Redactieblog

21 reacties

Moet kwantumtoeslag eraf?

De kwantumtoeslag van FrieslandCampina staat ter discussie.

Na Leo Lacroix is nu Henk Voskuilen bezig het verzet te organiseren.

Hij doet dat via de koninklijke weg. Niet actievoeren maar via het initiatiefrecht proberen het punt kwantumtoeslag op de agenda van FrieslandCampina te krijgen. Dat moet een eitje zijn. Immers, er zijn meer kleine boeren dan grote. Die voelen er niets voor bij te dragen aan de kwantumtoeslag voor de grote boer. FrieslandCampina kan haar borst maar nat maken. Mits goed georganiseerd door Voskuilen en met steun van de NMV zijn die handtekeningen er zo.

Blijft natuurlijk de vraag of het doel de middelen heiligt. DeltaMilk schermt ook met een systeem zonder kwantumtoeslagen. Dat is coöperatief en eerlijker, zo wordt gesteld. Alle leden worden dan gelijk behandeld.

Toch werkt het in de praktijk niet. We moeten even terug naar het verleden. Waarom zijn de kwantumtoeslagen ingesteld? Niet als hobby van de bestuurders, maar omdat de grote boeren weg gingen. Zowel bij de zuivelindustrie als bij de veevoercoöperatie. Ze werden daardoor gedwongen om te komen met kwantumtoeslagen of kortingen. Gewoon om de rendabele grote boer binnenboord te houden.

Willen we nu weer terug? De geschiedenis zal zich herhalen. Grote boeren zullen overstappen naar de onderneming die wel kwantumtoeslag verleent. Dan begint het hele verhaal weer opnieuw. Op den duur zal weer gekozen worden voor de invoering van de toeslag. Want grote boeren heb je nodig binnen de coöperatie.

Bovendien, is het verzet tegen de kwantumtoeslag niet grotendeels gestoeld op jaloezie? Een slechte eigenschap om een systeem te willen veranderen.

Niet doen dus.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Patrick

  In 2007 hebben grote veehouders die dreigde te gaan vertrekken (bij Campina)hogere kwantumtoeslagen af weten te dwingen. Achteraf kunnen we constateren dat die veel te ver doorgeschoten zijn. We moeten terug naar een systeem waarbij t voordeel van t op 1 adres ophalen van veel melk terugvloeid naar de desbetreffende boer en meer ook niet!
  Boeren die zich hier niet in kunnen vinden zou ik rustig naar een andere afnemer laten vertrekken, hadden we in 2007 ook al moeten doen.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Ik denk dat uit ervaring vanuit Duitsland en met name de NRW dat zij de kwantumtoeslag er niet af halen. Daar zijn namelijk alle grote weg en naar een fabriek die wel goede kwantumtoeslagen betalen. Die niet goed uit kwam met de kwantum toeslag zijn naar hochwald gegaan. En nu zijn het alleen nog maar boertjes waar je beter de melk niet op kunt halen vanwege de kosten. In Nederland zal dat niet zo snel gebeuren, maar dat risico gaan ze denk ik geen tweede keer aan.

 • no-profile-image

  Harry

  Ik vind dat de discussie over de kwantumtoeslagen niet opnieuw gevoerd moet worden. Bij de fusie tussen Friesland Foods en Campina zijn daar duidelijke afspraken over gemaakt. Die hebben ons als Campinaboeren doen besluiten tot de fusie. Het bestuur van FrieslandCampina creëert veel ellende als ze nu achteraf andere besluiten zouden nemen. Dat zou het vertrouwen in de coöperatie ernstig schaden.

 • no-profile-image

  paul

  het is gewoon niet eerlijk : verschillende prijzen voor de melk. Voor leden moet dezelfde melkprijs gelden. Het is niet cooperatief, en de kleintjes moeten zo meebetalen aan de melkprijs van de groten.
  Ik ben dus voor gelijkheid binnen de cooperatie.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Vroeger was men heel sociaal, de breedste schouders droegen de zwaarste lasten. Nu leven wij in een graaicultuur, en hebben de grootten nooit genoeg. Oftewel, ikke ikke en de rest kan stikken. Vergaderboer geeft nu aan dat het bij de kwantumtoeslag gaat om jaloezie van de kleine boeren. Zo wil hij deze graaicultuur rechtvaardigen, bah..

 • no-profile-image

  Wim

  Feit is dat de kwantumtoeslag veel hoger is als de besparing op kosten bij het ophalen van grotere hoeveelheden melk. Dat kan nog een hete lente worden bij FC.

 • no-profile-image

  Hendrik

  Een coöperatie is een middel voor de boer om een hoger inkomen te krijgen. Dat geldt ook voor de grote boer. Zijn bedrjf is commercieel aantrekkelijk voor de coöperatie. Dat buit hij terecht uit. Als de kleine bedrijven dat niet goed vinden, dan verdwijnen ze zelf maar. Coöperatie is niet: allemaal gelijk. Als grotere boer wil ik daar ook de voordelen van incasseren. Daarom ben ik lid van FrieslandCampina. Als ik die voordelen = kwantumtoeslag, niet meer krijg, kijk ik rond naar een andere zuivelonderneming. Dat is de werkelijkheid. Dat moeten de kleinere collegas zich goed realiseren. Misschien kunnen ze zich beter bij Delta Milk aansluiten. Daar had ik ook wel heen gewild, maar ze bieden grote veehouderijbedrijven gewoon te weinig. Een gemiste kans voor deze nieuwkomer op de melkmarkt.

 • no-profile-image

  Hendrik

  Wij verschillen van mening, melkveehouder. Een coöperatie is niet opgericht om allen gelijk te behandelen, maar om de leden winst op te leveren. Dat is verschillend voor grote en kleine bedrijven. De coöperatie - en dus ook de kleinere bedrijven - hebben de grote bedrijven nodig om samen een goede onderneming neer te zetten. Om mij als grotere boer daar ook bij te betrekken moet ik een extra vergoeding voor het groot-zijn hebben. Dat bieden particuliere ondernemingen ook. Ik wil het bij mijn coöperatie niet minder hebben. Overigens is dit in de veevoerwereld nog meer gebruikelijk. Daar kan ik met de omvang van mijn bedrijf zoveel kortingen krijgen dat de mengvoercoöperatie voor mij niet meer aantrekkelijk is. Verder nog een vraag: waarom accepteren we dit systeem voor veevoer heel gemakkelijk en doen we moeilijk bij de zuivel?

 • no-profile-image

  Albert

  Het gaat wel ergens over, spotmelker. Elke boer boven de 1,2 miljoen kg melk profiteert fors. Dit wordt door de kleine boer betaald. Zo onderhouden die de grote boeren. Dus spotmelker, even rekenen voordat je reageert. Of ben je door niet de rekenen een melker voor de spotmarkt geworden? (Dan was het laatste jaar geen vetpot.)

 • no-profile-image

  A.Cornelissen

  Bij een correcte (vaste)kostentoedeling wordt niemand bevoordeeld of benadeeld in een cooperatie. Dit hoort ook bij het cooperatieve gedachtengoed,samen inkopen of samen de opbrengsten vermarkten. Een kwantumtoeslag hoort hier niet bij.Uiteraard zal er altijd wel iemand zijn die moeite heeft met het cooperatieve gedachtengoed en inderdaad hebben helaas een behoorlijk aantal leden in 2007 afscheid genomen van Friesland Food door korter termijn denken.
  Hoe ze er nu over denken weet ik niet.

  De heer lacroix heeft voor zijn initiatiefrecht minimaal 100 handgeschreven handtekeningen nodig, e mails e.d. tellen niet. Daar ik zijn initiatiefvoorstel steun heb ik op zijn verzoek mijn handtekening op een lijst gezet en tevens op de najaar regiovergdering in Donkerbroek bij de uitgang de lijst neergelegd voor eventuele andere leden om ook te tekenen.
  Inklustief mezelf hebben 12 leden terplaatse getekend ,waarbij het opvallend is dat hier ook enkele forse melkproducenten bij waren, waar afschaffing van de kwantum toeslag op korte termijn duidelijk geld gaat kostenvoor hun.
  Dus melkveehouder, S. het korte termijn denken is gelukkig niet algemeen en er zijn ook grote melkproducenten ,die het cooperatieve gedachtengoed vlot ondersteunen.

  De 12 handtekeningen heb ik naar de heer Lacroix opgestuurd, die volgens mij thans gezien zijn inzet al zeker de benodigde handtekeningen moet hebben.

 • no-profile-image

  boertje

  kwamtum toeslag is ook een verkeerd
  woord. het zou doorgerekende kosten moeten heten voor het vervoer en bemonstering, extra risico (de kans dat 1 boer penceline in de melk heeft is kleiner dan bij 5)van het appart houden enz. tot het in die hele grote tank komt waar je niet meer weet van wie het is. Als je dan alles opteld dan zou het verschil misschien nog groter moeten zijn.
  p.s. ik ben geen grote melkvee houder.

 • no-profile-image

  spotmelker

  @ albert warfstermolen; begrijp me goed albert, Grote boeren kicken op quantumtoeslag maar vergeten dat ze bij een uniforme melkprijs maar tienden minder beuren. Alleen dan heet het gewoon melkgeld. Dat bedoel ik met nergens over gaan.

 • no-profile-image

  Vergaderboer

  Melkveehouder, je hebt gelijk. De opmerking over jalouzie hoort niet thuis in dit artikel. Het spijt me. Die neem ik terug. De discussie hoort te gaan over wel of geen kwantumtoeslag en nergens anders over.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Tjesus vergaderboer, zo'n slecht stuk heb ik zelden gelezen. De argumenten die pleiten voor herziening van (de hoogte van) de quantumtoeslag proberen dood te slaan met het enkele tegenargument jaloezie, is een zwaktebod van jewelste.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Hendrik Zeewolde; je vergeet wat. Een coöperatie is omgericht om álle leden(gelijk) te laten profiteren van bundeling van afzet. Als jij dit gedachtengoed niet wil respecteren, dan staat het je net zo vrij te vertrekken als ieder ander. Het kan niet zo zijn dat in een coöperatie de groteren het beleid (kunnen gaan) bepalen qua prijsvorming waarbij de werkelijke kostentoedeling uit het oog verloren wordt. Begrijp me goed, dat er een verschil kan zijn in kostentoedeling, daar is niets mis mee. Maar als kwantumtoeslagen worden gebruikt om "groteren" binnen te houden dat wordt gezaagd aan de wortels van het coöperatieve gedachtengoed. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Als je alle zwakke schakels wilt verwijderen, dan blijft er ook geen ketting over, dus ook geen coöperatie.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik denk dat wij van mening blijven verschillen Hendrik. Ik leg het uit als dat je van twee walletjes wilt eten omdat je naar jouw mening een groter deel van de uiteindelijke winst (en daar gaat het me om) wilt hebben. Enerzijds wil jij je warmen aan de afzetzekerheid die een coöperatie biedt, terwijl je gelijktijdig (door de schaalgrootte) de hoogste prijs wilt afdwingen. Dit gedachtengoed past wellicht bij een particuliere afnemer maar naar mijn mening niet bij een coöperatie. Ik kan het verhaal ook omdraaien; doordat door een "kleinere" melkveehouder nou net de tankwagen geheel gevuld raakt creëer je een efficiëntere rit. Wie komt dan dit voordeel toe, de kleinere of de grote boer? Hier kun je wel een balletje over opgooien. Geldt hetzelfde als de "kleinere" overstappen omdat ze simpelweg moeten boeten cq betalen voor de grotere broers. Wat denk je zelf wat er met de efficientie in de fabriek gebeurt, en wat dit voor de uit te betalen melkprijs gebeurt? Als ik eerlijk ben, horen collega's met jouw instelling eigenlijk niet bij een coöperatie thuis, maar op de spotmarkt waar de tucht van de vrije markt regeert. Hier kun je ten alle tijden het uiterste uit de kan halen, waarbij de lusten en lasten je ook toekomen. Bij een voerleverancier worden kortingen gehanteerd (op bepaalde dagen zelfs meer vanwege transportefficiëntie) om het efficiëntievoordeel direct bij de klant terug te brengen. De korting voor de klant bij automatische betaling is misschien wel een mooi voorbeeld hiervan.

 • no-profile-image

  Izaak

  Bij krachtvoer ligt kwantum korting veel gemakkelijker. Ik laat elke winter inschrijven op de hoeveelheid krachtvoer die ik nodig heb. Door de grote hoeveelheid is het altijd een particuliere ondernemer, die levert. Voor de speiale zaken heb ik dan nog de coöperatie. Bij de zuivel is alles moeilijker. Daar ben je aan handen en voeten gebonden. Ik zie daar ook geen oplossing voor.

 • no-profile-image

  spotmelker

  Quantumtoeslag is gewoon een sigaar uit eigen doos. Reken maar na: het totale uitgekeerde melkgeld inclusief quantumtoeslag gedeeld door het totaal aantal geleverde liters. Die prijs komt tienden van centen onder de grote-boerenprijs en centen boven de kleine-boerenprijs. Dit komt doordat het gros van de melk wordt geleverd door bedrijven die al een aardig stukje quantumtoeslag beuren. Vooral blijven muiten, het gaat nergens over.

 • no-profile-image

  Sjorske

  Vergaderboer en Hendrik uit Zeewolde zullen er vanzelf wel achterkomen dat bij FrieslandCampina 2 kleine boeren gelukkig nog steeds meer te vertellen hebben als 1 grote, daarbij zijn er ook nog eens vele grotere (zoals ondergetekende) die weten dat t syteem zoals t nu bestaat verre van eerlijk is en op den duur dus nooit stand kan houden.
  Kortom; de veel te royale kwantumtoeslag heeft zn langste tijd gelukkig gehad!

 • no-profile-image

  wim roeterdink

  Je kunt tegen als voor zijn tegen deze kwamtum toeslagen maar als je in alle redelijkheid nadenkt is het gewwon veel voordeliger om meer melk per adres op te halen en mag er ook iets meer geld voor betaald worden. Het werk zoals we alllemaal al weten al jaren zo in de mengvoedersector,bij verzekeringen ,banken ,groothandels en waar niet. Het is gewoon zo hoe meer iemand af neemt hoe voordeliger dit gemiddeld per eenheid uit pakt.
  Je kunt het ook nog van een andere kant bekijken want door die ondernemingen kan de fabriek ook kosten bewuster werken en word ook de melk van een kleinere ondernemer ook beter ter gelde gemaakt dus ook hier heeft elke type ondernemer groot zowel klein ook voordeel van . Dus ik denk net als vergader boer dat dit toch een stukje emotie is tegen beter weten in

 • no-profile-image

  veeboer

  Iedere boer heeft belang bij een degelijke produktafzet,zwaar gefinancierde bedrijven in het bijzonder. Wat weglopen van grote boeren??? Zij die weggingen bij frieslandfoods?? boeren ze nog ?? Er is een nieuwe tijd na de euforie van 2007.Een tijd van samen de schouders er onder, daar past een vaste kosten berekening bij. COOPERATIEF! veeboer

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.