341 x bekeken 1 reactie

'Waterwet leidt tot rechtszaken'

Een onduidelijk invulling van Europese waterregelgeving kan leiden tot een hausse aan rechtszaken.

De Tweede Kamer is bevreesd dat als het kabinet niet scherp formuleert wat zij verstaat onder een 'significante verslechtering' van de waterkwaliteit eenzelfde situatie ontstaat als bij Natura 2000.

Dat bleek vandaag tijdens een debat met milieuminister Jacqueline Cramer (Vrom) en staatssecretaris Tineke Huizinga (Waterstaat) over de Kaderrichtlijn Water. Brussel schrijft voor dat als de kwaliteit van een waterlichaam 'significant' achteruit gaat lidstaten maatregelen moeten treffen. Dit kan ertoe leiden dat ondernemers beperkt worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat precies onder significant wordt verstaan, is echter onduidelijk. Tweede Kamerlid Ernst Cramer (CU) vreest daarom dat slachtoffers van beperkende maatregelen naar de rechter zullen stappen. Hij trok een parallel met de Europese natuurwetgeving; ook bij Natura 2000 wordt dit begrip gebruikt, wat tot inmiddels een groot aantal rechtszaken heeft geleid.

Aanvankelijk gaf minister Cramer aan dat bij verschil van mening over de interpretatie inderdaad de rechter aan zet is. Dat schoot de CU’er echter in het verkeerde keelgat.

"Nu lopen de rillingen over mijn rug", reageerde het Kamerlid. "U mag ons dat probleem niet aandoen. Wij hebben meetbare grootheden nodig, anders zwemmen we weer die fuik in." De meeste andere fracties gaven hem hierin gelijk. De minister gaat nu bekijken hoe het begrip significant nader kan worden ingevuld.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Karel

    Jeroen, jij hebt het bij het juiste einde. De mestwet, de woz, de wion, de nieuwe waterschapswet, milieuwetgeving. Het zijn allemaal gatenkazen. De juristen hebben een bult op hun kop, van het lachen. De getrapte wetgeving: Den Haag maakt ze, en de rest kan het uitvoeren en financieel regelen. Dat leidt tot wanorde en rechtszaken en financiële ellende voor boer en burger. Wordt vervolgd in lengte der jaren.

Of registreer je om te kunnen reageren.