Redactieblog

653 x bekeken 26 reacties

Voordelen van grote bedrijven (7)

Grote bedrijven verdienen meer. Vooral de laatste jaren met de inkomenstoeslagen. Dat geeft ruimte voor investeringen en uitbreiding.

Dat grotere bedrijven sneller groeien dan kleinere blijkt uit de statistieken. Het proces van schaalvergroting zal nog sneller gaan dan nu wordt gedacht. Grotere bedrijven hebben de mogelijkheden en het management, dat verder kan kijken dan de keukentafel.

Er is ook tijd voor. De boer zich kan oriënteren op de ontwikkeling van zijn bedrijf. Ook hier bewijst de praktijk het. Bedrijven worden steeds vaker opgekocht door grotere boerenondernemingen, die er een medewerker op zetten. Zo ontstaan clusters van bedrijven, die gezamenlijk machines kunnen benutten, kosten verlagen en zich ook nog kunnen specialiseren. In de varkenshouderij komt dat veelvuldig voor, in de veehouderij in toenemende mate.

En niet alleen in Nederland. Vele bedrijven zullen ook hun vleugels uitslaan naar het buitenland. We zien dat steeds meer bij veehouderijbedrijven. Het is niet meer ongewoon dat er een dochterbedrijf wordt opgezet in Duitsland of Rusland. Nieuwe mogelijkheden, die het ondernemersschap van de boer meer inhoud geven. Hij is niet meer alleen de baas op de hectares van zijn eigen bedrijf, maar ook in een ander land, met andere regels en mogelijkheden.

Een goede zaak. Dat verheft het boerenbedrijf uit boven het beeld van de immer klagende Sieta van Keimpema's, die blijven mokken aan de keukentafel en wiens gezichtsveld beperkt is tot het keukenraam.

Grote boeren openen de vensters naar de wereld. Varen er wel bij, zowel financieel als geestelijk. Je hoort ze ook niet klagen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  zuivelconsument

  Ik dacht dat boeren echte ondernemers waren maar ik lees steeds vaker dat er veel inkomenssteun nodig is om die flutondernemers overeind te houden. Kom op belastingbetalers dit moeten we niet meer pikken wat een prutsers die boeren zeg geen koeien meer in de wei maar wel het handje ophouden. Andere sectoren zoals de tuinbouw krijgen ook geen inkomenssteun dus politiek zet het maar op de parlementaire agenda, wordt de melk vanzelf weer duurder!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ja, goed idee om de subsidie voor de grote boeren af te schaffen, deze grote bedrijven zijn dat extra geld helemaal niet nodig! Deze grote boeren krijgen ook al veel kwantumtoeslag bij onze melkcoöperaties ten koste van de kleinere bedrijven. Bovendien zijn ze zo veel slimmer, beweren ze!, en er is zo veel schaalvoordeel! Nu zorgt dat extra geld bij die groten er alleen maar voor dat de kleinere boer zo snel mogelijk van de markt gedrukt wordt. Vraag je af hoe het komt dat de kleinere boer nog steeds bestaat, komt dit misschien omdat deze efficiënter werken dan gedacht? Dus Gerda als je dit leest, haal de subsidie bij die hele groten maar weg, te beginnen bij de grootste blaaskaken!!! Geef de groten niet het monopolie en houd het platteland leefbaar!

 • no-profile-image

  Boesje

  Weinig respect voor een gezinsbedrijf en streven naar eerlijke verdelen van de winsten. Eigenlijk de winst een ander gunnen!!!

 • no-profile-image

  Jan

  Dit was op een symposium van de rabobank in 2003 in de Hanzehof in Zutphen. De avond ging over de Zuivelhervorming. De vragenstelster was een boerin uit Gorssel. Het is niet aangedikt, alleen de complete beantwoording was wat langer.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Vergaderboer is vast geen grote boer, blijft maar klagen over de DDB. Vergaderboer is echt een zielige ltoér, om zo aan de hand van Siem-Jan te worden mee gesleurt naar als maar groter.

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Weet je wat zuivelconsument, als jij het zo goed weet, schakel jij maar om in zuivelproducent, als je meent dat zuivelboeren in Luilekkerland wonen. Ga es in de State`s koeien melken, dan weet je wat er gebeurd als de markt dicteert. Lees dit:

  http://melkquotum.startpagina.nl/prikbord/3991329/amerikaanse-melkveehouders-zien-zwarte-sneeuw#msg-3991329

 • no-profile-image

  Rik

  Een kostprijs van beneden de 20 cent op een groot bedrijf in Duitsland. Dat zijn de bedrijven, waar we op de Europese markt moeten concurreren. Dat zijn ook te bedrijven, die tonnen aan melktoeslagen beuren. Voor ons ligt er dan ook maar één weg open: ook zorgen voor een lage kostprijs. Dat betekent toch grote bedrijven, hoe we er in ons hart ook op tegen zijn.

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Hé Jan uit Achterhoek, weet je zeker dat deze uitspraak van Olyslager niet is aangedikt? Ik heb wel vaker iets dergelijks over hem gelezen. Mocht het waar zijn, het is dat we in een “”beschaafd” land wonen, anders was hij waarschijnlijk ter plekke gelyncht, en terecht!

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Maar mocht zuivelconsument denken dat hij er voordeel bij heeft dat de zuivelmarkt vrij wordt gemaakt dan vergist hij zich. Een vrijezuivelmarkt heeft een vreemd bijverschijnsel, nl
  . dat het verschil tussen producent en consument groter wordt. In de VS is het verschil momenteel ruim 170 % in Canada, waar een door de boeren zelf geregeld quoteringssysteem draait, wat de belastingbetaler geen cent kost, maar 42% terwijl de zuivel daar ook nog enkele centen per liter goedkoper is.

 • no-profile-image

  tarweboer

  Ik ken hier ook een collega, die steeds groter en groter werd. Kreeg vorig jaar een ongeluk, en zit nu in een rolstoel. Als hij kleiner was gebleven, had dat ongeluk waarschijnlijk niet plaatsgevonden.
  Werken, werken, werken, maar ben je ook gelukkig met steeds maar groter????

 • no-profile-image

  zuivelconsument

  Wat een geklets zeg over dat goedkope voedselpakket, de vleesveeboeren en de groenteproducenten krijgen geen inkomenssteun maar hun consumentenprijzen zijn toch ook niet hoog dat heeft dus geen enkele invloed hertog-jan en al die andere verwende boeren!!. Die steun hebben jullie gewoon te danken aan een hele goede lobby die er zelf ook enorm baat bij heeft. De markt moet zijn werk doen zodat jullie weer gaan produceren wat er nodig is en dan volgt er vanzelf weer een goed bestaan voor zowel grote als kleine bedrijven. Grote bedrijven openen niet de vensters maar sluiten deze juist, dit soort bedrijven zijn niet meer te bevatten voor de consument pure bioindustrie, waar de koe gewoon verbruiksvee is en waar de consument zich helemaal niet lekker bij voelt! Pas op voor vergaderboer zijn teksten want ook hij is volgens mij een grote steungebruiker.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Ik ben ook voor afschaffing van alle subsidies. Maar dat gaat niet zomaar! Veel kleine bedrijven die leven van de subsidie. Als bij ons de subsidie er afgaat dan hebben we het enkele jaren moeilijk tot er weer een evenwicht ontstaat en de prijzen er op aangepast zijn. Per geproduceerde liter melk krijgen wij heel weinig subsidie. Dat komt omdat wij heel hard groeien en de premie's ontkoppelt zijn! Bovendien is de subsidie bedoelt als inkomsten steun! Wij geven veel meer uit aan lonen dan dat wij aan subsidie ontvangen. Sterker nog mijn medewerkers betalen veel meer aan loonbelansting dan dat wij aan subsidie ontvangen. Het was toch de bedoeling dat de inkomsten werden gecompenseerd door de melkpremie. Ik merk er hierdoor bar weinig van. Bovendien moet je de inkomsten steun door alle mensen die aan het bedrijf verdienen delen! Dan komen de grote er vaak veel slechter af! Dit komt omdat ze vaak na 2005 hard door gegroeid zijn. En de melkpremie zit nog bij de mensen die gestopt zijn. Het kan zijn dat er enkele grote bedrijven onterecht veel krijgen. Maar het is te kort door de bocht om er vanuit te gaan dat dat altijd zo is. Ik denk eerder het tegenovergestelde. Het is wel zo dat bij de grotere bedrijven meer kennis (o.a. over subsidies) zit dan bij de kleinere en daardoor eerder gebruikt gemaakt wordt van subsidies. Maar dat is geen misdaad maar een tekortkoming van de kleinere bedrijven! Een ander punt is het welzijn van het vee. Ik weet voor 100% zeker dat het gros van de kleine Duitse boeren de koeien in slechtere stallen huisvest! En ik weet ook voor 100% zeker dat bij ons het voer beter is dan bij het gros van die groep. En ik weet ook voor 100% zeker dat een koe eerder de juiste verzorging krijgt als die hem nodig heeft dan bij de meeste Duitse boeren, vooral in de jacht tijd en s nachts! En ik denk dat er meer dieren leed onstaat bij de kleine bedrijven dan bij de grote bedrijven. Want bij de grote bedrijven lopen veel meer dierverzorgers rond die er zorg voordragen dat alles goed verloopt. Daar kan het niet voorkomen dat koeien een tijd niet gemolken of gevoerd wordt. Bij de kleine bedrijven komen er veel minder mensen op de dam! Ik denk dat de vooroordelen van de grote bedrijven nooit weggaan. Maar ik weet dat ze voor ons bedrijf zeker niet kloppen!

 • no-profile-image

  scheepers

  is dit de vrije markt hoe groter hoe meer inkomessteun .legt dit de belasting betalende burgers maar is goed uit,gegr ps

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Zuivelconsument heeft wel een punt, als die subsidies wegvallen vallen ook de grotere, personeel gerunde bedrijven om en krijgt de doorsnee melkveehouder weer lucht. Maar zeg es zuivelconsument, die subsidies hebben wij niet bedacht, maar als men jouw een worst voorhoudt, hap je dan ook niet toe?

 • no-profile-image

  tarweboer

  groot bedrijf/ klein bedrijf, arm/ rijk, ondernemer/ werknemer. Doe waar je goed in bent, en als je gezond en gelukkig bent, dat is veel waard. Uiteindelijk gaat iedereen een keer dood

 • no-profile-image

  Jan

  Ik wordt niet vrolijk bij de gedachte dat dit soort boeren het beleid mede proberen te bepalen. Vergaderboer is een meeloper die zich niet laat informeren over wat zijn achterban wil, maar zich laat opjutten door mensen die hij zelf bewonderd. Dit soort vergaderboeren kunnen we missen als kiespijn. Als je lef hebt maak je bekent en vertel ons rechtstreeks dat je het liefst ziet dat de kleine boeren oprotten ten gunste van de groten. Vergaderboer is een ASOSIALE boer, die vergaderd voor eigen belangen en wit voetje probeert te halen bij de mensen die hij bewonderd om in die krungen een gevierd man te worden. Maar als de huidige melkprijzen een paar jaar aanhouden wil ik nog wel eens zien wie het het langste volhoud.

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Jaap uit Haarlem mag zelf ook wel even nadenken. Inderdaad, 80 % van de steun gaat naar 20 % van de grootste bedrijven. Daarmee worden ook deze bedrijven in deze roerige tijden, behoedt voor een mogelijk faillissement en wordt een substantiële overproductie in stand gehouden die, volgens de wetten van de markt immers voor een lage (producenten) prijs zorgen. Zo heeft de overheid al eeuwen een vinger in de pap in de productie van de eerste levensbehoefte, met naar één doel, een goedkoop voedselpakket voor de hele bevolking maar vooral ook de minst bedeelden en ja ook die in het buitenland.. Misschien niet efficiënt maar wel doeltreffend. Kijk maar naar de VS waar boeren minder beuren dan hier, maar de consument juist méér betaald.

 • no-profile-image

  Jaap

  Boerin uit Friesland, u maakt het nu wel erg bont. Een grote boer krijgt tonnen subsidie om de consument goedkoper voedsel te kunnen leveren? Kom nou. Een groot deel wordt immers geëxporteerd. Dan subsidiëren we consumenten elders ook. Denk toch even na, boerin. U wordt gewoon in watten gelegd. Gelukkig is dat over een paar jaar voorbij. Dan kan steun weer worden gegeven aan degenen, die het echt nodig hebben: de minderbedeelden onder ons.

 • no-profile-image

  Boerin

  Weet zuivelconsument wel waarom die subsidie aan de boer verstrekt wordt?
  Juist ja, om er voor de zorgen dat de consument goedkoop voedsel heeft.
  Ondanks die subsidie valt er voor de meeste boeren met hard werken nog geen rooie cent te verdienen.

 • no-profile-image

  boer

  Hey tarweboer, dat was hij nog niet groot genoeg. Je moet ook groot genoeg zijn om ook arbeid uit te besteden. Dat is ook de stelling van vergaderboer, wel ff goed lezen he !!

 • no-profile-image

  Piet

  Altijd dat gezeur of groot danwel klein het ultimieme streven is. Over 25 jaar zien we wel wie er over zijn gebleven. Ik veronderstel dat ook bekend is welk deel van de boeren van 25 jaar terug zijn blijven bestaan.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Wij hebben een bedrijf in Duitsland wat groter is dan dat in deze weblog als groot bestempelt wordt. Wat men in Nederland groot vind noem ik een verkapt gezins bedrijf. Daar zijn weinig schaal voordelen te halen. Bij bedrijven van 200 tot 500 koeien is de eigenaar altijd de zak. Daar boven gaat het echt heel hard. Als iemand een bedrijf van 1000 koeien goed kan managen dan wordt daar veel geld verdiend. Deze bedrijven kunnen zonder inkomsten steun! Wil niet zeggen dat ze die niet moeten krijgen! (ivm rechtsongelijkheid)Op zulke bedrijven hebben ze vaak minder koeien per vak
  als bij zo'n verkapt gezins bedrijf. Per uur wordt bij een groot bedrijf wel meer verdient! Maar daar streven ze naar een normale werk week! Wat de reden is dat ik hier op reageer is over de uitspraak dat Directeuren van grote melkveebedrijven niet klagen over de melkprijs. Dit is zeker niet waar. Ik klaag zeker over de markt. Ik heb een kostprijs die onder 20 cent uitkomt als ik de aflossing stil zet! Dit kan ik een paar jaar volhouden en dan moet die weer boven de 40 cent uitkomen om de verliezen te compenseren. Maar gemiddeld boven de 30 cent is nodig! En dat terwijl ik technisch beter draai dan het gemiddelde van de 25% beste in Nederland. Ik heb ook meegestreden met de BDM. Er is meer als 100.000 liter melk in de mestput gelopen. De eerste argument die ik heb is er een die ze in Nederland niet hebben. Solidariteit!!! Wat gebeurd er met al die kleine boertjes. Die hebben allemaal een gezin te onderhouden! Die werken vaak 80 uur in de week en verdienen minder dan mijn melkers! Als het quotum weg valt dan wordt het een bloed bad onder de boeren die minder dan 100 melkkoeien hebben. Ten tweede, als de melkprijs stabiel is dan is het veel beter te plannen. Bij een groot bedrijf kan de maand omzet zomaar 100.000 euro hoger of lager uitvallen. En dan hoeft de melk prijs nog niet zoveel te schommelen! Probeer hier maar eens een goede liqiditeits prognose te maken. En dit is naar mijn mening de belangrijkste op een groot melkvee bedrijf. En de volgende belanrijke reden is dat er heel veel waarde in quotum zit. Vaak miljoenen! Allemaal weg! Dat gaat lang niet zo hard bij de Nederlandse bedrijven! Die zijn namelijk veel kleiner! Dus kom niet met het argument van zij klagen niet net als Sieta, maar zeg de volgende keer ZIJ STRIJDEN MET SIETA! Bovendien heb ik best begrip voor de reaktie van de Nederlandse melkveehouder dat het bijna niet mogelijk is om een groot melkveehouderij bedrijf op te zetten in Nederland. Die hebben namelijk last van mestafzet kosten die op kunnen lopen tot boven de 25 euro. En grond aankopen kan pas als je de koeien hebt die de grond betalen. En dat zijn meer dan 2 koeien per ha! Ik vind het goed dat er gepraat wordt over de positieve kant van de grote bedrijven. Maar dat is voor bijna niemand in Nederland mogelijk. Voor de koeien is het wel veel beter, maar dat moet vergaderboer de volgende keer zelf maar schrijven!

 • no-profile-image

  Jan

  @ Jan, Achterhoek, weet jij ook waar en wanneer Olyslager die uitspraak gedaan heeft????

 • no-profile-image

  Jan

  Goed zo Piet, net zo lang concurreren tot je zelf aan de beurt bent om te verdwijnen.

 • no-profile-image

  Jan

  Hey Jan, die zit.
  Wil er nog een uitspraak bij doen van de hr Olyslager (destijds concerndirectielid bij Frieslandfoods)(2003)
  Dit na een vraag uit de zaal :"hoe denkt U dat jonge boeren de zuivellhervormingen zouden kunnen overleven. Atnw:"Ik heb niks met boeren en niks met jonge boeren. Het uitbetalen van een lage melkprijs past goed in het beleid van de concerndirectie. Melk is voor ons een kostprijs dus het liefst betaalden wij niks voor de melk. Ons doel is het afdwingen van schaalvergroting ( -33% boeren). Wij zullen er alles aan doen om ons doel zo snel mogelijk te bereiken en daar past het betalen van een lage melkprijs goed bij".

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Ik neem aan dat vergaderboer deze verheffende preek houdt om deze en gene uit de tent te lokken. Zo niet, heeft het veel weg van het rijkeluiszoontje dat, zichzelf op de borst kloppend, misprijzend neerkijkt op het straatschoffie. Enige solidariteit is hem volkomen vreend. Smakeloos.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.