243 x bekeken

Greenports: ‘Tuinders trekken weg uit Westland’

De plannen van het kabinet voor de ontwikkeling van de Randstad kunnen ertoe leiden dat tuinders wegtrekken uit het Westland. Als de afname van de productie zich doorzet, krimpt het areaal binnen enkele jaren mogelijk met bijna duizend hectare.

Dat stelt Nel van Dijk van Greenports Zuid-Holland. Zij sprak gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de Structuurvisie Randstad 2040. Van Dijk is kritisch op een passage waarin wordt gesteld dat de grootschalige productie in toekomst wellicht niet meer in het Westland plaatsheeft.

“Belangrijke spelers vragen zich nu al af of zij wel moeten blijven”, zegt Van Dijk. “Het gevaar bestaat dat zij zich naar elders in binnen- of zelfs buitenland verplaatsen.” Omdat de verwerking van tuinbouwproducten wel in die regio is gevestigd, zal dit volgens Van Dijk leiden tot meer filevorming en dus een toename van de uitstoot van schadelijke stoffen.

De Greenports Zuid-Holland zijn op dit moment in onderhandeling met de provincie over een klimaatconvenant. Naar verwachting worden in september de handtekeningen gezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.