Redactieblog

1 reactie

Chlooramfenicol

De verontwaardiging over de 350.000 euro die een kalverhouder uit Marum moest betalen vanwege de aanwezigheid van chlooramfenicol in een kalf is groot.

Waarom? Ten eerste: er mag 0,30 microgram van het spul in een kalf zitten, er is 0,31 microgram gevonden, dus dat is een zeer kleine overschrijding. Ten tweede: de boete staat niet in verhouding tot de overtreding. Ten derde: de kalverhouder kreeg van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) op bijna alle punten gelijk, maar hij moet toch de boete betalen.

Als je het zo in de krant leest lijkt het inderdaad alsof 'de overheid de boeren probeert kapot te maken'. Toch valt er wel wat te nuanceren. Men moet weten dat het om een nogal gevaarlijk goedje gaat. Daarom heeft de Codex Alimentarius Commissie gesteld dat vanwege de toxiciteit er geen residulimiet voor chlooramfenicol kan worden vastgesteld en dat de stof niet gebruikt moet worden in de voedselproductie. Elke hoeveelheid, hoe gering ook, kan een gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier.

Het is dan ook op grond van Europese verordeningen verboden om deze stoffen aan voedselproducerende dieren toe te dienen. Het is dus niet zo dat een kalf zonder meer 0,30 microgram mag bevatten. Bovendien ging het niet om een boete, maar om het inhouden van slachtpremies. Dat is toch wel wat anders. Een slachtpremie is een subsidie en ik kan mij wel voorstellen dat de overheid deze niet wenst te verstrekken aan wetsovertreders.

Het is wel vreemd dat in de krant wordt gesuggereerd dat de kalverhouder bij de rechter op bijna alle punten gelijk kreeg. Dat klopt niet. Het productschap had in eerste instantie verkeerde informatie gebruikt voor het besluit. Naderhand is dat rechtgezet en daarom bepaalde het CBB dat het besluit weliswaar moest worden vernietigd, maar dat de rechtsgevolgen (inhouding van premies) in stand konden blijven.
Zo ziet men maar weer dat onwetendheid de verontwaardiging bevordert. Ben ik het dan eens met de gang van zaken? Nee, dat ook weer niet. Dergelijke sancties horen niet door het bestuur te worden opgelegd, maar horen in het strafrecht thuis.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Piet Wisse

    Het inhouden van premie is wel iets anders als het opleggen van een boete, maar de impact is in beide gevallen gelijk. Het opleggen van een korting van 350.000,- staat niet in verhouding met de fout. De overheid, hierin de geldverstrekker/geld-inhouder, heeft een zorgtaak richting haar ondernemers en burgers. De overheid moet dus een sanctie opleggen die in verhouding staat tot de overtreding. Dit moet worden getoetst aan de wet, en niet aan de voorwaarden van subsidie.

Of registreer je om te kunnen reageren.