Redactieblog

375 x bekeken 1 reactie

Een computer die alles weet

Wageningen UR heeft samen met 28 andere kennisinstellingen over de hele wereld een computerprogramma ontwikkeld.

Daarmee kan de overheid zien wat de effecten zijn van beleid voor boeren en bedrijven. Het project is gefinancierd door de Europese Commissie. De computer rekent alles uit, op Europees, nationaal of regionaal niveau. Het kan zelfs uitrekenen wat de gevolgen zijn van een beleidsbeslissing voor individuele bedrijven. Dat gaat ver. Het spreekt vanzelf dat de computer dat alleen kan als hij gevoed wordt met een enorme hoeveelheid informatie uit allerlei databanken, tot aan boekhoudingen van boeren aan toe. Wat moeten we daar nu mee?

Het siert Europa dat men eindelijk eens wil weten wat de effecten zijn van beslissingen. Maar tegelijk moeten we ook erkennen dat er vele andere redenen kunnen zijn om bepaalde beslissingen te nemen. De effecten zijn lang niet altijd belangrijk. Daar komt bij dat iedereen toch altijd zijn eigen werkelijkheid heeft en het helemaal niet belangrijk vindt wat een ander, laat staan een computer, daar van zegt. Ik heb geprobeerd een paar van die rapporten die met de Wageningse computer zijn gemaakt te lezen. Geen touw aan vast te knopen.

Ik zou ook willen weten met welke foutmarges zo’n programma rekent. Als je begint met een boerenboekhouding is de basis al niet erg betrouwbaar. Statistieken zijn ook altijd fout. Kan de computeruitslag dan wel vertrouwd worden? Ik ben sceptisch, maar erken dat hier toch kansen liggen. Misschien kan de wetenschap meer invloed krijgen.

Wetgeving kan ook sterk vereenvoudigd worden. Men hoeft slechts te bepalen dat de overheid alleen maar besluiten neemt die door de computer zijn goedgekeurd. Een utopie? Welnee, men leze artikel 2 van de Regeling geurhinder en veehouderij: "De geurbelasting vanwege een veehouderij wordt berekend met inachtneming van het verspreidingsmodel 'V-stacks vergunning' ". Binnen enkele jaren zal de Agri Top 50 misschien totaal moeten worden herschreven. De nieuwe machthebbers zitten in Wageningen en kan men zien op www.seamless-ip.org. Zit ik ook weer niet bij.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Wim Zandbergen

    Hoe zeker is het dat de desbetreffende computer ook echt alles weet? Durf te stellen dat de ontwikkelingen zo hard gaan dat de alleswetende computer snel zal worden ingehaald door alle ontwikkelingen, zoals regelgeving, en daarom een niet meer alles wetende computer is.

Of registreer je om te kunnen reageren.