Redactieblog

Actualisatie reconstructieplannen

De reconstructieprogramma’s voor Gelderland en Utrecht moeten geactualiseerd worden.

Die opdracht krijgt de reconstructiecommissie van het gebied van de provincies. De actualisatie beperkt zich tot die inhoudelijke onderwerpen waarvoor actualisatie noodzakelijk is. Hierbij moet gedacht worden aan de herzieningen van Natura 2000, de aanpassing van de EHS en uitspraken van de Raad van State. De voortgang van de uitvoering mag door de actualisatie niet vertraagd worden. Over vier jaar wordt opnieuw bezien of een meer fundamentelere herziening noodzakelijk zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.