Redactieblog

Europese Hof buigt over openbaarheid proeven gemodificeerde gewassen

Het Europese hof van Justitie buigt zich over de bekendmaking van de locatie waar proeven worden gedaan met genetisch gemodificeerde organismen.

Volgens wetgeving kan het doelbewust introduceren van gemodificeerde gewassen niet als vertrouwelijk worden beschouwd. Het hof buigt zich nu over de vraag of de locatie moet worden aangegeven op perceelsniveau (kadastraal) of op streekniveau (kanton, departement)

Indien het Hof van oordeel is dat "de plaats van introductie van genetisch gemodificeerde organismen" moet worden opgevat als het kadastrale perceel, vraagt de nationale rechter van Frankrijk bovendien of een voorbehoud verband houdend met de bescherming van de openbare orde kan worden aangevoerd tegen het bekendmaken van de locatie van de proeven met gengewassen. Het Hof doet dinsdag uitspraak.

Of registreer je om te kunnen reageren.