14 reacties

LEI: economische crisis leidt tot prijsval

De impact van de economische crisis op de agrosector is fors, zo blijkt uit nieuw onderzoek van landbouw-economisch instituut LEI.

Omdat veel boeren niet in staat zijn hun productieniveau aan te passen aan de vraaguitval dalen de prijzen van sommige producten razendsnel.

Zo ligt de melkprijs nu 31 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor granen (-40 tot -50), rozen (-48 procent), chrysanten (-44 procent) en eieren (-18 procent) is de situatie evenmin florissant. Daar staat tegenover dat veevoeder het afgelopen jaar 15 tot 20 procent goedkoper is geworden en gasolie 25 procent.

Export

Vooral bedrijven die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de export hebben het moeilijk. Onder meer de uitvoer van groenten, bloemenbollen en een aantal zuivelproducten laat de laatste maanden een daling zien. Dit is mede het gevolg van de aanscherping van de voorwaarden voor exportkredietverzekeringen.

Landbouwminister Gerda Verburg noemt deze ontwikkelingen zorgelijk. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft zij dat de problematiek 'volledige aandacht' heeft en dat tijdens de onderhandelingen die nu plaatshebben over de aanpak van de economische crisis ook de landbouw aan de orde komt. Haar collega Wouter Bos van Financiën is in overleg met exportkredietverzekeraars over de knelpunten.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  De BEER

  PAARDEN-ALTERNATIEF:........
  Terwijl de agrarische sector in de crisis er tussendoor dacht te glippen ( immers men moet toch eten), blijkt de praktijk toch anders te zijn.
  In de praktijk zullen we nu ook weer zien dat de agr. sector zoekt voor alternatieve en de beste alternatieve denkt men is het houden van paarden of pensionstalling.
  Voor meer paarden is gezien de marktsituatie geen plek en voor meer pensionstalling zal dit vooral te goede komen voor het welzijn van de dieren ( moderner huisvesting etc.) en gunstig voor de klant die gebruik kan gaan maken van de verdringingsmarkt binnen de pensionstalling.. Dus de nota welzijn komt niet ongelegen..

 • no-profile-image

  Boer

  We hebben wereldwijd een zuiveloverschot. Daar draagt die quotumuitbreiding die we in een aantal landen in Europa gehad hebben echt niet veel meer aan bij.
  @ het is jammer dat het LEI altijd pas met cijfers kan komen op moment dat het leed al geschiet is.

 • no-profile-image

  Boer

  Het is best wel verwarrend. Je pakt je huidige quotum en trekt er 5% van af om de prijs omhoog te krijgen. Ik bedoel niet dat er van iedere boer 5% quotum moet worden afgepakt. In betere tijden kunnen de boeren die 5% gewoon weer vol melken. Omdat iedere boer quotum heeft is de productie te sturen en kan het worden afgestemd op de vraag.

 • no-profile-image

  tel uit je winst

  volkomen gelijk rekenmachine uit brabant, gestolen goed is altijd gratis en het extra quotum was toch ook gratis.

 • no-profile-image

  rekenmachine

  volkomen gelijk jan, gestolen goed gedijt niet. ik geef liever 3 euro voor een liter melkquotum, in ruil voor een goede melkprijs.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Je hebt helemaal gelijk met je wet van vraag en aanbod ; je krimpt het aanbod van quotum met 5% in ruil voor een goeie melkprijs en de quotumprijs wordt sky high. Dit scenario zou perfect zijn voor jouw pensioen. Helaas gaat het hier om de blijvers die niet langer uitgemolken willen worden.

 • no-profile-image

  jan

  ge zijt bedankt voor het extra melkquotum,en houdt a.u.b. op het quotum nog verder uit te breiden of moeten wij ook maar failliet gaan, en straks met zijn alle naar de bijstand???

 • no-profile-image

  Boer

  Wees blij dat het Europese quotum nooit is volgemolken want zelfs met de hoeveelheid melk die onder het totale quotum werd gemolken hebben de melkfabrieken nooit echt voor melk hoeven te concureren. Die 1 % uitbreiding heeft daar geen effect op maar is wel een heel dom gebaar in de verkeerde richting. Het is voor een ieder die van buiten af tegen de melkveehouderij aankijkt een teken dat boeren niet weten wat de wet van vraag en aanbod is of hoe het werkt.Omdat er een quotasysteem op de plek is hoeft de melkveehouderij niet zoals de varkenshouderij stuurloos rond te drijven en te hopen voor het beste.Vakkundig leiderschap kan de productie heel simpel aanpassen aan de vraag.Als de melkprijs onderuit is door een verminderde vraag dan is het toch gewoon goed management om het aanbod quota zonodig met 5% in te krimpen om te proberen de prijs weer boven die 35 cent te krijgen? Nu pak ik even mijn rekenmachine voor een ondersteunend voorbeeld. 1 miljoen liter x 25 cent =250000 euro. 1 miljoen liter - 5% = 950000 x 35 cent =332500. Economisch gezien zou het een goede beslissing zijn om het quotum in te krimpen omdat het in dit rekenvoorbeeld een 82500 euro voordeel aan melkgeld opleverd. Daar komt dan de besparing van onkosten nog bovenop.

 • no-profile-image

  Buren

  Dank zij onze euro commissaris Marianne kregen we uitbreiding van het quotum.Dit voor een zachte landing van het quotum. De overschotten die we hiervan kregen hielpen AH en de andere grootgrutters aan lagere inkoops prijzen.Helaas de winkel prijzen houden daar geen rekening mee.
  Gevolg , de rijken weer rijker de armen nog armer.

 • no-profile-image

  robbert

  hoezo is de verruiming van het quotum de boosdoener van de slechte prijzen ? is er overschot van melk door het verruimen van het quotum?? helemaal niet want het europees quotum is nog niet eens vol . de gavolgen van de quotum afschaffing moet noet komen !!! geloof me en dan zullen we pas "slechte" prijzen hebben!! dan sneuvelen melkveehouders met bosjes tegelijk en alleen de grote melkers zullen kunnen overleven, net zoals bij de varkens en de kippenhouders, groot,,,groter,,,,groots !!!

 • no-profile-image

  carla.weging@gmail.com

  Ook de blijvers zullen een keer met pensioen gaan...

 • no-profile-image

  agrarisch

  Ah rekenmachine, je bedoelt zeker dat jij liever € 3.00 beurt voor je melkquotum, en de koper een goede melkprijs gunt om de aankoop achter 25 jaar betaald te hebben.
  Doe es nieuwe batterijen in je rekenmachien; de gemiddelde lasten over de aankoop bedragen dan 25 eurocent vaste lasten per liter melk.
  Typisch een reactie van een potentiele bedrijfsbeëindiger

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Klopt, en dan wil ik niet met de dan geldende quotumopbrengst de gaten bij de bank vullen, en vervolgens op een houtje bijten.....

 • no-profile-image

  Boer

  Hier in canada is geen vuiltje aan de lucht. Een kennis die koeien melkt hier vertelde me laatst dat ze een vergadering hadden gehad waar werd voorgesteld de melkprijs iets te laten zakken om te voorkomen dat imitatieproducten voet aan de grond krijgen. Voor zover ik weet werd het voorstel aangenomen. De melkprijs was op dat moment 73 dollarcent. dat is ongeveer43 Eurocent. Stel dat ze nu nog 38 cent krijgen dat is toch een mooie prijs zeker als je weet dat de kostprijs lager ligt dan in nederland. Ik weet dat melken in canada een goede en constante business is. Ik kan me voorstellen dat het een rare gewaarwording is als je als canadese dairyfarmer dicht tegen de grens woond en je amerikaanse buurman uit alle macht ziet ziet proberen niet failiet te gaan. De boeren in de USA moeten nu ongeveer 2 maand wachten voor hun koeien geslacht kunnen worden. In de USA hoef je dan wel geen quota te kopen maar om er te melken lijkt mij een grote lijdensweg. Het lijkt allemaal wel mooi met die grote stallen met duizenden koeien en een hoop personeel maar ik denk dat er achter de schermen een hoop elende is. vooral nu. En weet je wat? In de winkel hier en in de USA kost zuivel ongeveer hetzelfde.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.