen. Snoep is een extraatje, en geen eten dat een maaltijd kan vervangen.
  De kinderen zijn eerlijk ook met het eten. Dat lust ik niet, en daar word ik misselijk van. Zo kun je ook ze wat voorzetten zonder dat ze weten uit welk pak het komt. Zo blijkt de verse melk niet altijd even lekker te zijn. Dat leidde tot de opmerking: Papa, de volgende keer de melk die je altijd hebt. En de melk die ik altijd heb is biologisch van oorsprong.
  Zo wordt er ook zo weinig mogelijk met liflafjes gekookt. Ook worden weinig liflafjes gekocht. De smaak van het onbewerkte produkt is heerlijk. Sommigen kennen het niet eens omdat er altijd een saus over moet of suiker of jus of maggie erin.
  Natuurlijk wordt er frites gegeten maar niet thuis. Er wordt gesproken over het zout erop. Dat wordt weer uitgelegd, waarom het niet goed is. Mijn moeder wees er al op. En het onderzoek toont aan dat het niet goed is voor de kinderen en vooral op latere leeftijd. Zijn we onderweg dan hoef ik niet aan te geven waar de grote M staat. Het is dan een extraatje, en dat wordt ook zo ervaren.

  Wat het drinken betreft is er ook veel aandacht daarvoor van mijn kant. Standaard mogen de kinderen altijd melk drinken met of zonder nesquik of een gelijksoortig produkt. Het drinken van limonade en cola is zeer beperkt en gekoppeld aan voorwaarden. Er mogen bepaalde stoffen niet in zitten of het mag een enkele keer beperkt gedronken worden. Het liefst koop ik biologische vruchtenlimonades bij AH, maar deze zijn absurd duur in vergelijking met de Karvam Cevitam. Het is wellicht eens zo duur dan de Karvam, waarin geen kleurstoffen zitten. Daar zijn vele limonades van vergeven. Ze krijgen deze toch wel binnen als ze op school zijn of op een feestje gaan. Daarom thuis beperken. De overmaat aan kleurstoffen en conserveringsmiddelen kan voor opgroeiende kinderen niet goed zijn. Dat kan ieder mens begrijpen. Mijn kind is geen vuilnisvat.
  Het komt ook voor dat ze genoeg hebben gedronken van de limonade en dan verwijs ik ze naar de waterkraan. Meer dan genoeg van s 'werelds beste drinkwater kwaliteit. Bovendien erg gezond.
  In deze zijn light produkten bijna altijd verboden evenals energy drinks. De light produkten bevatten veelal aspartaam en dat is rotzooi. De energy drinks bevatten cafeïne en nog 2 andere stoffen, waarvan de werking en de werking combinatie van de 3 stoffen onbekend is als het om de gezondheid van de mens gaat. Het geeft veel energie en sommige kinderen worden er ernstig ziek van of stuiteren door de school.
  Het is dan ook voor mij onbegrijpelijk dat een natuurprodukt van Campina met aspartaam tot een light produkt gemaakt wordt. Het is volgens mij beter dat er biologische suiker inzit en de mens meer beweegt om de suiker te verbranden. Maar ja, de klant wil light en dat produceer je dan maar. Het zit toch ook in coca cola light, en ga zo maar door.

  Het op de man spelen of op de vrouw zoals bij de partij van de Dieren is volgens mij alleen maar voor domme mensen weggelegd. De vrijheid van meningsuiting vind ik belangrijker, hoe dom dat Marianne ook soms kan zijn of ogenschijnlijk kan zijn. Het zal haar nooit lukken om de mensen om te vormen tot vegetariërs. Dat wil niet zeggen dat zij aandacht voor het dier mag vragen en daar de mensen op te wijzen.

  In Nederland worden varkens gehouden om ze uiteindelijk op te eten. In China eet men niet zo eenzijdig en eet men er ook honden, katten, ratten, slangen en wat weet ik nog meer.
  Vooral het eten van honden kent veel onbegrip in de westerse wereld. Dat is toch vreemd als je weet dat de hond in vergelijking met het varken een dom dier is. En het varken dat fysiologisch gezien het dichtst bij de mens staat van alle dieren. Maar ja, bepaalde dingen zijn door overlevering een gewoonte geworden. Maar in deze is het gek dat Joden en Moslims geen varkensvlees eten, wat daar dan ook de achtergrond van is. Ik ben geen jood noch moslim en ken hun redenen niet daarvoor. Maar het is wel opmerkelijk.

  Dat dieren gegeten worden of dierprodukten gegeten worden is wellicht een onderdeel van de totale natuur. Dieren met vele nakomelingen zijn wellicht als voedsel bedoeld voor andere dieren. Als deze dieren die zich snel voortplanten niet gegeten zouden worden dan zou de wereld overspoeld zijn met kippen en varkens. Het bewijs daarvoor is de nog enigszins ongerepte natuur in bijvoorbeeld Afrika.
  Ook de Aboriginals in Australië eten dieren naast ook groenten en fruit. Maar niet meer dan het nodig is en dat is het verschil met de westerse wereld. Het niet meer eten van dierprodukten dan voldoende is, is niet verkeerd. Het teveel kan leiden tot rare ziekten, genoemd welvaarts ziekten. Maar ja, dat geldt niet alleen voor het consumeren van dierprodukten. Maar dat had de lezer van dit artikel inmiddels wel begrepen.

  Voeding is een belangrijk gegeven voor de mens. De boeren en tuinders staan daarvoor aan de basis. Een erg belangrijke taak voor deze beroepsgroep om de mensen daarin te voorzien. Ook al krijgt deze beroepsgroep niet alle waardering daarvoor. Ze staan aan de basis van onze gezondheid.

 • no-profile-image

  boerin

  Hoe oud worden veganisten gemiddeld ?
  Hoe oud worden vegetariers gemiddeld ?
  Hoe oud worden alles-eters gemiddeld ?
  Zolang ik dat niet weet ben ik niet van plan mijn eet-patroon te veranderen. Betere gronden worden voor akkerbouw gebruikt, het overige is grasland. Er zijn nog weinig gras-eters onder de mensen. Ook natuurgebieden leveren weinig eten voor menselijke consumptie.
  Als we alle mensen in leven proberen te houden, willen die graag iets eetbaars.
  Waar wil Thieme dat vandaan halen ?

 • no-profile-image

  Veggie

  Beste Boerin,

  Hoe oud worden veganisten gemiddeld. The National Geographic heeft dat voor je uitgezocht en veganisten blijken het inderdaad veel beter te doen dan bijvoorbeeld vleeseters. http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0511/sights_n_sounds/index.html Tal van andere onderzoeken bevestigen dat , zoals deze http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/782959.stm
  Het huidige landbouwareaal in de wereld is volgens prof. Louise Fresco toereikend om 30 miljard monden te voeden, op voorwaarde dat die monden dan wel gevoed worden met rijst, granen en bonen, niet met vlees en zuivel.
  Op dit moment wordt 80% van het landbouwareaal gebruikt ten behoeve van de veehouderij. Bijna de helft van de wereldgraanoogst wordt opgeslokt door koeien, varkens en kippen, die de meeste calorieén daarvan omzetten in lichaamswarmte en mest, en slechts zo'n 10% in voor de mens bruikbare eiwitten.
  Als we alle mensen in leven willen houden moeten we overschakelen naar een plaantaardiger samenleving die meteen een stuk diervriendelijker zal zijn, waar de regenwouden niet meer gekapt hoeven te worden ten behoeve van de teelt van veevoer, waar de Co2 uitstoot dramatisch zal verminderen, waar de voorraden zoetwater kunnen worden aangewend voor mensen in plaats van voor de veehouderij, waardoor minder honger en minder overgewicht zal ontstaan, kortom, waar wachten we nog op.
  Is dit een antwoord op uw vraag?

 • no-profile-image

  Veehouder

  Veggie eet dan ook echt wel noten, peulvruchten en graan? Dan te bedenken dat als je dat zou doen er ook een berg afval over blijft, waar gaat dat dan heen? Juist naar rundvee, als voer. Van dit voer, wat voor jou rotzooi is, wordt omgezet tot eetbaar eiwit. Bij het nuttigen van zuivel hoeft echt geen dier te worden gedood, sterker nog er moet nieuw leven, dus dieren, komen om jouw troep te kunnen verstouwen.

 • no-profile-image

  Marcel

  Alee Veggie, dus in de hele wereld zijn er heel veel mensen die anders dan enkele hier in Nederland willen dus wel gewoon koeienmelk produkten willen en geen soya melk! Waarom kiezen die mensen allemaal voor de echte melk?? Mag je zelf invullen Veggie want jij hebt daarover een andere mening dan ik en dat mag je gerust hebben maar dan moet je die niet andere mensen proberen op te leggen. Fijne werkweek, Marcel

 • no-profile-image

  Veehouder

  Regeren is vooruitzien. Marianne wilde gaan regeren, maar kwam tot nu toe niet verder dan te kakelen als een kip zonder kop. Nu is ze haar gram aan het verhalen via een schrijfsel. Ze zal vast als een kaars uitgaan.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Bedankt Veggie . Ik vind het gewoon mooi dat ook vegetariers wat opsteken van websites zoals AGD en boerderij . Het is niet zo lang geleden dat Thieme zei dat soya voor veevoer was . Hartstikke fout natuurlijk , en er werd van boerenkant onmiddelijk "gecorrigeerd" . Het feit dat nu Veggie , een maintream vegetarier "soyaschroot voor veevoer" zegt is voor mij een teken dat de waarheid uiteindelijk toch zegevierd . Soya heeft opgang gemaakt omdat er veel verschillende producten voor humaan gebruik uit gewonnen kunnen worden . Puur als veevoer is soya niet erg interessant omdat de verteerbaarheid pas goed wordt nadat het gekookt is . Erwten zijn daarom als voer veel handiger . Uiteraard worden erwten geteeld voor humane consumptie . de conserven fabrieken kiezen de beste erwten uit en de boeren krijgen daar heel goed voor betaald . Alles wat niet naar de conserven gaat is veevoer . Erwten zijn handig en je kunt ze rechtstreeks droog van het land in een silo stoppen . Ze zijn probleemloos te bewaren en hoeven niet gekookt te worden om ze verteerbaar te maken .

 • no-profile-image

  gj

  Is dat nu ook echt nodig, in een agrarisch dagblad een recensie plaatsen over een door Thieme geschreven boek?
  Het pleit niet voor de redactie dat zij zich daarmee inlaten.

 • no-profile-image

  lol

  Het zal vast geen erotisch boekje worden nee, das toch wel weer jammer eigenlijk

 • no-profile-image

  veggie

  Beste veehouder, heb je weleens gehoord van noten, peulvruchten en granen. Dat zijn eerstehands eiwitbronnen. Vlees en melk zijn tweedehandseiwitbronnen.
  Jammer dat de akkerbouw zo ondergewaardeerd wordt op fora als deze. Voor de beste eiwitten hoeft geen dier gedood te worden. Heeft veel voordelen!

 • no-profile-image

  Gerrit

  Thieme beweegt zich wel op glad ijs vind ik! Voor ze het weet staat er een kloon van Volkert van de G bij Antoon Vermeer op de stoep om hem een lesje te leren?
  Ze plaatst zichzelf nu in het rijtje van Wilders!
  Jaap Korteweg moet maar eens korte metten met haar maken, met de matteklopper

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.