Redactieblog

97 reacties

Marianne's dolksteek: dood door schuld

Je zult maar geitenhouder zijn. Je bedrijf is besmet met Q-koorts. En dan zegt Marianne Thieme over de slachtoffers van de Q-koorts: dood door schuld. Dat tikt aan.

Vorige week plaatste Marianne deze dolksteek in de rug. Zowel voor de televisie als in de Tweede Kamer gebruikte ze de term. Het was zelfs de overige Kamerleden te erg. Ze vroegen haar de uitdrukking terug te nemen.

Marianne weigerde. Ze vond het optreden van de overheid laakbaar. Vandaar haar krachtige taal. Ze nam geen woord terug. Het was dus bewust. Geen 'slip of the tongue'.

Zou het nu nooit eens in het mooie hoofdje van mevrouw Thieme opkomen dat ze met haar woorden de geitenhouders in het hart treft? Hun gezinnen gaan zwaar gebukt onder de Q-koortsepidemie. Ze worden op straat nagekeken en gemeden. Ze zouden de besmetting eens kunnen verspreiden. Ze zijn op het ogenblik paria's in de maatschappij. Vooral nu ze door het openbaar maken van de besmette bedrijven publiekelijk aan de schandpaal worden genageld.

En dan wrijft mevrouw Thieme met haar vernietigende opmerking "Dood door Schuld" nog zout in de wonden ook. Geitenhouders trekken zich die opmerking persoonlijk aan. Tenslotte is de besmetting afkomstig van hun bedrijven. Het zijn ook mensen.

Daar heeft mevrouw Thieme kennelijk geen boodschap aan. Ze heeft maar één doel voor ogen en dat is stoppen met het houden van dieren voor commerciële doeleinden. Daarvoor gebruikt ze alle middelen. Dat ze dat in dit geval doet over de rug van goedwillende geitenhouders deert haar kennelijk niet.

Wat een armoede in haar hart.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan

  Voor dat ik slapen ga...............................

  Wil ik je zeggen, dat het anders zou kunnen:
  Hoe, weet ik niet zo precies

  Wel weet ik hoe het was:
  Ik was bij het kalveren van een koe
  De zon, die scheen en de buitenlucht was fris
  Het kalfstier kwam...., de boer erbij en ook de buurjongens en ik - uit het andere dorp -
  Het stierkalf viel op de grond in de groene wei, afgelikt...........
  Ik zei - voorzichtig - omdat ik echt keek
  "Boer: zie jij dat ook?"

  Wat zie je Jan vroeg de boer?
  Ik kijk in de koe,van achteren, zei ik met enige schroom wat bedremmeld.

  Boer: zie ik : "Ik zie er nog één"


  Je ziet ze vliegen Jan, dat kan niet, zei hij

  Ik bleef staan, nu als je het zo wilt noemen solidair, met de koe.

  En zowaar: er kwam later een tweede stierkalf,
  kennelijk een fenomeen in de ........wereld.

  Dat zei de boer toen ik weer met hem sprak. Hij was toch wel trots.

  Ik - die niets en ontwetend niets onmogelijk acht - verwonderde me, alles overwegende..

  Maar, dit is echt anders, hier worden grenzen overschreden.

  Boer, wil je nu weer luisterej, voor ik slapen ga?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dit is wel een vreselijke verkrachting van de werkelijkheid. Marianne Thieme heeft zowel bij Pauw en Witteman als in de kamer de verantwoordelijke ministers Verburg en Klink én derhalve de regering 'dood door schuld'verweten. Zij heeft met geen woord, letter of leesteken de geitenhouders daarvan beschuldigd! Dit is weer tekenend hoe er telkenmale weer stemming wordt gemaakt tegen mensen die terecht kritische geluiden naar buiten brengen over de intensieve veehouderij. Gert en Geen Boer, als je niet weet waar je het over hebt dan moet je, op z'n brabants gezegd, "de moel dichthouwen!" En tegen Geen Boer wil ik dit nog zeggen: Marianne's partner is melkveehouder. Ze weet dus wel een klein beetje waarover ze het heeft!

 • no-profile-image

  Jan

  @melkveehouder.
  Weet je waar ik nu echt benieuwd naar ben? Dat is de beantwoording van de vragen die hieronder zijn gesteld. Jij bent natuurliijk niet verantwoordelijk voor de sector, maar je uitstpraak "als de bomenc willens en wetens naar de weg toe blijven staan" licht je niet toe.
  Ok, ik kom uit de randstand, maar ik wil je echt wel proberen te begrijpen/verstaan, los van de uitspraak van Thieme.
  Leg het me uit svp, anders is de afstand tussen onze bedoelingen zo onmetelijk groot.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Helemaal mee eens Wim Boersma. Alleen denk ik dat het geen boter is maar Geitenkaas!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Al deze reactie`s lezende, kun je constateren dat de volgende uitdrukking toch wel weer klopt: De z.g. beste stuurlui staan weer aan wal te schetteren!

 • no-profile-image

  ll

  Tjonge ,tjonge wat zitten er een aantal profeten op deze site en wat zien ze zich zelf graag schrijven.

 • no-profile-image

  happy

  Thieme is gewoon de frontvrouw van de politieke tak van alle criminele en terroristische organisaties en zal niet rusten blijkbaar wanneer de laatste boer opgerot is. Hoe men dan aan voedsel komt weet men niet. En herkauwer idd als je niet weet waarover je praat "smoel dichthouwe" !! Kom liever eens met een onderbouwy plan hoe wij de wereld moeten voeden in 2050 zonder boeren zoals jullie graag willen, ook financieel graag want wij zijn geen liefdadigheidsinstelling.

 • no-profile-image

  herkauwer

  De wereld volgens Melkveehouder: blablabalblablablabla undsoweiter, undsoweiter, undsoweiter, et cetera, enzovoorts, bis, bis, bis BASTA! Want het gaat alleen maar om eigengelijk en opgeklopt negativisme jegens terecht verontruste en bezorgde critici. Zonder goed te lezen wat er feitelijk wordt en werd ingebracht.

 • no-profile-image

  Geitenhouder

  Gisteravond de dierenarts gehoord in Pauw en Wittteman? Die mevrouw hield van dieren en mensen. Ze voelde mee met het leed dat de geitenhouders treft. Eindelijk eens iemand die ons een hart onder de riem steekt. Dat is weldadig na al dit gescheld van spotvogel enz. De woorden die ze gebruiken zijn op zich al milieuvervuilend.

 • no-profile-image

  .

  Hela, de reactie van herkauwer hedenochtend is verdwenen. Mooi.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dat is het Linda, maar erg moeilijk om op foto en film vast te leggen omdat het op boerenerven en in stallen gebeurd. Dus op privé terrein. Morgen zou de landelijke pers massaal naar Hoogersmilde moeten gaan, want daar wordt overduidelijk door het totalitaire LNV gedemonstreerd waar het wérkelijk om gaat: het willens en wetens kapot maken van een sector en van tienduizenden gezonde dieren ten behoeve van andere agri-kapitalistische belangen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Jaap. empathie is prima, maar heb jij ooit weleris gehoord van Zorgplicht? Dierenhouders, ongeacht of zij dit al dan niet bedrijfsmatig doen, zijn aansprakelijk voor hun menagerie en dienen terstond melding te maken van ernstige ziekteverschijnselen die zij waarnemen bij hun dieren. Ook moeten zij de omgeving van hun houderij in kennis stellen van mogelijke gezondheidsgevaren. Aannemende dat de (meeste) geitenhouders de ziekteverschijnselen bij hun dieren - al dan niet via de veearts- hebben aangemeld ligt de verdere verantwoordelijkheid voor het bestrijden van de ziekte bij de overheid. Die dient de mate van gevaar voor andere veestapels en voor de volksgezondheid te bepalen en verdere maatregelen te nemen. Het is de taak van parlementsleden om voortdurend de deugdelijkheid van het beleidsmatig functioneren van de regering te controleren. En niet om branche-groeperingen in bescherming te nemen. Ik zie dus werkelijk niet waarom Marianne Thieme, die als enige in de Kamer haar controlerende taak serieus heeft genomen, ook maar enige blaam zou treffen. Het niet handelend optreden van een op de hoogte zijnde overheid, met als gevolg een of meerdere sterfgevallen, is bezwaarlijk anders te duiden dan dood door schuld. Het siert het parlement geenszins dat zij unaniem het eigen disfunctioneren als toezichthouders op de deugdelijkheid van het bestuur, bezegelden door afstand te nemen van Thiemes harde conclusie.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Tukker 72, ik neem aan dat jouw naam synoniem is aan jouw herseninhoud? Nou man, 72 kubieke millimeter is niet al teveel! Verder ga ik niet in op de inhoud van het jiskefet dat jij in dit forum leegkieperde.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Heel simpel Jan, als je de overheid wilt verwijten dat ze gefaald hebben in de aanpak de Q koorts, en hen (op dit punt) dood door schuld wilt verwijten, dan zijn ze (en ook de natuurliefhebbers) voor alle zieken, invaliden en doden als gevolg van ongevallen door bomen naast de wegen (juridisch gezien) net zo zeer aansprakelijk voor "dood door schuld". Dit vanwege het feit dat de overheid ermee bekend is dat zij weggebruikers dagelijks aan het risico blootstellen te overlijden, of invalide te worden, door een botsing met een boom. En dit risico is vele malen groter als dood gaan door besmetting als gevolg van een dierlijke ziekte. Als je nieuwsgierig bent naar de achtergrond van mijn betoog, dan hierbij mijn uitleg; ik stoor met mateloos aan het feit dat iedere keer, of het nou vogelpest, varkenspest, MKZ of Q koorts is, een groep (betweterige) mensen meent dit op zichzelf staande drama voor de betrokken te moeten misbruiken om dierhouderij in een kwaad daglicht te stellen. En ik verdenk deze personen (met behulp van de media) van subjectieve benadering tegen beter weten in. Hoewel ikzelf melkveehouder ben, weet ik uit ervaring dat menig ziekenhuis of zorginstelling een voorbeeld kan nemen aan de bedrijfs hygiene, en ziektepreventie, die bij (intensieve) veehouderijen de standaardnorm is. Ik licht dit toe; probeer maar eens een varkenshouderij binnen te lopen zonder een algehele douche en schone kleren (tot het ondergoed toe). Vervolgens ga je naar het ziekenhuis een doodzieke patient opzoeken, en je mag vrolijk de intensive care op zonder enige voorzorgsmaatregel. Of neem het voorbeeld dat Nederland het hoogste aantal sterfgevallen bij baby's kent in Europa, terwijl men zich hier druk maakt over het percentage uitval van biggen in de varkenshouderij. Kun je je dan enigszins inleven in het onrechtgevoel van agrarische ondernemers als ze iedere keer het ongenuanceerd commentaar van onwetenden over zich heen krijgen. Machteloos als gevolg van commentaar wat volop gesteund wordt door op sensatie belusten media, waar waarheidsvinding inmiddels vloeken in de kerk is geworden omdat dit niet goed is voor de kijkcijfers en oplagen. Kun je met deze uitleg uit de voeten?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Jan, jij bent veel te netjes. Ik ben in Den Haag geboren en heb jarenlang in Utrecht gewoond, maar dat doet niks terzake. Die Melkveehouder gaat achterstevoren op de verkeerde stoel zitten en oordeelt over zin of onzin van leven en dood. En dat is zoveel bruggen te vér dat ik geen enkel heil zie in enige discussie met zulk een oorverdovend blinde kopklepper. Hij is van hetzelfde allooi als Vergaderboer en andere negatieve parvenuen in dit forum. Als we met zulke figuren tot een vruchtbaar-leefbare toekomst voor mens en dier moeten komen dan haak ik nu maar alvast af. Want ik heb niet nog een eeuw de tijd!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Spotvogel, het zou je sieren je fatsoen te houden en inhoudelijk op mijn (juridisch onderbouwd) argument te reageren.

 • no-profile-image

  Jan

  @ spotvogel

  ---
  Don't give up.
  Ik was bezig met het schrijven van"Voordat ik slapen ga"

  Ik vind het namelijk fijn om inhoudelijk in gesprek te zijn en blijven.
  Ik begrijp ze en jouw ook zo goed - hoop ik.

 • no-profile-image

  Patrick

  Ahum Jan, 01:35h
  Ik weet wel wat ik zou oordelen, echter ik ben geen rechter. En erover praten met mij heeft niet veel zin. Een eerlijk gezegd een aantal vragen van je zijn onzin, ja, sorry :)
  Er zijn vast anderen die je antwoord kunnen geven op eventuele vragen of eventueel niet.
  Alles veranderd, omdat alles altijd veranderd is, en altijd zal veranderen. Punt.

 • no-profile-image

  Jan

  @melveehouder; ik geloof niet, of weiger in onmacht te geloven. En de sector: die zou meer in contact moeten zijjn met de consument, of met iemand als mij, burgers onder elkaar.
  Naar die samensprekende burgers zou de politiek moeten luisteren. Niet één oor te luisteren laten liggen, maar naar beide.
  Overleeft het CDa dit? Ik meen van wel.

  @ patrick, je omzijlt de vragen en het gesprek. Jammer, maar morgen is er een nieuwe kans.

 • no-profile-image

  happy

  Idd spotvogeltje, als we met zulke figuren als jij en dat soort randdebielen tot een vruchtbare en leefbare toekomst moeten komen dan haak ik ook af, want met mensen die niet begrijpen dat boeren nodig zijn voor voedsel wil ik niets te maken hebben. Zulke negatievelingen, die constant hun eigen frustraties uiten hier op dit forum door niets anders te doen dan boeren zwart te maken en af te kraken, hebben we niet nodig om tot een oplossing te komen. Erken eerst maar eens dat boeren nodig zijn om voedsel voor de mens te produceren. Maar blijkbaar zijn jullie nog te stom om dat te erkennen. Ga eerst maar eens een jaar leven van producten die niet door de boer gemaakt zijn en kom dan maar eens terug met je hangende pootjes om je excuus aan te bieden.....misschien ervaarden wij jou smeekbede wel en krijg jij ook wat te eten....maar eerlijk gezegt denk ik dat je dan allang dood bent door verhongering...

 • no-profile-image

  faya

  Vergaderboer zoomt wel erg in op de persoonlijke situatie van de geitenhouders. Kijk eens naar de mensen die een dierbare hebben verloren aan Q-koorts omdat de overheid en de geitenhouder in hun buurt dat verzwegen hebben. Q-koorts komt overal voor, maar nergens zo hevig als in nederland. Zou dat iets met de wijze van bedrijfsvoering in Nederland te maken kunnen hebben?
  Waarom is er niet gestopt met dekken in oktober zodat ruimingen niet nodig zouden zijn? Als er iemand een hart van steen heeft, is het degenen die willens en wetens zwijgt over de plaats van besmettingsbronnen. De exposant op de Westfriese flora is er niet mee weggekomen, na mensen besmet te hebben met legionella. Waarom zou dat voor Q-koorts anders liggen?

 • no-profile-image

  Patrick

  Tja Vergaderboer, ik ben benieuwd naar uw volgende stukjes, want dit zijn echt achterhoede gevecht stukjes die U schrijft. Zeker nooit een manager geweest in een bedrijf, en dat U goede werknemers moest ontslaan, en moest zeggen, helaas voor U en uw gezin geen werk meer. De manager die zegt, ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen en daarom moet ik U per direct ontslaan. Tuurlijk dat gezin is ook van slag, huilt, praat en wanhoopt. Meestal tijdelijk, maar is die manager nu de gebeten persoon omdat hij de boodschap brengt? Het gehele bedrijf/systeem, draait verlies en die manager verteld de broodnodige boodschap. Bij de Q koorts heb ik het al gezegd op 31 Oktober, http://www.agd.nl/1087762/Nieuws/Artikel/Kwart-van-geitenbedrijven-besmet-met-Q-koorts.htm?showcomments=yes
  Er is met sector-oogkleppen op gehandeld, daar dient de sector verantwoordelijkheid voor te nemen, er zullen personen en diensten aansprakelijk moeten worden gesteld. Dat de geitenhouders de dupe zijn van de sector is weer pijnlijk duidelijk.
  Dat de sector, varkens, melk, koeien faalt heb ik al 1000 keer aangegeven. Ik zie daar geen oplossing voor op korte termijn. De boer en in dit geval, geitenhouder, moet ondernemer, boekhouder, toekomst gericht zijn, investeren en helderziend zijn en ook nog geld verdienen, en dat zijn iets te veel taken voor een bedrijf, boer en familie.
  Neemt niet weg dat voedsel voorziening een serieuze handeling en verantwoordelijkheid is. Volksgezondheid een zware verantwoordelijkheid is naar uw omgeving toe, die niet genomen is. Pijnlijk maar waar. Dood door schuld dus. De sector zal verantwoordelijkheid moeten nemen en aansprakelijk moeten worden gesteld, geen medelijden mee, compassie wel. De rekening van intensief houdersystemen als varkensflats, megakoeien stallen en kippenflats, wat resulteert in problemen zal vaker keihard naar de sector terug gekaatst worden, en moeten worden. Helaas, pas je systeem aan en hou op met klagen, en neem je verantwoordelijkheid. Dat mensen, zoals U dat niet beseffen dat is pas pijnlijk en gevoelloos is een meer als 70 procent exporterend landje. De sector vernietigd haar zelf door ziekelijke exporterende eigen wensen, die mes in de rug voor de boeren wordt gedaan door LTO, LNV en je landbouwlobby zelf, en zeker door deze forum artikelen te schrijven zoals U Vergaderboer. En U heeft het niet eens Zelf door. Toe maar, lekker in je/jullie eigen wereld en denken dat de wereld niet veranderd.
  Misschien dat de CDA nog een prins carnaval nodig heeft, ik denk dat U het wel zal worden.

 • no-profile-image

  Jan

  @LL/NN
  Heb je anoniem nog iets inhoudelijks toe te voegen?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste lui, jullie zijn aan het doordraven. De mensen "die gestorven zijn aan Q koorts" waren allemaal al ziek, en dus verzwakt. Mij bekend is er nog niet één gezonde persoon gestorven aan Q koorts, terwijl anderzijds gemiddeld 6 gezonde mensen per jaar overlijden een wespensteek. Hier rept niemand over. Tientallen mensen komen jaarlijks om als gevolg van een eenzijdig ongeval zoals een botsing tegen een simpele boom naast de weg. Iedereen, ook de overheid en onze wereldverbeteraars, zijn bekend met dit fenomeen en toch wordt er geen enkele boom gekapt om doden te sparen. Een boom is kennelijk belangrijker dan een mensenleven. Waar hebben jullie het dan nog over met de krasse uitspraak "dood door schuld"
  als de bomen willens en wetens naast de weg blijven staan? De uitspraak van Thieme, en de sympathie van haar aanhangers in deze, is beneden alle peil.

 • no-profile-image

  Patrick

  @Melkveehouder 16 dec 2009 00:12
  Laat ik beginnen dat ik je punt begrijp.
  Het is tevens de vraag wat is de grens, wat is een grens, hoe vullen we een samenleving in. Welke regels worden er in wetten vast gelegd. Dat vraagt heel veel zorgvuldigheid en observatie vanuit heel veel uitgangspunten en hoeken. Niets staat vast, alles is afgesproken in regels, wetten of verhoudingen wat geldend is, en ook veranderlijk is.
  Bij een uitbraak van een dierziekte dien je als samenleving vragen te stellen, daar ontkom je niet aan. In dit punt is het een dierziekte, Q koorts. Het begint met dieren houden. Het zal altijd de vraag zijn, hoe handel je, handel je re-actief of pro-actief, wat is en was het inzicht, kan je handelen, wil men handelen, en hoever wil men gaan in handelen. Ook in de economische aspecten. Kijk het volgende zeg ik een beetje als vb zwart en wit, maar die bomen die langs de weg staan, waarom staan ze langs de weg en niet op de weg, men kan er toch omheen rijden als men een rijbewijs heeft? Dat is ook een keuze en een afweging. Je conclusie deel ik wel, risico inschatten, ook met die auto en de bomen en daar afspraken over maken. Maar het handelen daarin is bepalend.
  Zelfbeschikking, en vrije keus om te handelen ook, en vooral het weten hoeveel risico men neemt, en loopt.
  Onbewust en bewust risico is wel bepalend, ook al ben je zelf niet bewust van een risico, als een ander dat wel is, is dat een punt van afweging voor handelen of niet handelen. De wereld is niet ideaal, en zal en hoeft dat ook nooit te zijn.
  Zelfbeschikking en zelf keuze is heel belangrijk. Bij een dierziekte verwacht ik dat de bron opgespoord wordt, ge-isoleerd wordt en pro-actief opgetreden wordt. Gekeken wordt naar afwegingen tegenover de sector zelf, tegenover de omgeving en tegenover andere levende wezens. Men kan zeggen dat men voldoende gedaan heeft, men kan ook zeggen dat men te weinig gedaan heeft.
  Wetend dat andere mensen risico lopen, ben je verplicht om anderen te informeren over dat risico, zodat iedereen een afweging kan maken aan de hand van die informatie en risico's.
  Als die informatie er niet is kan men iets ook niet weten, als men iets niet weet, en toch in dit geval ziek wordt, heeft dat ziek worden een reden. Als er een oorzaak is, zal men moeten kijken naar wat en wie de oorzaak is en of er voldoende handelingen en maatregelen zijn genomen naar de juiste verhoudingen, naar de huidige wetten en regels die nu gelden.
  Sommigen zullen oordelen laakbaar handelen, anderen niet. Maar het probleem zit hem in het handelen. Als alles gaat zoals het gaat hoeft men niet te handelen, bij verandering dient men allert te zijn, en dat is men vaak niet omdat men in veel systemen niet capabel is om te handelen of beslissingen te nemen.
  Tijd en middelen is ook bepalend, hopen dat iets over gaat is niet een goede instelling bij een probleem, dat is laakbaar. Achteraf kijken is altijd makkelijk en zal ik ook altijd kritische punten vinden. Blijft over dat dat wel vaak zo gaat, ook in de rechtspraak, ook in andere sectoren diensten of andere zaken. Er zullen oordelen gevormd moeten worden, ik begrijp dat de tweede kamer ingestemd heeft met een commissie die dat zou moeten gaan doen. Dus conclusies zullen getrokken gaan worden.
  Dat zal consequenties hebben voor de houders-systemen, en daarom ook voor de risico afweging op alle mogelijke vlakken als welzijn en gezondheidsrisico's. Want het doel, economisch belang om te handelen, is dan ook het middel om grenzen te stellen. En dat zal de sector zelf doen, en moeten gaan doen, aan de hand van nieuwe afwegingen en risico's. Ik zou maar vast beginnen, voor diegene die zich belangenbehartiger noemt in een sector of elke andere willekeurige sector.
  Want dat is je taak, en zou je taak ook al geweest moeten zijn.

 • no-profile-image

  Jan

  @Patrick, welk een schone afweging maak je.
  Maar stel je voor - ik ga hierna nu echt slapen - dat je aan een rechterlijke beoordeling toekomt, voor die momenten heb je toch een afweging, hoe beperkt die ook moge zijn?
  Praten we daar te weinig over, is er te weinig inforatie, is er schroom? Kun je met niemand praten die een ander geluid wil horen uit de sector, is er schaamte.
  Vertel wat het is, a.u.b.

  Wat is het waarom niet eerder gesproken wordt? ( de vragen stelde ik eerder. Als die vragen onzin zijn, vertel het. Ik wil echt nu eens echt horen wat jullie harten en gedachten bij de Q-koorts bezighoudt.

 • no-profile-image

  durk

  Vanuit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat in sla en enkele andere groenten dat je salmonella op loopt. Hier ga je ook aan dood dus alle sla telers voor de rechter ook de hobby telers van moestuintjes alle maal moedwillige moordenaars. Maar dit even terzijde, om processen en denkprocessen te veranderen moet je grof in zetten. Hier is thieme gewoon de beste in klaar.
  Wat betreft de Q koorts is dit niet goed te praten, het zou de sector nu wel sieren om zelf een uitbreidingsstop op te leggen en en zodra in gebieden de gezondheids status weer hersteld is dan weer aan uitbreiding te denken.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Jan, men heeft mij al overal voor uitgescholden, maar een 'draaikont' heeft niemand mij ooit kunnen noemen. Ben je misschien in de war met Wipstaartje? Ik maak helemaal geen reclame, maar verwijs gewoon naar dossiers waarin dieper op de ziekmakende veterinaire materie wordt ingegaan. En op de achtergronden daarvan. Als je het niet wilt lezen dan negeer je het toch gewoon. En wat veilig vrijen nu weer met geiten te maken heeft? Of ben jij er soms zo eentje?

 • no-profile-image

  geen boer

  @ wipstaart: hoor eens even zus konijn, ik laat me geen 'leugenachtige kulpraat' aanwrijven terwijl ik gewoon netjes mijn mening geef; en wel dat Thieme hier haar ware aard laat zien. Of jij dat nu leuk vindt of niet. Behalve fatsoen heb je ook je redenatie nog wat bij te spijkeren. Die raakt namelijk kant noch wal. Misschien omdat je middenin je slotgracht staat...en ik heb nog nooit een konijn succesvol zien zwemmen.

 • no-profile-image

  ll

  Leo niet overdrijven er zijn vermoedelijk 8 doden gevallen die overigens al zeer ernstig ziek waren ,dus is de vraag waar ze aan gestorven zijn,nietemin triest voor de familie

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Jan, de eerste keer (5 juli 2008) betrof 5 jagers die ik bij het krieken van de dag op heterdaad betrapte op ernstig wangedrag jegens niet vliegvaardige ganzen en dit fotografisch vastlegde. Daarop poogden zij mij van een rivierdijk te rammen. Maar ik was sneller dan hun 6 cylinder 4x4! De tweede keer (26 juni 2009) werd ik 's avonds laat in mijn (altijd gastvrije) woning overvallen en letterlijk verbouwd. Daarom ben ik een beetje voorzichtiger geworden. Feit 1 heeft prominent op een veelbekeken website gestaan, van feit 2 wordt de dader ter rechtszitting gedaagd. Want ik ben niet voornemens om mij door iemand te laten intimideren!

 • no-profile-image

  geen boer

  Hoi Spotvogel, ik lees dat ik excuses 'dien te maken'. Waarvoor eigenlijk precies, zelfs na herlezing kan ik geen onjuistheid of grofheid in mijn tekst ontdekken. Op haar beurt was zíj dat wel, en de Kamer voelde zich geschoffeerd. Maar ik reageerde helemaal niet direct inhoudelijk op die laakbare uitlatingen dus kan er ook niks verkeerd over gezegd hebben. Voor herkauwer geldt hetzelfde: waar heb ik haar als incompetent afgeschilderd? Ik wist trouwens niet dat haar partner Jaap Korteweg recent met koeien begonnen was. Maar jij zegt het, dus 't zal wel kloppen. ....hoe zeggen ze dat ook alweer in Brabant?

 • no-profile-image

  adje

  Wat een opruiend stukje van vergaderboer.
  Mariane Thieme heeft helemaal gelijk

 • no-profile-image

  Jaap

  Ik wil graag horen bij een club, die de omgangsvormen een beetje in acht neemt. Dat blijkt uit de reacties niet het geval. In hun moraal kan 'dood door schuld' kennelijk wel. In mijn beleving niet. Nooit van het woord empathie gehoord? Dat is het enige wat ik van mevrouw Thieme vraag: zich even in te leven in de huid van de geitenhouders. Zelfs al treft het hun niet direct, het raakt hun wel. Ik had meer elegantie van mevrouw Thieme verwacht.

 • no-profile-image

  Jan

  @spotvogel
  Bedankt voor je openheid. Ik kende dat verhaal niet: Jouw biecht -jouw verhaal - niemand in onze SAMENLEVING mag op deze manier bejegend worden.
  Of welke manier van ondrukking of onvrijheid ook.

  Van kwaad tot erger: zwijgen is geen goud.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dank je wel Jan. Ik ben het helemaal met je eens en verzet me mijn hele leven al tegen allerhande vormen van onrecht, normvervaging en machtsmisbruik. Niet de manier om vrienden te maken maar daar ben ik dan ook niet op uit. Want mijn vrienden kies ik zelf wel.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Lulderig k..boerke, de maat is vol. Wie denk je wel voor je te hebben? Je weet absoluut niks van mij en je reageert vanuit de holle leegten waar bij normale mensen hersenen hun behuizing hebben. Ik zette mij meer dan 40 jaar in voor zowel een leefbaar en verantwoord milieu en landschap als voor een rechtvaardige behandeling van de boerenstand en wat mij betrfet haalt de Rendac jou morgenvroeg om half zes op. Dan hoeft niemand nog jouw verderflijke stank te inhaleren. Duik dus maar alvast in jouw groene krengenbak. Houdoe!

 • no-profile-image

  Jan

  @spotvogel

  Ik ben erg serieus, je verwijzing naar interactiviteit is dat niet.

  Lees maar:

  Résumé / Abstract
  We report the sexual transmission of Coxiella burnetii from a man with occupationally acquired Q fever to his wife. Fifteen days after coitus, his wife also developed serologically proven acute Q fever. C. burnetii DNA sequences were detected by polymerase chain reaction (PCR) performed on semen samples obtained from the husband at 4 and 15 months after the onset of acute Q fever, but PCR results were variable at 23 months, indicating the presence of few organisms.
  http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1098831

  Vrij veilig, geldt voor iedereen: een gewaarschuwd mens.............

 • no-profile-image

  spotvogel

  Jaap, het is absoluut niet chique om doodziek te worden of te sterven aan een veeziekte waar de regering al drie jaar weet van heeft en het verdomde om wat te doen vanwege economische motieven. En wellicht ook vanwege eigen betrokkenheid! Oké Jan, jij hebt een punt. Voortaan allemaal onder de douche na het copuleren met een geit en pas daarna solide Durexgemutst met de (buur)vrouw aan de rol! En nu even serieus. Ik haat anonimiteit maar héb afgelopen anderhalf jaar al twee aanslagen achter de rug. Vandaar het pseudoniem in dit forum. Mijn personalia zijn echter heel eenvoudig te achterhalen voor iemand die een beetje oplet en kan googelen. En die natuurlijk geen analfabeet is! Ook ik erger mij al tijden aan Vergaderboer, die in de veilige duisternis van complete anonimiteit zijn giftige evangelies over het platteland verspreidt. De redactie van AGD zou zulk een schaamluis onmiddellijk het zwijgen moeten opleggen, hoezeer ik ook hecht aan vrije meningsuiting en de vrijheid van drukpers. Die LL.NN is wel heel erg, maar jij diende hem prima van repliek Jan. En tenslotte Geen Boer. Beste man, ooit gehoord van een Waterkonijn? Wipstaartje zal wel niet op kasteel Doorwerth wonen, maar haar jachtopmerkingen vanuit het nationale jachtmuseum kon ik wel waarderen. Alleen jagers kunnen zich daaraan storen!

 • no-profile-image

  Gert

  Uit mijn hart gegrepen. Het is gewoon onmenselijk wat deze vrouw doet. Ik ken een geitenhouder, die volkomen in de put zit door de Q-koorts. Hij heeft er ook niet om gevraagd. En dan is de opmerking "dood door schuld" de druppel, die de emmer doet overlopen. Zo'n mevrouw Thieme moet inderdaad een hart van steen hebben.

 • no-profile-image

  Vergaderboer

  Het gaat mij om de uitdrukking"dood door schuld". Dat kan best bedoeld zijn voor het kabinet, maar het treft de geitenhouder. Die heeft zich aan alle geldende regels gehouden. De opmerking 'dood door schuld' voelt voor hem dan als een dolksteek. Thieme en haar verdedigers zouden eens met een geitenhouder moeten gaan praten. Dan horen ze hoe hard dit aankomt. Als ze dan nog niet anders reageren, hebben ze inderdaad een leeg hart. Thieme zou op z'n minst excuses moeten aanbieden. Dat heeft de Kamer ook gevraagd.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Vergaderboer nogmaals dan: Thieme heeft luid en duidelijk zowel op tv als in de 2e kamer gezegd dat de ministers van LNV en Volksgezondheid al drie jaar wisten dat er op een aantal bedrijven Q-koorts heerstte en daar niets tegen gedaan hebben omdat het economische belang hoger werd geacht dan de volksgezondheid. DAT noemde zij LAAKBAAR BELEID en kwalificeerde dit als 'DOOD DOOR SCHULD'. Het is haar niet aan te rekenen als haar woorden (al dan niet moedwillig) uit hun verband gerukt worden en ik zie werkelijk niet in waarom zij zich tegenover de sector zou moeten verontschuldigen, terwijl zij als enig parlementslid de verantwoordelijke bestuurders op hun nalatigheden heeft aangesproken. Gekker moet het niet worden hoor.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ik zou het wel netjes viinden als de ministers Verburg en Klink hun excuses zouden aanbieden aan die honderden slachtoffers van Q-koorts én aan alle geitenhouders die niet alleen door de ziekte maar ook door de - kennelijk door LNV beoogde - golf van negatieve publiciteit getroffen worden. Omdat de overheid duidelijk in gebreke is gebleven in aanpak en begeleiding, waardoor de ziekte zich gedurende drie jaar heeft kunnen uitbreiden tot het huidige niveau, lijkt het mij volstrekt onacceptabel om de materiële kosten van ruimingen op de getroffen ondernemers af te wentelen.

 • no-profile-image

  Jan

  @ Patrick Met ontoering lees ik je verhaal.

  "Een vrouw loopt in de straat...."

  En toch, vertel je het verhaal. Het moet ook door anderen naverteld worden....
  Afrekenen met wat anders kan, ok : met een hogere prijs voor het produkt, maar dan wel: een ander/eerlijk product.
  Dan kunnen we el kaar voortdurend in de ogen kijken en terugkijkend zeggen:
  "dat was eens en nooit weer"
  Maar ook zorg voor en extra aandacht voor mensen van de "Patientenvereniging gevolgen Landbouwbeleid" en nu specifiekL mensen uit en door de landbouwsector met Q-koorts.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Erg ontroerend Jan. Dank je! Ik heb vroeger vele nachten wakend in stallen bij een Betuwse boerenfamilie doorgebracht en heel wat kalveren 'gehaald '. Maar nooit een tweeling. Wel hele ritsen biggen. En lammetjes. En veulens. Onvergetelijk.Daarom stoort het mij zo als boerendingessen beweren dat ik nergens verstand van zou hebben. Nou ja, ik ga ook pitten en maak me nergens meer boos over. Kijk morgen maar op forum "Ganzenschade kan het best geheel worden vergoed". Dan begrijp je wel waarom. Pit ze.

 • no-profile-image

  Jan

  @ spotvogel. Ik geloof in solidariteit tussen en met mensen en probeer het ook toe te passen.
  Waarom wordt jij bedreigt? Als je dat zo ervaart is dat ernstig. Net zo ernstig als de homoseksueel die in elkaar geslagen wordt en geen aangifte durft te doen.
  Bevrijding van het kapitaal, vooroordeel, leert je in te zien waar de echte waarden in deze samenleving liggen.
  Ik veroordeel geen .....boer/.....houder, maar wel de angstpsychologie.

  Wij - burger en boer - hebben elkaar nodig. Het wordt tijd voor een echte biecht.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Top Johan! Het is toch van de gekke dat een aantal lieden in dit forum en en andere forums over dit onderwerp consequent de zaken verdraaien en de kritische medemens steevast als een bedreiging van orde en veiligheid afschilderen. Dat zegt erg veel over de ware inborst van veel hedendaagse agri-gelieerden. En daar word ik niet vrolijk van!

 • no-profile-image

  Johan

  Volgens mij bedoelde Marianne met haar uitspraak het laakbare gedrag van de minister en LTO en valt zij niet de individuele geitenboer aan. Als er bewust verzwegen wordt waar precies de Q koorts heerst dan mag je dat met harde taal veroordelen. Volksgezondheid gaat boven (tijdelijke) economie! Hoop poeha over de mexicaanse griep: iedereen moet zich laten inenten maar waar je precies weg moet blijven om niet de q koorts op te lopen wordt niet geopenbaard vanwege privacy. Gekker moet het toch niet worden. Dus liever (dood)ziek laten worden dan de privacy aantasten van de geitenfokker. Geld boven gezondheid. Inderdaad: dan is het dood door schuld. En laten we nou niet verontwaardigd gaan doen over deze uitspraak want met sentimenteel gezemel komen we niet verder en zal er nooit iets veranderen. Nu eindelijk eens wakker worden en het roer omgooien i.p.v. zielig te doen of boos te worden. De brenger van het slechte nieuws wordt altijd verkettert omdat niemand het wil horen. Diep tragisch dat in dit geval de onschuldige dieren, de stemlozen, voor de zoveelste keer het slachtoffer zijn. Ik heb op de eerste plaats eerbied voor het leven en zal nooit bereid zijn dit principe te offeren op het altaar van de economie. Als dit "links" is dan hoop ik dat nog lang te blijven!

 • no-profile-image

  Gert

  Wipstaartje heeft oogkleppen op. Geitenhouders werken keurig volgens de regels van de Overreheid. Helemaal geen zelfveroorzaakt wanbestuur. Dat is een verwerpelijke aantijging. de kern van mijn vorige stukje was dat ik begrip vraag voor de poel van ellende, waarin de geitenhouders zijn gestort. Daar hoor ik niets over. En dat is medogenloos van de Partij voor de Dieren

 • no-profile-image

  .

  Herkauwer, kerstgedachte, JIJ? Lekker vredige reactie zeg. Het valt me op dat je vreselijk gaat spugen op mensen die een andere mening hebben dan jij. Ook bij kerst blijkbaar. Maar goed dat jij geen bewindslied bent, dan was de samenleving beslist niet vrediger en mooier. Dat blijkt gewoon uit al je bijdrages. Dat er zoveel haat in een mens kan zitten zeg!

 • no-profile-image

  Mannes L ohuis

  Bij mevr. Tieme past maar 1 zinsnede ,antwoord een zot niet op zijn(haar) DWAASHEID ........punt.

 • no-profile-image

  lol

  Lol!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Pech, puntje komma puntje! En bovenien: ik spuug niet maar kauw hér.
  En verder zeg ik gewoon de waarheid. Vervelend hé? Maar ik wens jou toch een vredig vlees- en bloedloos kerstfeest. En dat méén ik- zonder diepgravend bodemonderzoek- uit de grond van mijn hart!

 • no-profile-image

  Nuchtere Nederlander

  Schijnbaar is ernooit genoeg natuur, of beter gezegt onbeteelbare grond. Over heel de wereld is heel veel natuur, beregen woestijnen en heel veel onvruchtbare grond. Het grootste gedeelte van de opprvlakte is water! Waarom zijn ze in Nederland zo bezig om al die vruchtbare landbouw grond te verwaarlozen(natuur van maken)? Laat al die mensen die zo smijten met geld en niets presteren maar naar het buitenland gaan. Daar is zoveel ruimte en natuur, dus grond die nergens anders voor geschikt is. Ga daar maar leven dan verpetst je het leven in Nederland niet! Het is allemaal hype, gewoon door geslagen!

 • no-profile-image

  .

  Dacht dat je een lama was. Ook een herkauwer.

 • no-profile-image

  zwalker

  En dat durft zich Nuchtere Nederlander te noemen? Man, zet jezelf op een hoop van een vierkante meter. Stuk drijfmest!

 • no-profile-image

  linda

  het ergste is dat journalisten niet aanwezig zijn tijdens de ruimingen. wie weet wat voor gruwelijkheden er op dit moment plaatsvinden!!! de PvdD roept op om zoveel mogelijk tijdens ruimen te filmen en fotograferen. laat het niet ongezien gebeuren. het is een holocaust all over again!

 • no-profile-image

  piet

  Een nieuw jaar, maar nog steeds datzelfde criminele CDA. Mensen, doe er wat aan!!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Inderdaad TFWC, het is van de krankzinnige dat in ons land (als enige democratisch land ter wereld) zonder enige inhoudelijke discussie een kamermeerderheid achter twee malverserende en nalatige ministers gaat staan en honderden gietenhouders met hun families en hun dieren de nek omdraait. Niet de boeren en hun dieren horen geruimd te worden, maar de confessionelen die voor de zoveelste keer schijt hebben aan het leven van mens en dier en die zélf keer op keer de Waarden en Normen met bebloede baggervoeten treden.

 • no-profile-image

  r.veenstra

  Als de boeren het hier afkonden met een luizeleventje en 10 geiten zouden ze dat vast doen.Maar ze worden opgejaagt om financiele redenen naar groothouderij waarvan sommigen zich nog niet bewust zijn. Dit is allemaal langebaan politiek, geplandt in de jaren eind 80.Economisch gewin. Ik klaag geen enkele boer aan. Ze zijn zelf slachtoffer.Ik leef met ze mee. Bijna was mijn hond (een jachthond) afgemaakt, nadat hij in beslag was genomen toen hij iemand had gebeten door eigen schuld. Het voelde alsof mijn eigen kind veroordeeld was. Ik heb een rechtzaak aangespannen onder hele speciale omstandigheden ,terwijl ik in het ziekenhuis lag. Ik werd daar gebeld door een agente die een vriend had met een politiehond,die mij verzocht om toestemming om hem af te maken.(hij moet echt afgemaakt worden.)Ik heb een advokaat genomen, gewonnen en hem teruggekregen, iets wat me natuurlijk niet gelukt was met een pitbull.Vanwege drankgebruik en belangenverstrengeling (eisers). Tijdens de ruiming van de koeien hebben er naar ik gehoord heb, zelfs boeren zich van het leven beroofd. De hebzucht van het stelsel is groot.Miljarden worden erover de balk gesmeten of het er nu is of niet. Dat hele geldstelsel is een luchtballon geworden. Straks betalen we weer door ruilhandel,let op.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Gert, je kletst uit jouw nek. De PvdD heeft zich nooit tegen de geitenhouders uitgesproken, maar is tégen de uit de hand gelopen veel te grootschalige veehouderij sec! Omdat die ongezond is voor mens en dier! Niemand van de PvdD- en al helemaal Marianne niet- heeft de geitenhouders individueel of als sector aangevallen. Maar er wél op gewezen dat die Q-koorts serieus genomen moest worden. En daar is door kamer en regering niks mee gedaan!!Er is nérgens beweerd dat de geitenhouders wanbestuur plegen. Dat doet de overheid die, na achtereenvolgens de varkens- (1997), rundvee- (2001) en pluimvee- (2003) houderijen ijskoud aangepakt te hebben, nu haar kans grijpt om de geitensector ruecksightslos te gaan saneren. Volkomen gevoelloos en zonder een grein van respect voor mens en dier. Maar voor mensen zoals jij is men een terrorist als daarvoor gewaarschuwd wordt. Leer eerst eens lezen en nadenken en vervolgens reageren. In déze volgorde.

 • no-profile-image

  MvB

  De auteur schrijft alsof het gaat om een sector die dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan: het vormt onderdeel van de bio-industrie met als enige doel: economisch gewin. Dit klinkt teveel als zijnde uit de koker van het CDA komend die alleen en alleen voor de bio-industrie strijdt. Natuurlijk zullen geitenhouders dit niet prettig vinden maar ik denk dat voor velen het economische plaatje de boventoon voert. Thieme duidt keer op keer op de wantoestanden in de bio-industrie maar het CDA geeft geen gehoor hieraan. Niet Thieme maar het wanbeleid van het CDA is er de oorzaak van dat het zover is gekomen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  MKV je hebt natuurlijk gelijk, maar er zijn wel degelijk gradaties in 'vreselijkheid' binnen de intensieve veehouderij. En daarbinnen scoort de geitenhouderij toch wel wat hoger dan bijvoorbeeld de vleesvarkenhouderij, de mestkalversector of de vleeskuikenratrace. Maar natuurlijk gaat het in iedere dierproductiesector uiteindelijk om de pecunia's. En het CDA is de allerslechtste rentmeester om er het respectvol bejegenen van het dier aan toe te vertrouwen.

 • no-profile-image

  linda

  @happy, boerke: de intensieve veehouderij zorgt NIET voor VOEDSEL maar ZAAIT DOOD EN VERDERF! Kap van oerwouden, broodroof uit arme landen en vergiftigd grond, water en lucht in eigen land. De Partij voor de Dieren is de enige partij die duurzaamheid en mededogen in haar programma heeft en die al in 2007 gewaarschuwd heeft voor een uitbarsting van Q-koorts! Alle smeekbeden om in te grijpen werden weggehoond!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Gert, je lijkt wel niet goed wijs. De PvdD was, is en blijft de eerste en enige partij die er van meet af aan op gehamerd heeft dat er iets moest gedaan worden aan de Q-koorts, maar omdat LNV van plan was om de sector ijskoud te gaan saneren als zij daat de tijd rijp voor achtten (een kerstreces bijvoorbeeld) werd daar niet op gereageerd en werd de kamer keer op keer met leugen, list en bedrog (het handelsmerk van het CDA) op het verkeerde been gezet. Jouw fout en die van veel agrariërs is dat zij de hele wereld als vijand beschouwen, maar keihard om hulp gaan schreeuwen als zij aan het zelfveroorzaakte wanbestuur financieel en mentaal ten onder dreigen te gaan. En daar word ik om eerlijk te zijn doodziek, kostmisselijk en onwel van.

 • no-profile-image

  Gert

  Jij veroordeelt met: "Zelfveroorzaakt wanbestuur" de geitenhouders, wipstaartje. Dat heb je zelf geschreven. De Partij voor de dieren heeft met jouw onlogische reacties een vriend, die vijanden overbodig maakt.

 • no-profile-image

  TFWC

  Voor alle duidelijkheid: Marianne Thieme beschuldigt het KABINET van dood door schuld, en ik vermoed dat een rechter haar gelijk zou geven. Verder wisten geitenhouders natuurlijk dat na 2 jaar groeiende q-koorts ze met zo'n grote aantal dieren ze met vuur speelden.
  Wie de schoen past trekke hem aan...

 • no-profile-image

  piet

  Met het CDA als rentmeester is onze moeizaam verworven civilisatie volkomen ten onder gegaan!

 • no-profile-image

  Gert

  Wat een eenzijdig verhaal, Linda. Je hebt zeker nog nooit een boer ontmoet. Ga er eens heen of verdiep je in de ellende, die de geitenhouders nu doormaken. Buiten hun schuld. Je spreekt over mededogen. De Partij voor de Dieren is medogenloos voor mensen. En jij ook.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Luldeloohuus, ik heb onlangs een stel jagers in de Hexelsche Flier aangetroffen toen ik daar met bodemonderzoek bezig was. Wat een aartshufters. Het is daar helemaal niet machtig mooi. Tot op de laatste vierkante centimeter ruilverkaveld door CDA-stemmers. Lul niet man!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Voordat die Tukker weer gaat o-h-en even dit. Luister Mannes: het enige stukje 'natuur' bij Hooge Hexel - Piksen is dat heidestripje langs de Flierweg waar toen twee onbenullen aan het crossen waren. En de enige vogels die ik er zag waren twee nijlganzen bij hert Daarler Veld en een halfdoodgemaaide Wulp achter dat vakantiehuisje aan de Piksenweg. Nou jij weer!

 • no-profile-image

  cor

  Vergaderboer is niet in zijn eerste leugen gebarsten! Wat die man schrijft is pure CDA-propaganda!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Je hebt helemaal gelijk RB. Dankzij het CDA blijven er steeds minder natuurwaarden en ook culturele rijkdommen gespaard en wordt er met dierlijk leven omgegaan alsof het niets is. Lieden die de PvdD als een bedreiging zien die sporen dikwijls ethisch niet en zien het dier alleen maar als winstobject. En dieren in de natuur beschouwen zij als vijanden waaraan niks te verdienen valt. Dat zijn nou eenmaal de werkelijke Normen en Waarden van het CDA!

 • no-profile-image

  geen boer

  laat iedereen de laatste alinea maar eens goed inprenten; die slaat namelijk de spijker op zijn kop. Ik heb het hier al vaker gezegd: Hoe leuk ze er ook uitziet; zij is en blijft de spreekbuis van fanatici welke, verblind door eigen gelijk en onvermogen hun leven anderszins zin te geven (geldt óók voor Marianneke zelf), álles aangrijpen dierlijke productie in een kwaad daglicht te stellen. Geen enkele sector uitgesloten; ook melkveehoduerij niet! Kijk haar kamervragenbombardement er maar op na, je kunt er lacherig over doen, maar zo worden technisch onwetende kamerleden wél gehersenspoeld.

 • no-profile-image

  Jan

  Het volgende is ook waar: eerst in augustus 2008 staat in "De Geitenhouderij" te lezen:
  In Kwaligeit, het kwaliteitssysteem voor melkleverende geitenhouders, ontbreekt iets, zegt het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ). Er zou geen waterdichte
  garantie zijn dat alleen melk van gezonde geiten wordt geleverd. Is de huidige beoordeling die Qlip uitvoert om het certificaat ‘Kwaligeit-erkend’ te behalen of te behouden, duidelijk onvoldoende?

  In het artikel wordt door houders die het kunnen weten het antwoord gegeven: "Ja"

  Het Eerste keurmerk Zoonosen wordt voor het eerst uitgereikt in augustus 2009!

  Q-fever en de relatie met Coxiella burnetii is al een lange tijd bekend. Lees hier ook eens:
  http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/Q_fever.pdf

  Het wordt tijd dat iedereen zich afvraagt, ben ik hoeder voor mijzelf en de ander?
  Minimaal een excuus aan degenen die ziek zijn geworden is meer dan op haar plaats.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Prima Jan, nu we toch bezig zijn om wat punjes op iii's te zetten wijs ik maar even op het hoofdstuk "Zoonosen" in mijn dossier 'De Pestvogels van Veerman". Dat gaat wel niet zozeer over de Q-koorts, maar wél over het gevaar van de van dier op mens overdraagbare infectieziekten.
  Het is verhelderend dat het COKZ geen WATERDICHTE garantie kan geven voor het vrij van ziektekiemen zijn van GEITENMELK. In ieder geval wordt uit jouw bijdrage Qlip en Klaar duidelijk dat er het (on)nodige scheef zit in de geitensector. Excuus aan de slachtoffers is wel het minste gebaar dat gemaakt dient te worden. Net zoals Gert en Geen Boer hun excuses aan Marianne Thieme dienen aan te bieden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Vergaderboer, een vraagje. Waarom schrijf je eigenlijk nu pas over iets dat al anderhalve week geleden in Pauw en Witteman aan de orde was en waarover Marianne Thieme in de kamer aan het woord is geweest, daarbij Verburg en Klink 'laakbaar handelen' ten laste legde en dit kwalificeerde als "dood door schuld"? Als je geen stof hebt om over te schrijven dan ga je toch gewoon punten slijpen of sigarenas van je colbert verwijderen. Dit lijkt sterk op hetzevorming en daar krijg ik een slecht gevoel bij.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Gert nogmaals: Marianne heeft dat helemaal niet zo gezegd. Vergaderboer heeft het kennelijk opzettelijk fout in zijn volstrekt overbodig stukje neergezet, maar ze zei zowel bij Pauw en Witteman als in de Kamer, dat al drie jaar bekend is dat er Q-koorts heerst op verschillende geitenfarms en dat de verantwoordelijke bewindslieden van LNV en VROM niets gedaan hebben om de gevaren voor de volksgezondheid te onderzoeken en te beteugelen. DAAROM verweet ze die bewindslieden (die deel uitmaken van het op het gevoerde beleid aanspreekbare kabinet) LAAKBAAR HANDELEN en zij noemde dat 'DOOD DOOR SCHULD'. Als je de hele teks wilt zien dan kun je die opvragen bij de Tweede Kamer, want alles wat daar wordt gezegd hoort vastgelegd te worden. Tenzij machthebber CDA dat goede gebruik ook in de kliko heeft gesmeten.

 • no-profile-image

  Jan

  @spotvogel

  Je lijkt me een 'draaikont', ook het "tussen neus en lippendoor" reclame maken voor een dossier, staat me helemaal niet aan.

  De sector is verantwoordelijk, ook de bruine rat natuurlijk.

  Open communicatie is belangrijk. Mensen die besmet zijn: vrij veilig! Q-koorts kan ook op die manier worden overgedragen.

 • no-profile-image

  boersma

  dat er geen algemene vaccinatie van melkschapen en geiten door de sector zelf is gegenereerd terwijl bekend is wat de risico's van Q-koorts zijn is op zijn minst nalatig te noemen. Mevr Thieme gaat misschein te ver maar dierhouders die het aantal geiten en bedrijven zelfs nu nog willen uitbreiden zonder goede maatregelen hebben ook boter op het hoofd.
  vr gr wimb

 • no-profile-image

  demo

  Wipstaartje dit artikel gaat helemaal niet over de jacht,dus blijf bij de les en doe niet zo gefrusseerd.

 • no-profile-image

  Jaap

  Ik was een aanhanger van de Partij voor de Dieren en waardeerde Marianne Thieme. Ik vind dat ze nu te ver is gegaan. Ze maakte die ongelukkige uitdrukking wel tegen de regering, maar het gaat over de geitenhouders. Ze had moeten bedenken dat daar de klap hard aankwam. Nog eens, is waardeer de PvdD, maar mevrouw Thieme heeft nu een scheve schaats gereden. Zoiets zeg je niet. Dat is niet chique.

 • no-profile-image

  Leo

  Vreemd dat men over de bewoording dood-door-schuld valt. Als de regering beslist dat vanaf morgen de spoorbomen niet meer dicht hoeven en er komen wat mensen onder de trein dan zouden de machinisten waarschijnlijk volledig achter die terminologie staan. De regering heeft willens en wetens mensenlevens op het spel gezet en nu dus tientallen doden en duizenden (chronisch) zieken op haar naam die voorkomen hadden kunnen worden door eerder naar Thieme e.a. te luisteren.

 • no-profile-image

  Jan

  @ de grote anonieme man/vrouw LL/NN

  ......als je eens de moeite zou nemen om de in wetenschappelijke bronnen over Q-koorts met gevolgen voor mens en dier te lezen, zou je verstandiger reageren.
  Hetzelfde verwijt maak ik aan de schrijver van het artikel " Vergaderboer", waarom schrijf je niet onder je eigen naam?
  Ik reageer hier gratis, onderbouwd met feiten en met grote zorg voor alle betrokkenen.
  Aan welke kant is jouw niet onderbouwd geschrijf gesmeerd? Je zou je moeten schamen voor deze stemmingmakerij. Dat is velen eerder gelukt in onze geschiedenis.

  Jan Roseboom

 • no-profile-image

  Jan

  @melkveehouder Wat wil je nu eigenlijk met de beste stuurlui staan aan wal zeggen?
  Je bent kennelijk veehouder, althans dat schrijf je, kom dan eens met een onderbouwing. Wat is volgens jou het probleem. De bank, de sector, de consument, de hygiene, of het ministerie van Milieubeheer? die verantwoordelijk is voor de milieuvergunningen, voorheen Hinderwet.

  Merkwaardig dat trouwens dat dit Ministerie (PvDA) trouwens nog niet is betrokken in de discussie in de kamer. Wat hebben gemeenten onder invloed van de sector op dit gebied allemaal laten liggen?
  Een parlementaire enquete lijkt me op zijn plaats.

  Oh ja, de Patientenvereniging Q-koorts Brabant i.o. heeft steun nodig. Ik neem aan dat de sector geld doneert.
  Ik zal me aanmelden wat ik eventueel kan doen.

 • no-profile-image

  JAN

  @Gert
  Je schrijft niet waarom de geitenhouder die je zo in de put zit.
  Of realiseerde hij zich dat hij onzorgvuldig is geweest in zijn bedrijfsvoering en realiseerde hij zich dat later.
  Advies laat hem dat dan uitspreken en zijn bedrijfsvoering anders inrichten. Dan heeft hij er voor de toekomst alles aan gedaan om dit probleem, voor zover het van hem afhangt te voorkomen.

 • no-profile-image

  Jan

  Wat zei Thieme nu werkelijk? Volgens het verslag dit:"
  Mevrouw Thieme (PvdD): Voorzitter. Ik vind het echt schokkend hoe de ministers antwoorden op de gestelde vragen. Ik vind het onbestaanbaar, dat dit kabinet de buren van besmette bedrijven in het ongewisse laat. Gasten van campings die naast een besmet bedrijf recreëren en dat niet weten. Zwangeren die 30 keer meer kans maken op Q-koorts, alleen omdat economische belangen prevaleren boven de volksgezondheid. Bij mij komt de gedachte op dat we hier te maken kunnen gaan krijgen met "dood door schuld". "

  Daarop zei:"
  De heer Ormel (CDA): Voorzitter. Ik vind het schandalig zoals er aan stemmingmakerij gedaan wordt. Dood door schuld, dat is nogal wat. Mevrouw Thieme zegt dat, terwijl ze bij het vorige algemeen overleg niet eens de moeite nam om hier te komen."

  Ook de laatste zin bleek niet waar.

  Wie heeft er nu stemming gemaakt?

  De waarheid is te lang onder de pet gehouden. Het is erg chique en zeer democratisch dat de waarheid aan het licht komt.
  "Wat is waarheid?", een eeuwenoude vraag. Het ontlopen van het antwoord, kostte toen en nu veel slachtoffers.

 • no-profile-image

  Jan

  @chique Jaap..........

  Thieme heeft meer epathie voor de sector en mensen, dan jij nu in de gaten hebt....
  Mens en Dier, geschapen of gemaakte wezens, "zuchten" meer onder de macht van het kapitaal dan jij nu in gaten hebt.

  Het wordt tijd dat de sector en de mens zich hiervan bevrijdt. Weet je wat het leukste zal zijn: er zijn meer mensen die zich solidair weten met elkaar dan hetgeen jij je op dit moment invoelt.

  En "Vergaderboer" schrijver van dit opruiende - applaus - verhaal, alles overziende: heb je nu voldoende inspiratie voor een objectief verhaal en welk bedrag ontvang je nu. Volgens mij wordt het bloedgeld als je niet met meer objectieve verhalen komt.


  Ik hoop het.

 • no-profile-image

  tukker 72

  Je hebt mensen die zijn extreem rechts en mensen die zijn extreem links.
  Marianne behoort tot de laatste categorie.
  Echter alles met extreem is een gevaar voor de maatschappij, dus ook marianne.
  In Nederland hebben we het probleem dat er steeds minder mensen gevoel hebben met de landbouw in zijn algemeenheid.
  U kent het wel, mensen die denken dat de doperwt in een fabriek wordt gemaakt en vervolgens in een potje wordt gestopt, in plaats van dat het door de boer wordt verbouwt op zijn grond.
  Het verhaal klinkt deze onwetende groep wel leuk in de oren, want het is toch wat die zielige diertjes.
  Daarnaast ziet marianne er wel aardig uit, dus we stemmen maar op haar.
  Echter dat er een groot gevaar in haar schuilt wordt niet aan gedacht.
  Dat de gehele intensieve veehouderij moet opdoeken is nog maar het begin.
  Er bij stil staan dat dit grote voedselschaarste tot gevolg heeft doet men niet.
  Met andere woorden wereldwijd zullen er meer mensen van de honger sterven, of moeten we zeggen "tja, marianne dat is dood door jou schuld"???
  We pakken een ander aspect.
  Dierproeven is een groot schandaal.
  Misschien heeft marianne wel gelijk, maar hier gaat het echter niet om.
  Waar het om gaat is of marianne een betere oplossing heeft.
  Deze heeft ze echter niet, maar goed, we kunnen er rustig tegen aanschoppen.
  Ook in het leven van marianne zullen dierbaren bij haar wegvallen door de meest verschrikkelijke ziektes.
  Moeten we dan zeggen "helaas marianne, we kunnen door jou geen goede onderzoeken doen op dieren, dus jammer dan.
  Genezing is door uw regelgeving niet mogelijk, dus dood door schuld.
  Dit gaat natuurlijk te ver, maar is het niet aan marianne om te erkennen dat zij te ver gaat.
  Tot slot zal Marianne nog veel verder door slaan, iets wat hoop ik snel gebeurd, want dan zal de samenleving pas echt wakker worden.
  Kreten als vissen in de viskom, dat kan toch niet, deze dierjes horen in de zee.
  Een hond of kat in huis, dat kan toch niet.
  Deze dieren horen lekker vrij rond te lopen.
  Pas als het zo ver is en het dus de gemiddelde nederlander aangaat, die helaas geen gevoel meer heeft met onze agrarische sector, dan pas zal het kwartje vallen.
  Echter ik hoop dat u allen tijdig wakker wordt, zodat we deze gevaarlijke extremist van het politieke toneel kunnen doen wegvagen.
  Gegroet.

 • no-profile-image

  TFWC

  Dat de bacterie van Q-koorts op de lijst staat van biologische wapens en daar niets over bekend mag worden geef Thieme alleen nog meer gelijk. Dood door schuld ja, en Verburg en Klink naar de rechtbank! (niet de boeren).

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dit antwoord was natuurlijk voor MVB maar ik type in een kader zonder begeleidende tekst. Foutje. Sorry.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Gert, nog één keer dan. LNV is al jaren bezig om de veesectoren te saneren door 'toevallig' gebruik te maken van infectieziekten. Dat gebeurde voor het eerst in 1997, daarna in 2001 en vervolgens in 2003. En het had een haar gescheeld of in 2005/06 waren de schapen gevolgd maar die gaan nu dus in een moeite mee in de herkansing. Dat gebeurd uiteraard allemaal zonder medeweten van veehouders in de betreffende sectoren. En dat is door LNV zélf veroorzaakt en - gepleegd wanbestuur! Zie als voorbeeld hoe het nu weer met de geiten gaat!Daarom werd er zolang gewacht met maatregelen tegen Q-koorts en moet het nu in het kerstreces ineens hals over kop gebeuren!
  Doe mij een grote lol en ga medestanders zoals spotvogel, herkauwer en ondergetekende geen vuilnis voor de voeten werpen wil je? Of beter: ga in Rechteren maar n's met Juvenalis praten!

 • no-profile-image

  rb

  Wat een sukkelig stukje van "vergaderboer", u heeft er niets van begrepen. Marianne verwijt het kabinet dood door schuld, niet de boeren! Het vervelende is nu steeds dat de agrarische bevolking niet wil inzien dat het CDA de verpester is van de landbouw. Kijk naar Noorwegen waar keuterboertjes een vergoeding krijgen voor het beheer van cultuurlandschap, of Frnakrijk met z'n bergboerenregeling, zoiets zouden we hier ook moeten hebben, kan het grondwaterpeil weer hoger en komt de grutto weer terug enz.

 • no-profile-image

  Gert

  En toch blijf ik van mening dat het onmenselijk is de term "dood door schuld" te gebruiken. Daarvoor zitten teveel geitenhouders diep in de ellende. Het is onmenselijk deze de genadeslag te geven. Kom dan met argumenten, niet met deze zware onbewezen veroordeling.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Ik las er even die teksten van Geen Boer op na en struikelde meteen over het woord 'gehersenspoeld'. En dat zou
  Marianne doen? Wat een leugenachtige kulpraat zeg. Als er in de kamer gehersenspoeld wordt dan door de CDA-fractie waarvan Pierik Schreier, Oplaat, Van den Brink en Ormel destijds iedereen belogen om vrij baan te krijgen voor hobbyjagers. Zodat ons buitengebied een afstotelijk Killing Field is geworden. Tot letterlijk in de slotgracht van het kasteel waar ik nu sta.

 • no-profile-image

  ll

  Trouwens thieme komt ook achteraf met wijsheid ,de ziekte duurt al enkele jaren ik heb ze niet iedere maand sindsdien de minister om opheldering horen vragen, dus eigelijk alleen maar stemming makerij

 • no-profile-image

  Jan

  @ Johan. Wellicht maakt het niet veel uit, maar ik ben het hartgrondig met je eens.

  Waar zitten de -......houders nu echt mee:
  * de bank: gevangenen van zichzelf(investeringen, melkquota omzetten in andere sectoren); *
  * meerjarige contracten met de voerindustie (= geld) zijn verplichtingen;
  * opgejaagd door het "systeem""
  * schulgevoelens over hygiene en weten dat praktische signalen van het dier voloende is om gas terug te nemen
  * gebrek aan openheid: solidariteit in eigen kring
  * geld gaat boven de ethiek van de eigen professionaliteit
  * schaamte, dat je een grens had moeten stellen en het niet gedaan hebt?

  Spreek .......houders; er is meer solidarteit met u - ook als is dit in dit forum min of meer anoniem -in de samenleving dan u denkt.

  Samen kunnen we hier een einde aan maken, met zorg voor de chronische zieken, voor onze gemeenschappelijke toekomst.
  In onze wereld is er een raad van Wijze Mannen(en vrouwen) , we kunnen een beroep op hun doen.

  Vertel wat nu echt het probleem is en doe niet alsof u de oorzaak niet kent.

  Schaamte voorbij:: een simpele biecht wat u bevrijdt en waar wij allen van kunnen leren.
  Bevrijding van onszelf!

Laad alle reacties (93)

Of registreer je om te kunnen reageren.