Redactieblog

Zorgen over gebruik antibiotica

De veehouderij is niet zozeer verrast, maar wel bezorgd over het gebruik van antibiotica in 2007.

Vertegenwoordigers bekritiseren de steekproef die het landbouweconomisch instituut LEI uitvoerde. Uit een steekproef onder 159 veebedrijven blijkt dat in de veehouderij 8,9 procent meer antibiotica is gebruikt dan in 2006. De toename vond vooral plaats bij vleesvarkens en -kuikens.

"De LEI-cijfers geven een indicatie, maar zijn zeker niet representatief", oordeelt NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg. "Het onderzoek is gebaseerd op 52 vleesvarkens- en 42 zeugenbedrijven. Dat is een heel beperkte steekproef. We weten dat er grote verschillen zijn tussen bedrijven." Hij benadrukt het belang om het middelengebruik goed in beeld te krijgen.

Annechien ten Have van LTO varkenshouderij vindt dat het rapport de noodzaak van het masterplan Antibioticagebruik onderschrijft. "Ik denk dat de cijfers voor 2008 nog in deze trend zullen zijn. Ik verwacht in 2010 de eerste resultaten van het masterplan te zien."

"We willen niet alleen een representatieve meting, maar we willen vooral ook weten waarom antibioticum wordt ingezet, zodat het gebruik teruggedrongen kan worden", zegt pluimveevoorman Jan Wolleswinkel

"Het is lastig dat niet bekend is waarom er meer antibiotica is toegepast", zegt Arend Piebes van de KNMvD. "Kennelijk hebben de dieren in 2007 minder goede leefomstandigheden gehad waardoor gebruik van antibiotica nodig was. Hierbij kan het klimaat, het voer en de huisvesting een rol spelen."

Lees ook Gebruik antibiotica neemt toe in veehouderij

Of registreer je om te kunnen reageren.