Redactieblog

Nieuwe subsidieronde reductie broeikasgas

SenterNovem opent 1 maart een nieuwe subsidieronde voor de Reductie van Overige Broeikasgassen (ROB).

Via deze subsidieregeling kunnen bedrijven subsidie krijgen voor de reductie van broeikasgassen met uitzondering van CO2. De regeling richt zich vooral op de ontwikkeling van innovatieve technieken en aanpassingen in de bedrijfsvoering in de landbouw om de uitstoot methaan en lachgas te verminderen. In 2009 is er in totaal 750.000 euro beschikbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.